Immunologiens dag 2016


Event Details


Kl 1000 – Velkommen ved Silke Appel, leder Norsk Selskap for Immunologi, Bergen branch

Kl 1005 – Moderne kreftbehandling – immunterapi ved Olav Dahl, professor, Klinisk institutt 2, UiB, og overlege kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Kl 1015 – Hva er checkpoint inhibitorer? ved Eirik Bratland, forsker, Klinisk institutt 2, UiB

Kl 1045 – Checkpoint inhibitorer i behandling av melanoma ,ved Oddbjørn Straume, overlege kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Kl 1130 – Pause med enkel bevertning

Kl 1200 – Kryoimmunterapi i behandling av prostatakreft , ved Karl-Henning Kalland, professor, Klinisk institutt 2, og overlege, Haukeland universitetssykehus

Kl 1245 – Mot immunotherapi for hjernesvulster , ved Martha Chekenya Enger, professor, Institutt for biomedisin, UiB

 

Møtet er åpent og tilpasset for alle interesserte!

Immunologiens dag er et verdensomspennende prosjekt som tar sikte på å bringe forskningsnyheter fra immunologi ut til et interessert publikum.

For mer informasjon se her.

Print This Post