Forskningsrådet inviterer til et inspirasjons- og informasjonsmøte for alle som er involvert i innovasjonsprosjekter i, med eller for offentlig sektor – og alle som har ideer til slike prosjekter. Seminaret vil være nyttig for alle som jobber i offentlig virksomheter, og for forskning- og næringslivspartnere – både de som allerede har et innovasjonssamarbeid med en […]