Velkommen til frokostmøte i møteserien Fremtidens kreftbehandling. Denne morgenen skal vi gå nærmere inn på pasientens muligheter for å medvirke i beslutningsprosesser som gjelder ny kreftbehandling. Er pasientene i sentrum i beslutningsprosessene? Vi vil snakke med pasientorganisasjoner, brukerrepresentanter og myndigheter under dette frokostmøtet i møteserien “Fremtidens kreftbehandling”. For å melde deg på, legg til navn og […]