The Day of Immunology Conference 2017: Immunotherapy for Cancer


Event Details


Agenda for The Day of Immunology Conference

The Norwegian Society for Immunology (NSI) invites you to the Day of Immunology.

Morning session (populærvitenskapelige foredrag på norsk)

10.00: Velkomstkaffe

10.30: Velkommen
Elisabeth Authen Sethre, Kreftforeningen

10.45: Hvordan fungerer immunsystemet egentlig?
Inger Øynebråten, Forsker, avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus

11.10: NK-celler i kreftterapi
Erik Dissen, professor, avdeling for molekylærmedisin, UiO

11.35: Immunterapi mot kreft: Gjennombruddet og veien videre
Jon Amund Kyte, overlege, OUS Radiumhospitalet

12.00: Lunch break with wraps

Afternoon session (popular science presentations in English)

13.00: Opening

13.05: Cancer therapy combining immune checkpoint inhibitors with immunogenic chemo- or radiotherapy
Jon Amund Kyte, MD, PhD, OUS Radiumhospitalet

13.30: Cellular cancer therapy
Else Marit Inderberg, PhD, avdeling for celleterapi, OUS Radiumhospitalet

13.55: How CD4+ T cells reject tumor cells
Bjarne Bogen, Md, PhD, Professor, Dept of Immunology, OUS Rikshospitalet

14.20: Coffee break

14.50: Harnessing Adaptive Natural Killer Cells in Cancer Immunotherapy
Karl-Johan Malmberg, MD, PhD, Professor, Dept of Cancer Immunology, OUS Radiumhospitalet

15.15: From NK to T-cell, a microscopical approach
Pierre Dillard, PhD, avdeling for celleterapi, OUS Radiumhospitalet

Chairperson: Alexandre Corthay, PhD, Department of Pathology, OUS, NSI president

Print This Post