Hodebilde av tre kvinner og en mann.
Fra venstre: Politikerne Marthe Scharning Lund (Arbeiderpartiet), Erlend Svardal Bøe (Høyre), Inger Noer (Venstre) og Julianne Ofstad (FrP) stiller i panelsamtale om fremtidens kreftpolitikk. Foto: Oslo kommune/ Sturlason/ Stortinget/ Venstre

Fremtidens kreftpolitikk


Event Details


Har de norske partiene en kreftpolitikk? Vi får svar fra et panel med sentrale politikere.

Velkommen til en morgen med frokost og kreftpolitikk, når vi inviterer til frokostseminar i møteserien Fremtidens kreftbehandling!

Hvordan stiller politikerne seg til kreft som politikk? Hvordan ser de for seg å inkludere (eller utelate) kreftpasienter, forebygging, og utvikling av innovasjon, teknologi og næringsliv på bakgrunn av kreftforskning? Er kreft et tema de diskuterer når de nå lager sine nye partiprogrammer?

Og hvorfor er kreft viktig for den generelle helsepolitikken? Når vi snakker om å utvikle helsetjenestene, tar vi ofte utgangspunkt i drivere som kommer fra arbeid med kreftsykdommer. Vi snakker om nye metoder, genpaneler, screeninger og pakkeforløp. Vi vil ha mer persontilpasset medisin og flere kliniske studier. Vi vil bruke teknologi og nye behandlingsmetoder sånn at kapasiteten i helsetjenestene øker.

Møtet er del av serien Fremtidens kreftbehandling, og er et samarbeid mellom Kreftforeningen, Oslo Cancer Cluster, MSD, AstraZeneca og Janssen. Ordstyrer er Thomas Axelsen, leder for seksjon for politikk og samfunnskontakt i Kreftforeningen.

Frokost serveres fra kl. 8.00
Møtestart kl. 8.15.
Møtested: Litteraturhuset i Oslo, sal Skram (2. etasje)
Strømming blir på Litteraturhusets Wimeo-kanal.

 

Print This Post