Forskningsrådet: Biobank- og helsedatakonferanse


Event Details


Program for humane biobanker og helsedata i Forskningsrådet arrangerer konferanse på Litteraturhuset. Hovedtemaene for konferansen er “Hva kan biobanker og helsedata fortelle oss i dag?” og “Hvordan kan vi legge til rette for bedre bruk av biobanker og helsedata?”.

Vi får informasjon om nye store datasett til bruk i forskning. Vi får også høre om muligheter og utfordringer innenfor biobank- og registerforskning for analyse, tekniske løsninger og juridiske og etiske forhold. Vi åpner for viktige diskusjoner om gode løsninger for forskningsfeltet.

Forskningsrådet og Kreftforeningen publiserte en kronikk med tittel “Livene vi ikke redder” i Aftenposten tidligere i år. Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel presenterer kronikken og åpner for innspill fra konferansedeltakerne. Hvordan kan vi øke bruken av de norske og nordiske biobankene og registrene på en trygg og sikker måte i forskning som kan redde mange liv og gi stor verdi for samfunnet?

 

Konferansen er gratis.

Dette er et seminar i regi av Forskningsrådet – så eventuelle spørsmål ad seminaret må rettes dit.

Print This Post