Brukermedvirkning i helseforskning- og innovasjon


Event Details


Det stilles stadig høyere krav til brukermedvirkning i helseforskning og innovasjon. Hvordan kan dette gjøres og hva skal til for å lykkes?

Brukermedvirkning er et nytt felt i Norge, og vi vil vise dere eksempel på et case der først og fremst pasienter og pårørende, men også helsepersonell og industri har gitt sine ulike perspektiv. Det handler om kliniske studier, utprøvende behandling, et behandlingstilbud som dessverre viser seg å være nesten ukjent for det norske folk. Dette vil vi i samlet tropp gjøre noe med.

Simon Denegri, National Director for Patients, Carers and the Public hos National Institute for Health Research (NIHR) UK, deler erfaringer om hvordan de har lykkes med reell involvering av brukere i forskning og innovasjon i Storbritannia.

PROGRAM:

10.30 Registrering og kaffi

11.00 Velkommen – arrangementet blir ledet av Marion Solheim, UiB

Erfaring og forventninger med pasientinvolvering i klinisk behandling ved forsker og nevrolog Charalampos Tzoulis, Haukeland universitetssjukehus

Why and how user involvement strengthens and improves research and innovation? ved Simon Denegri, National Director for Patients, Carers and the Public hos National Institute for Health Research (NIHR) UK

Lunsj

Brukerperspektivet i kliniske studier

Presentasjon av prototype og funn i innovasjonsprosjekt initiert av BTO, som var case på den tverrfaglige Design Thinking utdannelsen ved NHH, UiB, HVL/NTNU 2017/2018. BTO fikk støtte av InnoMed som forprosjket for tjenesteinnovasjon i helsevesenet. Ved uteksaminerte studenter:  Anne Karine A. Monsen (Bergen Kommune), Ane Grønsberg (Kavli), Anette Mørch (DNB markets), Christine Hagen (Tryg), Eirill Wiik (Uniform), Tone Skår (BTO)

Hvorfor er kliniske studier og brukermedvirkning så viktig når “vi sammen skaper håp”?

ved Gina Barstad, Kreftforeningen

Brukermedvirkning for å få på plass kliniske studier på ALS som behandlingstilbud i Norge

ved Lise Stousland, Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe

Viktigheten av kliniske studier og brukermedvirkning sett fra industrien

ved Katrine Bryne fra Legemiddelindustriforeningen

Det er brukerens behov som skal styre innovasjonsprosessen

ved Bjørn Klem fra Oslo Cancer Cluster Incubator

Panelsamtale

15.00 Slutt

15.30 – 17.30 Lukket workshop med Simon Denegri, 

For ressursgruppe i “Brukerperspektivet i kliniske studier” prosjektet og andre spesielt inviterte.

Print This Post