Helsedatadagen – Broen mellom helse og teknologi Velkommen til Helsedatedagen torsdag 11. april på Oslo Event Hub. For tredje gang samler EHiN bransjen for å diskutere helsedata. Helsedata utgjør en viktig byggestein i helsevesenet, og er et fundamentalt grunnlag for helseinnovasjon, forskning og utvikling. Se nettsiden for program og billetter EHiN inviterer deg til å delta […]