Velkommen til den første konferansen til Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM), som finner sted i Tromsø. Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) arrangerer sin første nasjonale konferanse innen persontilpasset medisin, som en mulighet for interesserte fagpersoner til å få faglig påfyll og diskusjon. NorPreM har laget et variert og spennende program med dagsaktuelle temaer, […]