INVITASJON TIL FROKOSTMØTE OM KLINISKE STUDIER OG UTPRØVENDE KREFTBEHANDLING «Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?» Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer herved til det første frokostmøte i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – […]

«Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?» LAST NED PROGRAM Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer til det andre frokostmøtet i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden. Temaet […]

Program for humane biobanker og helsedata i Forskningsrådet arrangerer konferanse på Litteraturhuset. Hovedtemaene for konferansen er “Hva kan biobanker og helsedata fortelle oss i dag?” og “Hvordan kan vi legge til rette for bedre bruk av biobanker og helsedata?”. Vi får informasjon om nye store datasett til bruk i forskning. Vi får også høre om […]

Norsk økonomi går fra særstilling til omstilling. Både politikere og andre samfunnsaktører ser behovet for å dyrke frem nye industrieventyr, slik at Norge og norsk økonomi får flere ben å stå på. Norsk legemiddelindustri ønsker å være en fremtidsindustri, hvor vekst, verdier, velferd og arbeidsplasser skapes. For å lykkes må vi ha en verdikjede som […]

VELKOMMEN TIL POLITISK MØTE PÅ LITTERATURHUSET FREMTIDENS KREFTBEHANDLING – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden TEMA: Ny kreftbehandling – kun et spørsmål om pris?   PROGRAM 07.45–08.00 Registrering og frokostservering 08.00–08.10 Velkommen ved arrangørene 08.10–08.30 Overlevelsesdata; langtidsoverlevelse på ny kreftbehandling – Professor Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret 08.30–08.50 Nye metoder – hvor står […]