Munn- og halskreftforeningen har gleden av å invitere til Munn- og halskreftdagen 2017 – en dag spisset med faglig fokus og kompetanse! Målgruppen for dagen er spesialister, tannleger og helsepersonell som jobber med hode-halskreft samt og andre interesserte. Målsettingen er økt fokus, tidlig diagnostisering og bedre behandling. Munn- og halskreft rammer stadig flere og stadig yngre […]