Velkommen til den første konferansen til Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM), som finner sted i Tromsø. Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) arrangerer sin første nasjonale konferanse innen persontilpasset medisin, som en mulighet for interesserte fagpersoner til å få faglig påfyll og diskusjon. NorPreM har laget et variert og spennende program med dagsaktuelle temaer, […]

Thermo Fisher Scientific inviterer til lanseringsfest av et nyutviklede instrument til bruk innen produksjon av celleterapi. Thermo Fisher Scientific vil belyse hvordan Norge har alle forutsetninger for å kunne gjøre celleterapi til et særlig satsingsområde innen norsk helsenæring, og viktigheten av denne behandlingen for kreftpasienter verden over. De siste årene har Thermo Fisher Scientific gjort […]