OCC CONNECT Arendalsuka 2021

Arendalsuka 2021: Hvordan lykkes vi med presisjonsmedisin for kreft? – Forskning og samarbeid som tar oss videre


Event Details


Velkommen til en time med samtale og debatt om spennende forskning og medisinske muligheter for kreftpasienter i Norge.

Scenen er utendørs med et begrenset antall sitteplasser. På grunn av smittevern ber vi likevel om påmelding, følg lenke nederst på denne siden.

Arrangementet vil bli streamet på arendalsuka.no

Kveldens program: 

Kreftbehandlingen er i endring

Innledning ved Marte Cameron, overlege Sørlandet sykehus.
Hele Norge trenger et offentlig tilbud som gir den beste behandlingen til kreftpasienter – men dette tilbudet får ikke alle. En av grunnene er at nye kreftlegemidler utfordrer det offentlige systemet. Resultatet er at pasienten sitter igjen med et dårligere tilbud.

Samarbeid som tar oss videre

Det første ekspertpanelet samtaler om mulige løsninger på problemet fra innledningen. Hva trengs for å innføre de nye kreftbehandlingene som kreftpasientene trenger?

I panelet møter vi:

  • Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF
  • Kjetil Taskén, leder Institutt for kreftforskning OUS
  • Cathrine S. Notland, Medical Lead Oncology, Pfizer Norge

Tilbudet hele Norge trenger ­

Det andre ekspertpanelet ser nærmere på betydningen av forskning for pasientbehandling. Hvordan fungerer systemet for presisjonsmedisin for kreft i Norge i dag og hvordan kan vi få det til å fungere bedre?

I panelet møter vi:

  • Åsmund Flobak, onkolog St. Olavs hospital
  • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær Kreftforeningen
  • Marit Hystad, enhetsleder Statens legemiddelverk
  • Eline Aas, samfunns- og helseøkonom Universitetet i Oslo

Politisk debatt

Kunnskapsrike helsepolitikere diskuterer dette viktige området for både helse og forskning. Kjersti Toppe (Sp), Ingvild Kjerkol (Ap) og Erlend Larsen (H) stiller til debatt.

Moderator er Aslak Bonde.

Arrangementet vil bli streamet på arendalsuka.no.

 

Sted: Jubileumsscenen «Politiker i glassheisen», Arendal

Arrangør: Konsortiet CONNECT med Oslo Cancer Cluster

Påmelding: Via nettsiden til CONNECT 
OBS! Påmelding er ikke en garanti for å få plass. Arendalsuka krever åpne arrangementer uten billetter. Vi anbefaler derfor at du møter opp i god tid, og tar hensyn til anbefalt smittevern.

Print This Post