- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

The Day of Immunology Conference 2017: Immunotherapy for Cancer

The Norwegian Society for Immunology (NSI) invites you to the Day of Immunology.

Morning session (populærvitenskapelige foredrag på norsk)

10.00: Velkomstkaffe

10.30: Velkommen
Elisabeth Authen Sethre, Kreftforeningen

10.45: Hvordan fungerer immunsystemet egentlig?
Inger Øynebråten, Forsker, avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus

11.10: NK-celler i kreftterapi
Erik Dissen, professor, avdeling for molekylærmedisin, UiO

11.35: Immunterapi mot kreft: Gjennombruddet og veien videre
Jon Amund Kyte, overlege, OUS Radiumhospitalet

12.00: Lunch break with wraps

Afternoon session (popular science presentations in English)

13.00: Opening

13.05: Cancer therapy combining immune checkpoint inhibitors with immunogenic chemo- or radiotherapy
Jon Amund Kyte, MD, PhD, OUS Radiumhospitalet

13.30: Cellular cancer therapy
Else Marit Inderberg, PhD, avdeling for celleterapi, OUS Radiumhospitalet

13.55: How CD4+ T cells reject tumor cells
Bjarne Bogen, Md, PhD, Professor, Dept of Immunology, OUS Rikshospitalet

14.20: Coffee break

14.50: Harnessing Adaptive Natural Killer Cells in Cancer Immunotherapy
Karl-Johan Malmberg, MD, PhD, Professor, Dept of Cancer Immunology, OUS Radiumhospitalet

15.15: From NK to T-cell, a microscopical approach
Pierre Dillard, PhD, avdeling for celleterapi, OUS Radiumhospitalet

Chairperson: Alexandre Corthay, PhD, Department of Pathology, OUS, NSI president