Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, og Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, ønsker næringsminister Jan Christian Vestre (til venstre) velkommen til Oslo Cancer Cluster innovasjonspark 26. august 2022. Kreftforeningen var vertskap sammen med Oslo Cancer Cluster. Alle foto og video: Oslo Cancer Cluster

Besøkte innovasjonsparken

Næringsminister Jan Christian Vestre besøkte Oslo Cancer Cluster innovasjonspark, og fikk samtidig en omvisning i den norske næringen som er viktigst for kreftpasienter.

/ the Norwegian Minister of Trade, Industry and Fisheries, Jan Christian Vestre, visited Oslo Cancer Cluster Innovation Park and received a tour of the most important Norwegian industry for cancer patients. 

– Her kan du nesten gå med tøfler mellom sykehuset, forskningsbygget og bedriftene i innovasjonsparken. Det er noe som ikke finnes mange andre steder i verden, sa Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

Han pekte på det nye bygget i Radiumhospitalet, som reiser seg etter planen tvers overfor Institutt for kreftforskning og Oslo Cancer Cluster innovasjonspark, blant annet med Ullern videregående skole og flere selskaper som jobber med kreft. Fire av dem skulle straks få næringsministeren på besøk.

– Campus Radiumhospitalet er kopibar, og vi forsøker å få til noe slikt også ved Rikshospitalet, med det nye Livsvitenskapsbygget, sa Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus.

Nysgjerrig på kreftinnovasjoner

Første stopp på rundturen i parken var hos Oslo Cancer Cluster inkubator. Der sto oppstartsselskapet Oncosyne klar på laben for å vise fram sin arbeidsflyt. De dyrker en pasientprøve fra sykehuset og tester ut alle tilgjengelige legemidler på pasientens egne celler. Dataanalysen blir så til en diagnostisk rapport, som legene kan bruke til å gi akkurat denne pasienten riktig legemiddel til riktig tid. Det er presisjonsmedisinens prinsipp.

– Du piloterer på en måte kreftbehandlingen på celler i laboratoriet i stedet for på pasienten, sa næringsminister Jan Christian Vestre.

– Ja, akkurat, på pasientens egne celler, fordi det blir mer korrekt fordi kreft er en så heterogen sykdom, sier Jarle Bruun, CEO i Oncosyne.

Videoen viser en av cellelabene i Oslo Cancer Cluster Incubator, og en demonstrasjon av hvordan Oncosyne jobber.

Fra liten til stor næring

Etter besøket hos oppstartsselskapet, gikk turen videre til Ultimovacs, et selskap som ble etablert i 2011, og som nå er på børs, og har sitt hovedprodukt, en universale kreftvaksine, i flere kliniske studier. Kreftvaksinen er basert på forskning opprinnelig fra Radiumhospitalet.

I likhet med Ultimovacs, konkurrerer helseselskaper som får testet sine behandlinger i kliniske studier i et globalt marked helt fra start.

Etter en kort tur bortover gangen møtte statsråden Zelluna Immunotherapy, et selskap som lager en ny form for celleterapi, også med opprinnelse fra forskning fra Radiumhospitalet. De startet i 2016, og har i dag ansatte med hele tolv ulike nasjonaliteter. Folk flytter rett og slett til Norge for å jobbe i Zelluna Immunotherapy.

– Veien er kort fra forskere til selskaper her. For oss har det vært en kjempefordel å være her i inkubatoren, sa Geir Christian Melen, Finance Director i Zelluna Immunotherapy.

Et tema begynte å vise seg på rundturen. Hva har disse selskapene til felles? De er alle del av den norske helsenæringen, og de jobber med å lage bedre kreftbehandlinger for pasientene.

– Vi trenger selskaper for å få bedre behandlinger som kommer pasientene til gode. Det er dette som gjør nettopp helsenæringen spesiell. Den har et grunnleggende mål om å hjelpe pasienter, med diagnostikk, behandling eller oppfølging, sa Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, som var vertskap for besøket sammen med Oslo Cancer Cluster.

Ønsker å investere

Neste stopp på rundturen var et stort, internasjonalt selskap, som nå ønsker å investere i en utvidelse av innovasjonsparken og miljøet rundt Radiumhostpitalet. Dette selskapet er Thermo Fisher Scientific.

Næringsbygg er en viktig del av grunnlaget for å drive næring, også helsenæring. I denne videoen forteller de fire lederne av de norske helseklyngene hva de mener er viktig at politikerne bidrar med. Videoen ble spilt inn i Arendal i august 2022, under Arendalsuka.

Thermo Fisher Scientific er et internasjonalt selskap med 400 milliarder kroner i omsetning og 100 000 ansatte. I Norge er omsetningen drøye 1,7 milliarder kroner, og her har de 300 ansatte, med kontorer i innovasjonsparken og produksjonslokaler i Lillestrøm. De lager viktige bestanddeler i celleterapi, diagnostikk og andre bioteknologiske prosesser.

– Helsenæring begynner i det små, med gode ideer, forskning og oppstartsbedrifter. Derfor er inkubatorer og støttemiljøer viktige, men det er også av betydning å ha investorer og internasjonale samarbeidspartnere i de samme lokalene som laboratorier og forskere. Nærhet gjør framgangen for små selskaper lettere, sa Ketil Widerberg.

Pople outside white building

Næringsminister Jan Christian Vestre (til høyre) avsluttet besøket hos Oslo Cancer Cluster inkubator og innovasjonspark med et stopp ved tomten som er prosjektert til å bygge ut parken. Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig i Radforsk, forteller om utbyggingsplanene som blant annet Thermo Fisher Scientific ønsker å investere i. Med på bildet er blant andre også Gaute Moldestad (direktør industri SIVA SF), Sigbjørn Smeland (leder Kreftklinikken OUS) og Ingrid Stenstadvold Ross.

 

Thermo Fisher trenger umiddelbart 5000 kvadratmeter til nye laboratorier, kontorer, og visningssenter for celleterapi, og er villig til å investere på den gamle tomten sin ved siden av dagens innovasjonspark, der det i dag står gamle bygg og forfaller.

Investorene er klare for å bære kostnadene for en utbyggelse av Oslo Cancer Cluster innovasjonspark alene, men i likhet med kreftpasienter har de ikke tid til å vente.

Under Arendalsuka arrangerte Radforsk et møte om utbyggingen av Oslo Cancer Cluster innovasjonspark, som har stagnert i møte med Oslo kommune. I forkant av møtet lagde vi denne videoen av Jónas Einarsson, CEO i Radforsk. Møtet kan sees i opptak, følg denne lenken til Facebook.

 

 

 

Print This Post