EHiN er Norges største e-helsekonferanse som jobber for å digitalisere helsesektoren og skape fremtidens helsetilbud. Med fokus på kunnskapsdeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor, gir EHiN en enkel vei til kompetanse for alle som ønsker å lykkes med digitalisering av helsetjenester.