Arendalsuka: Norske helsedata – fra ord til handling


Event Details


Hva kan vi gjøre med norske helsedata i dag? Hvordan kan vi sikre at de også på kort sikt blir en ressurs for Norge?

 

Norske helsedata er et tema som har fått mye oppmerksomhet både internasjonalt og her i Norge. Det er stor enighet om betydningen av disse dataene og mulighetene de kan innebære, men hvorfor er vi ikke allerede i gang med å utnytte disse mulighetene?

Med de ressursene og den unike infrastrukturen vi har i Norge bør disse dataene være et stort konkurransefortrinn, men dette er et prosjekt med lange tidshorisonter. Hva kan vi gjøre med dataene i dag? Hvordan kan vi sikre at de også på kort sikt blir en ressurs for Norge?

 

Arrangører: Innovasjon Norge, Kreftregisteret, Forskningsrådet, Oslo Cancer Cluster, Folkehelseinstituttet, AbbVie AS

 

Du finner mer informasjon i Arendalsukas program.

Print This Post