Forskning og innovasjon – offentlig sektor


Event Details


Forskningsrådet inviterer til et inspirasjons- og informasjonsmøte for alle som er involvert i innovasjonsprosjekter i, med eller for offentlig sektor – og alle som har ideer til slike prosjekter.

Seminaret vil være nyttig for alle som jobber i offentlig virksomheter, og for forskning- og næringslivspartnere – både de som allerede har et innovasjonssamarbeid med en offentlig virksomhet og de som ønsker å ta initiativ til et slikt samarbeid.

Det vil bli en bred presentasjon av de finansieringsmulighetene som er tilgjengelige for kommunene og andre offentlige virksomheter. I løpet av seminaret vil det også bli smakebiter fra lokale prosjekter som har
mottatt finansiering, og deres erfaring med dette. I tillegg vil det være en egen bolk som går på innovative anskaffelser.

Program kommer på nyåret.

Arrangør:  Forskningsrådet, i samarbeid med UiS, IN, IRIS m.fl.

 

Print This Post