- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Forskning og legemidler: Helse en fremtidsnæring

Norsk økonomi går fra særstilling til omstilling. Både politikere og andre samfunnsaktører ser behovet for å dyrke frem nye industrieventyr, slik at Norge og norsk økonomi får flere ben å stå på. Norsk legemiddelindustri ønsker å være en fremtidsindustri, hvor vekst, verdier, velferd og arbeidsplasser skapes. For å lykkes må vi ha en verdikjede som sørger for at gode ideer og revolusjonerende forskning blir omsatt til bærekraftige industrieventyr. Både politikere, investorer og helsesektoren må gå sammen for å lykkes.

På 70-tallet bestemte vi oss for å satse på olje- og gassektoren, nå må vi bestemme oss for å satse på helseindustrien. Norge har kunnskap, kapital og kompetanse. Alt ligger til rette for å skape en konkurransedyktig helseindustri, til det beste for Norge og pasientene.

Takk til dere som allerede har meldt dere på!

 

Velkommen.

 

Med vennlig hilsen

 

Karita Bekkemellem                                                                     Veronika Barrabés
administrerende direktør                                                            Country Manager, Novartis Norge
LMI