OCC CONNECT Arendalsuka 2021

Arendalsuka 2021: Hvordan lykkes vi med presisjonsmedisin for kreft? – Forskning og samarbeid som tar oss videre


Event Details


Hvordan lykkes vi med presisjonsmedisin for kreft?
– Forskning og samarbeid som tar oss videre

 

Kreftbehandlingen er i endring

Innledning ved Marte Cameron, overlege Sørlandet sykehus.
Hele Norge trenger et offentlig tilbud som gir den beste behandlingen til kreftpasienter – men dette tilbudet får ikke alle. En av grunnene er at nye kreftlegemidler utfordrer det offentlige systemet. Resultatet er at pasienten sitter igjen med et dårligere tilbud.

Samarbeid som tar oss videre

Det første ekspertpanelet samtaler om mulige løsninger på problemet fra innledningen. Hva trengs for å innføre de nye kreftbehandlingene som kreftpasientene trenger?

I panelet møter vi:

  • Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF (TBC)
  • Kjetil Taskén, leder Institutt for kreftforskning OUS
  • Ingvild Hagen, Area Owner Personalized Healthcare Roche Norway

Tilbudet hele Norge trenger ­

Det andre ekspertpanelet ser nærmere på betydningen av forskning for pasientbehandling. Hvordan fungerer systemet for presisjonsmedisin for kreft i Norge i dag og hvordan kan vi få det til å fungere bedre?

I panelet møter vi:

  • Åsmund Flobak, onkolog St. Olavs hospital
  • Kreftforeningen (navn TBC)
  • Marit Hystad, enhetsleder Statens legemiddelverk
  • Eline Aas, samfunns- og helseøkonom Universitetet i Oslo

Politisk debatt

Kunnskapsrike helsepolitikere diskuterer dette viktige området for både helse og forskning.

Moderator er Aslak Bonde.

Arrangementet vil bli streamet.

 

Sted: Jubileumsscenen «Politiker i glassheisen», Arendal sentrum

Arrangør: Konsortiet CONNECT med Oslo Cancer Cluster

Påmelding: Via nettsiden til CONNECT

Print This Post