Arendalsuka: Overview meetings hosted by Oslo Cancer Cluster members


Event Details


Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Flere av våre medlemmer arrangerer relevante møter gjennom uken:

Onsdag 17. august:
kl 09.30-11.15, Eldre og kreft
Janssen-Cilag AS inviterer til et åpent og gratis folkemøte på Arendal kino.
I programmet vil Kreftforeningen, Kreftregisteret, Blodkreftforeningen og LMI bidra til å sette fokus på temaet eldre og kreft.
Finn program her.

Torsdag 18. august:
kl 10:30 – 12:20, eHelse – digitale løsninger med personlig preg
IBM har invitert Ketil Widerberg, direktør ved Oslo Cancer Cluster, Anne Lise Ryel, Kreftforeningen og Christine Bergland, direktør for Direktoratet for eHelse for å se nærmere på hvordan ny teknologi kan forbedre og forenkle helsetjenesten.
Finn program her

Fredag 19/8:
09:00 – 10:30, Kreftmedisiner: politikk, penger og etikk
Kreftforeningen, Oslo Economics, Bristol-Myers Squibb inviterer til åpent møte på Kjerka kulturverksted.De siste par årene har vi fått nye, banebrytende kreftmedisiner som forlenger livet og bedrer livskvaliteten. Medisinkostnadene utfordrer helsetjenesten. Kombinasjonen av kreftmedisiner, politikk, penger og etikk krever etisk refleksjon – en verdidebatt.
Finn program her

Print This Post