Det stilles stadig høyere krav til brukermedvirkning i helseforskning og innovasjon. Hvordan kan dette gjøres og hva skal til for å lykkes? Brukermedvirkning er et nytt felt i Norge, og vi vil vise dere eksempel på et case der først og fremst pasienter og pårørende, men også helsepersonell og industri har gitt sine ulike perspektiv. […]