Arendalsuka: Ulik tilgang til kreftbehandling i Norge


Event Details


Velkommen til årets andre møte i møteserien Fremtidens kreftbehandling. Det finner sted i Arendal 16. august.

Er den offentlige kreftbehandlingen i ferd med å miste sin legitimitet? Er vi på vei mot en tillitskrise og et todelt helsevesen? Under dette møtet ser vi nærmere på hvordan det kan være ulik tilgang til kreftbehandling i Norge.

Vi får se hva velgerne mener om norsk helsevesen og kreftbehandling, og vi får høre historien til en pasient som har fått tilgang til innovativ kreftbehandling. Vi får også høre en kreftleges erfaringer og tanker om et todelt helsevesen. Dessuten får vi et innblikk i hvordan de velger å løse problemet med ulike behandlingstilbud i et av våre naboland. Til sist ber vi et utvalgt knippe politikere skissere hvordan vi kan sikre tilgang til den beste kreftbehandlingen – både i dag og i fremtiden.

Arrangører er Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen, LMI, AstraZeneca Norge, MSD Norge og Janssen-Cilag AS.

Moderator: Siri-Lill Mannes

Se programmet til Arendalsuka

Registration Form

Bookings are no longer available for this event.

Print This Post