Arrangører: Radforsk, Bioteknologirådet, Kreftforeningen Genterapi kan bety en ny sjanse i livets lotteri. Særlig innen kreftbehandling med genmodifiserte immunceller går utviklingen raskt. Mange kreftpasienter som ikke har effekt av standard behandling, blir helt friske med genterapi. Rett før jul sa norske myndigheter for første gang ja til å innføre slik genterapi i den norske helsetjenesten, […]