Arendalsuka 2019 | Kreftbehandling med genterapi – hvor går vi? (live podkast)


Event Details


Arrangører: Radforsk, Bioteknologirådet, Kreftforeningen

Genterapi kan bety en ny sjanse i livets lotteri. Særlig innen kreftbehandling med genmodifiserte immunceller går utviklingen raskt. Mange kreftpasienter som ikke har effekt av standard behandling, blir helt friske med genterapi.

Rett før jul sa norske myndigheter for første gang ja til å innføre slik genterapi i den norske helsetjenesten, og markerte dermed starten på et paradigmeskifte. Et paradigmeskifte som gir store muligheter for norsk forskning og helsenæring, men som samtidig krever betydelig omstilling i helsetjenesten og i norsk helsepolitikk.

I Radforsk sitt liveopptak av podkasten Radium fra Arendalsuka, inviterer vi inn fagfolk og politikere til å fortelle mer om genterapi, samt diskutere bruk av behandlingene i Norge framover. Og vi spør dem også: Kan dette bli vår nisje innen helsenæringen globalt, og hva skal til for at genterapirevolusjonen skal komme norske pasienter til gode?

 

PROGRAM

13.00: Lett bevertning

13:30 Velkommen ved Jónas Einarsson og Elisabeth Kirkeng Andersen fra podkasten Radium

13:35: Første panel
Hva er genterapi mot kreft, og hva skiller denne behandlingsformen fra andre kreftbehandlinger? Er helsevesenet rustet for å behandle mennesker med genterapi?

Panelet består av:
• Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet
• Kirsten Haugland, avdelingssjef for kreftfaglig avdeling i Kreftforeningen
• Jan-Anders Istad, Head Public and External Affairs, Novartis

14:00: Andre panel
Hvordan skal det offentlige Norge rigge seg for å ta imot de nye genterapiene inne kreftbehandling og behandling av andre sykdommer? Er politikerne i det hele tatt positive til denne formen for behandling? Kan utvikling av genterapi gjennom forskning og kliniske studier bli en nisje for Norge innen helsenæring?

Panelet består av:
• Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Venstre
• Representant fra AUF
• Mathilde Tybring-Gjedde, stortingspolitiker Høyre
• Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet

14:30: Kort oppsummering

Arrangementet er gratis, åpent for alle og krever ingen påmelding. Velkommen!

Print This Post