Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Legemiddelindustriforeningen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har gjennomført et forprosjekt om strategisk posisjonering av norsk helseindustri. 30 sentrale aktører i næringen har gitt sine innspill til hvordan vi kan bygge en større norsk helseindustri. Hvordan kan dettes følges opp og hva blir viktig fremover? Gratis inngang! Program: Forutsetninger for vekst […]