Velkommen til et frokostmøte om persontilpasset kreftbehandling, arrangert av Merck. Live stream fra Litteraturhuset i Oslo. Puslespillet persontilpasset medisin. Hvilke brikker er på plass? Hvilke mangler vi? Persontilpasset kreftbehandling innebærer store muligheter! Men for at du og jeg skal få tilbud om persontilpasset behandling når vi trenger det, må en rekke brikker være på plass. […]