Fremtidens Kreftbehandling: Evaluering av Nye Metoder


Event Details


Velkommen til en politisk helsedebatt med kreftpasienten i fokus, arrangert av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindustrien, i samarbeid med AstraZeneca Norge, Janssen Norge og MSD Norge.

For nær 40 år siden kom prioritering på agendaen i den norske helsetjenesten. Allerede den gangen så man konturene av en fremtid hvor behandlingsmulighetene kom til å overstige tilgjengelige ressurser. Dette ser vi særlig innen kreftbehandling, hvor vi de siste 10 årene nærmest har opplevd en revolusjon med immunterapier, målrettede behandlinger og genterapier.

Flere av disse nye kreftbehandlingene er så lovende at enkelte kreftformer går fra å være dødelige til å kunne leves godt med, og kanskje til og med bli kurert. Men hvordan skal helsetjenesten, som betalere, og legemiddelindustrien, som leverandører, bli enige om verdien av disse behandlingene når usikkerheten om effektene er så store?

I 2013 ble systemet for Nye metoder etablert og der vurderes blant annet nye kreftlegemidlers nytte og ressursbruk og de aktuelle kreftformenes alvorlighet, opp mot legemidlenes pris. Etter syv års erfaring med prioriteringssystemet Nye metoder skal dagens organisering av og saksbehandling i systemet nå evalueres av Proba samfunnsanalyse. Jens Plathe fra Proba vil gi en kort presentasjon av evalueringsoppdraget.

Spørsmål de andre deltakerne vil diskutere er: Hvilke konsekvenser har systemet, slik det har vært frem til i dag, fått for pasientene? Hva mener pasienter, industri, myndigheter og uavhengige fagpersoner er det viktigste som bør komme ut av evalueringen? Og hvordan kan de ulike aktørene bidra til at systemet blir mer rigget for fremtidens kreftbehandling?

Deltagere:

  • Jens Plahte, Proba samfunnsanalyse
  • Andreas Stensvold, Avdelingssjef, Sykehuset Østfold HF Kreftavdelingen
  • Jan Frich, Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst
  • Einar Andreassen, Enhetsleder, Statens Legemiddelverk
  • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen (via video)
  • Marianne Hammer, Seksjonsjef Juridisk seksjon, Kreftforeningen (via video)
  • Karita Bekkemellem, Administrerende Direktør, Legemiddelindustrien (LMI) (via video)
  • Hege Edvardsen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI) (via video)
  • Marianne Synnes, stortingsrepresentant, Høyre
  • Moderator: Siri Lill Mannes

Programmet oppdateres fortløpende.

Møtet blir sendt direkte med streaming fra Kreftforeningens Vitensenter den 2. Desember 2020 kl. 14:00.

Registrer din deltagelse her for å få lenke tilsendt på dagen.

 

Arrangører:

Samarbeidspartners:

Register here

Print This Post