Helseindustrien er en av Norges største eksportnæringer, med nesten 26 milliarder kroner i eksportinntekter i 2020. Med riktige rammebetingelser kan helsenæringen bli en enda viktigere eksportnæring for Norge. Det viser en helt ny rapport om helseindustriens eksportpotensial. Velkommen til lansering av rapporten!

Oslo Cancer Cluster invites you to this event for a mid-year update and to meet new members. This June, Oslo Cancer Cluster will gather members, fellow stakeholders at OCC Innovation Park, and colleagues from the oncology community for a mid-year update.  Gain insights about the progress of developments in Norway from The Norwegian Minister of […]