Changemaker

In our role as changemaker, Oslo Cancer Cluster works towards improving the framework conditions for cancer innovations in the Norwegian health industry. This includes contributing input to relevant national policies and addressing specific challenges for the health industry with opinion pieces in the media. Please note, some of the input is in Norwegian.

Latest articles on politics

En forsker undersøker et celler fra en kreftsvulst. Illustrasjonsfoto: AstraZeneca

Nye kreftbehandlinger krever nye samarbeidsformer

Debattinnlegg: Innføring av nye legemidler for små pasientgrupper tar unødvendig lang tid. Noen blir ikke tatt i bruk i Norge i det hele tatt. Det er en utfordring, skriver artikkelforfatterne.

Our input to national policies

Bilde av en nettside der høringsinnspillet står

Et historisk oppdrag for Norge

Innspill til ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning

September 2021

Picture of text on official government webpage

Helsenæringen trenger mer enn ny opsjonsskatt

Innspill til ny opsjonsskatteordning

Juli 2021

Image of a webpage showing text

Watch the committee hearings

Watch all our political input in the playlist below. Click on the icon in the top right corner of the player to access all videos.