Learn about funding opportunities for research institutions, hospitals, companies (SMEs) and other stakeholders in the area of medicine and therapeutic development.   The Innovative Medicines Initiative (IMI) www.imi.europa.eu is Europe’s largest public-private partnership in life science. It is jointly run and funded by the European Commission and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations […]

Forskningsrådet, Legemiddelindustrien, Inven2 & Helse SørØst inviterer til heldagsmøtet «Mål og visjoner for kliniske studier i Norge – fra ord til handling» hos Forskningsrådet tirsdag 20. januar 2015. Påmeldingsfrist 14. januar 2015. Det foreligger i dag flere gode initiativer og tiltak som bidrar til å øke den kliniske forskningen i Norge. Samtidig har Norge fått sin […]

INFORMASJONSMØTE OM MIDLER FRA FORSKNINGSRÅDET Det ligger store muligheter for å hente ut kapital fra de ulike programmene og EU midlene i Forskningsrådet for FoU aktører og bedrifter innen kreft: – 430 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet – Skissefrist: 19 august, Søknadsfrist: 14.oktober 2015. – 15 millioner til etablering og drift av innovasjonsnettverk – søknadsfrist: […]

Velkommen til Forskningsrådets konferanse og workshop om nanoteknologi innen helse og medisinsk teknologi. Vi ser på hvordan fremtidens behov for helsetjenester og medisinske tilbud kan være en drivkraft for forskning og innovasjon innenfor nanoteknologi, gjerne i grenseflaten mot IKT og bioteknologi. Nanoteknologi for bedre diagnostikk og persontilpasset behandling er visjonen vi skal strekke oss etter. Hvordan kan tilgjengelig FoU-kompetanse, […]

“Health, Demographic Change & Wellbeing” challenge in Horizon 2020 –  Rare diseases – 12th May-13th May Do you intend to prepare a proposal for the challenge in Horizon 2020? Are you looking for some partners to match your project? Are you offering material/services supporting medical research in the framework of a European collaborative project? Get […]

Dette verkstedet vil være relevant for søkere til SkatteFunn (garantifrist 1. september) og Forskningsrådets innovasjonsprosjekter (søknadsfrist 12. oktober Har din bedrift en idé og trenger forskning for å realisere den? Da bør du delta på Prosjektverksted! Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Enten du har en […]