For fjerde gang samler Cancer Mission Hub Norway toppledere til et møte om EUs samfunnsoppdrag på kreft – og hvordan den norske innsatsen formes i lys av norsk og internasjonal politikk, forskning og utvikling. Vi følger opp tidligere diskusjoner om hvordan EU og Norge kan lykkes med missions som metode, og hvordan vi i Norge […]