Er du interessert i norsk helsepolitikk? Oslo Cancer Cluster og partnere er med i årets spørreundersøkelse Kantar Helsepolitisk barometer, og tar pulsen på hva befolkningen mener om kreftbehandlingen i Norge. Det blir digital presentasjon av ferske resultater fra Helsepolitisk barometer 2022 7. april kl. 10. Sentrale politikere og aktører innen Helse-Norge kommenterer og debatterer resultatene. […]