Søker du kapital til å lykkes internasjonalt? Du har allerede et produkt eller en tjeneste du ønsker å lansere i utlandet. Hos oss blir det «speed dating» med en rekke investorer, som også vil gi raske presentasjoner med tips og råd. Vi avslutter med tapas og noe godt å drikke.   Program 13.00 – 13.10 […]

Velkommen til Næringslivets Hus fredag 4. november kl. 08.30 – 10.30. Enkel servering fra 08.00. Helsenæringen er en av Norges nye vekstnæringer. Gjennom høy kompetanse, innovasjon, forskning og teknologi kan Norge møte fremtidens økte behov for helse og omsorg. Nå er tiden inne for konkrete tiltak. Vi må fra ord til handling. NHO Arena Helse og velferd […]

For the third year running we present updated facts and numbers on value creation and economic growth in the health industry. We discuss what is necessary to push the industry forward. We hope the report will create a foundation for the planned white paper on health industry coming later this year. Program: 08:00: Light breakfast […]

På Helse og Fremtid fortelles historien om hvordan CAR-T celle- og genterapi, en ny retning innen kreftbehandling, ble til en industrihistorie i Norge. Novartis inviterer til program 15. januar. Helseindustri er en viktig fremtidig næring for Norge, og regjeringen jobber for tiden med en Helseindustrimelding. Dette er del av programmet under arrangementet Helse og fremtid […]

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer Regjeringens stortingsmelding om helsenæringen og vi presenterer Menon-rapporten Helsenæringens verdi 2019. Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge. På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt […]