Helse og Fremtid 2019


Event Details


På Helse og Fremtid fortelles historien om hvordan CAR-T celle- og genterapi, en ny retning innen kreftbehandling, ble til en industrihistorie i Norge. Novartis inviterer til program 15. januar.

Helseindustri er en viktig fremtidig næring for Norge, og regjeringen jobber for tiden med en Helseindustrimelding. Dette er del av programmet under arrangementet Helse og fremtid 2019.

Historien om hvordan CAR-T celle- og genterapi, en ny retning innen kreftbehandling, ble til en industrihistorie i Norge, er også del av programmet.

Behandlingen ble først gjort tilgjengelig via Novartis sine kliniske studier ved Oslo Universitetssykehus. Samtidig er norsk innovasjon ved Thermo Fisher Scientifics «Dynabeads» en muliggjørende teknologi for CAR-T terapien. CAR-T har på denne måten blitt et foregangseksempel på hvordan alle aktører i industri, helsevesen og myndigheter i samarbeid har gjort Norge til destinasjon for utvikling av morgendagens behandling.

Novartis samler aktører fra industri, sykehus og politikere til å sammen diskutere hvordan Norge kan både bygge helseindustri og tilby pasienter høyteknologisk behandling i fremtiden. Velkommen til debatt på Helse og Fremtid!

Programmet og lenke til streaming finner du på sidene til Novartis.no

Print This Post