Klyngelederkaffe #3 Norske ambisjoner for nye helseløsninger – mangler politikerne retning?


Event Details


Velkommen til tredje del av webinarserien Klyngelederkaffe. Denne gangen skal kaffepraten handle om politikk og ambisjoner på helseområdet.

99% av befolkningen har brukt internett de siste tre månedene, og 95% bruker digitale bankløsninger (SSB). Det vitner om en befolkning som er komfortabel med digitale tjenester og forventer at det offentlige Norge henger med. I tillegg når kommunene 2,7 av 5 poeng på modenhetsskalaen for digitale tjenester innen helse og omsorg i en ny undersøkelse fra KS, noe som viser at det finnes vilje, mulighetsrom og potensiale – men også utfordringer. Til sist sier 76% av innbyggerne i Norge at «enklere tilgang til mine helseopplysninger gjør meg mer involvert i egen helse» når Nasjonal e-helsemonitor spør. Dette peker mot en digital befolkning som forventer en mer digitalt utviklet helsetjeneste.

I dette webinaret ønsker vi å diskutere hvordan faktagrunnlaget og helseklyngenes virkelighet samsvarer med regjeringens mål og ambisjoner på helseområdet – og spesielt i utviklingen av norsk helseindustri og norske helsedata. Samtalen vil bevege seg rundt temaene helsedata, testing av helseløsninger, ambisjoner og fremdrift i offentlige initiativer. Hvor er vi, hvor vil vi, og hva hindrer fremgangen?

Møt klyngelederne fra Oslo Cancer Cluster, Ketil Widerberg; Norwegian Smart Care Cluster, Arild Kristensen og Norway Health Tech, Lena Nymo, Helli. Dialogen blir godt ledet av politisk rådgiver fra Rud Pedersen, Kristoffer Gustavsen.

Meld deg på hos Norway Health Tech.

Webinaret er del av webinarserien «Klyngelederkaffe». På Norway Health Techs nettside kan du se tidligere webinarer i serien.

Ta med deg kaffen og bli med på dialogen som vi skal ta videre med politikerne under Arendalsuka i august.

Kilder: SSB Bruk av IKT i befolkningen, Rapport: Kartlegging av digital modenhet i Kommunesektoren (KS, Rambøll), Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2021 fra Direktoratet for E-helse.

Print This Post