- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Presentasjon av stortingsmeldingen om helsenæringen og lansering av Helsenæringens verdi 2019 (Presentation of the white paper on the health industry and the report Value of the health industry 2019)

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer Regjeringens stortingsmelding om helsenæringen og vi presenterer Menon-rapporten Helsenæringens verdi 2019.

Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge. På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked. Sammen med NHO, Abelia, LMI, SIVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Norway Heath Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Menon inviterer vi til lansering av rapporten Helsenæringens verdi 2019.

Under arrangementet møter du:

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

 

Lenker til Menon-rapportene om helsenæringens verdi fra tidligere år:

  [1]