Velkommen til tredje del av webinarserien Klyngelederkaffe. Denne gangen skal kaffepraten handle om politikk og ambisjoner på helseområdet. 99% av befolkningen har brukt internett de siste tre månedene, og 95% bruker digitale bankløsninger (SSB). Det vitner om en befolkning som er komfortabel med digitale tjenester og forventer at det offentlige Norge henger med. I tillegg […]