Fremtidens kreftbehandling samlet også et sterkt panel på Litteraturhuset i 2022. Foto: Oslo Cancer Cluster

Fremtidens kreftbehandling


Event Details


Velkommen til frokostseminar i møteserien Fremtidens kreftbehandling. Vårens tema er “samfunnsoppdraget kreft”.

Hvert år får 3,5 millioner europeere diagnosen kreft, ifølge EU-kommisjonen. Om utviklingen fortsetter, vil tallet være 4,3 millioner i 2035. Kreft er i dag den vanligste dødsårsaken i Norge og i flere europeiske land. Utfordringen på kreftområdet er med andre ord formidabel – og økende. Nettopp derfor har EU definert kreft som en av fem store samfunnsutfordringer, som har fått sine tilsvarende målrettede samfunnsoppdrag, såkalte missions. Disse oppdragene skal føre til løsningsforslag på vår tids største utfordringer innen miljø, klima og kreft.

Hvordan kan vi best lykkes med et samfunnsoppdrag på kreft i Norge? Og er det ønskelig fra politisk hold å bruke missions som metode? Dette er sentrale spørsmål vi vil debattere med stortingspolitikere og samfunnsaktører under frokostseminaret Fremtidens kreftbehandling.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men vi oppfordrer publikum til å melde seg på nederst på denne siden. 

 

Paneldeltakere

Lars Peder Nordbakken, økonom, Civita

Espen Solberg, forskningsleder, NIFU

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen

Truls Vasvik, stortingspolitiker, Arbeiderpartiet

Alfred Bjørlo, stortingspolitiker, Venstre

Leif Rune Skymoen, direktør, LMI

Camilla Stoltenberg, direktør, FHI

 

Moderator er Erik Aasheim.

Arrangementet strømmes fra vår YouTube-kanal.

 

Tid: Frokost serveres fra kl. 8.15. Seminaret starter kl. 8.30.

Sted: Møtesal Skram, andre etasje, Litteraturhuset i Oslo

Møteserien Fremtidens kreftbehandling har to årlige frokostseminarer, i Oslo og i Arendal, og er et samarbeid mellom Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen, LMI, Janssen, AstraZeneca og MSD. Du kan lese mer om møteserien på denne prosjektsiden (på engelsk).

Print This Post