17. september inviterer Program for Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet i Forskningsrådet til seminar om implementering, behov og brukermedvirkning i kreftforskning. Vi får spennende foredrag av professor Peter Vedsted fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet, avdelingsdirektør Gro Jamtvedt fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten og styreleder Pål Kjeldsen i Hjernesvulstforeningen.   Dette er et […]