Innovasjonsrammen 2016

Det overordnede målet med Innovasjonsrammen 2016 er å stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter.

Midlene skal brukes til mobilisering av utviklingsprosjekter og til idé- og prosjektutvikling (konseptualisering). Innovasjonsrammen 2016 skal bidra til at samarbeidsprosjektene kommer i posisjon til å få finansiering gjennom Forskningsrådets og Innovasjon Norges ordinære ordninger eller fra private investorer.

Oslo Cancer Cluster har fått tildelt en rammebevilgning på en million kroner, som kan trekkes på etter saksbehandling og innvilgning fra Innovasjon Norge. Klyngen forestår selv prioriteringer av egne prosjekter innenfor rammen ved at daglig leder eller en med mandat fra daglig leder anbefaler søknaden på vegne av klyngen. Prioriteringene skal være gjort i samråd med klyngens styre.

Prosjektene må innfri kravene for støtte til eksperimentell utvikling (FoUI) i statsstøtteregelverket. Et av kravene er at støtten kun kan gis til èn bedrift eller ett kompetansesenter. Søker kan imidlertid få dekket kostnader ved kjøp av tjenester fra partnere i samarbeidsprosjektet.

Innovasjonsrammen stiller krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to virksomheter inngår (merk; minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen).

Tilskudd fra Innovasjonsrammen 2016 gis i tråd med regelverket for støtte til eksperimentell utvikling (FoUI-støtte) i statsstøtteregelverket. Støtten skal gis på områdene mobilisering og konseptualisering. Regelverket åpner for 25-45% støtte avhengig av bedriftenes størrelse samt 15% i samarbeidsbonus.

Interesserte bedrifter i Oslo Cancer Cluster bes ta kontakt med bk@occincubator.com for mer informasjon og søknadsskjema. Søknadene vil vurderes av et ekspertpanel, og innleveringsfristen for søknaden er 7.september.

På vegne av Oslo Cancer Cluster

Bjørn Klem

Ultimovacs satser sterkt på videre utprøving av lovende kreftvaksine

Kreftvaksineselskapet Ultimovacs AS henter NOK 75 millioner til finansiering av videre kliniske studier. Selskapet har gjennomført tre vellykkede fase I-studier for sin terapeutiske vaksine mot kreft. Over 50 kreftpasienter har deltatt i studiene. Studiene viser at mer enn 80% av pasientene får aktivert sitt immunsystem som følge av denne behandlingen.

Bilde: Administrerende direktør Øyvind Kongstun Arnesen, kreditering: Charlotte Sverdrup

Eksisterende aksjonærer og ansatte bidrar med NOK 55 millioner, mens Watrium AS skyter inn NOK 15 millioner av totalt MNOK 20 millioner fra nye aksjonærer.
«Studiene er relativt små, men gir klare signaler om at vaksinen kan gi positive kliniske effekter for pasientene», sier Øyvind Kongstun Arnesen som er administrerende direktør i Ultimovacs.

I de nye kliniske studiene som skal igangsettes ønsker selskapet å dokumentere at vaksinen kan gi betydelig behandlingsgevinst for kreftpasienter.

Ultimovacs er ett av flere norske selskaper med tilknytning til Oslo Cancer Cluster som ligger langt fremme i utviklingen av nye behandlingsformer mot kreft basert på immunterapi. Norge ligger langt fremme innenfor immunterapi og har et godt grunnlag for å utvikle en næring med internasjonalt potensial. «Vår teknologi, som har sitt utspring fra Radiumhospitalet, kan vise seg å gi et betydelig bidrag i utviklingen av nye metoder for kreftbehandling», sier Øyvind Kongstun Arnesen. Vaksinen vil over de neste 2-3 årene testes ut på mer enn 250 pasienter i flere land.

Ultimovacs har over det siste året styrket sin organisasjon vesentlig og har nå 10 ansatte.
«Vi har et svært kompetent team på plass for videre utprøving og kommersialisering av vaksinen internasjonalt», fortsetter Øyvind Kongstun Arnesen.

Ultimovacs har solide finansielle eiere som Gjelsten Holding AS, Canica AS, Sundt AS og nå kommer også Watrium AS inn som ny aksjonær. I den forbindelse vil Kristin Wilhelmsen fra Watrium tre inn i styret i Ultimovacs. Inven2 AS og Radiumhospitalets Forskningsstiftelse er også betydelige eiere i Ultimovacs.

Ultimovacs er verdsatt til NOK 475 millioner før innhenting av ny kapital. DNB Markets og Arctic Securities har bistått selskapet som finansielle rådgivere og tilretteleggere av transaksjonen.
«Vi er meget tilfreds med å ha en bred sammensetning av kapitalsterke, langsiktige og kompetente eiere som bidrar aktivt til den videre utviklingen av selskapet», sier styreleder Ketil Fjerdingen.

__________________________________________________________________________________

Ultimovacs AS er et norsk selskap som arbeider med å utvikle immunterapi mot kreft i form av en universell, terapeutisk kreftvaksine.  I dag har selskapet 10 ansatte som holder til i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ved Radiumhospitalet. Selskapet er i ferd med å avslutte sitt fase I-program hvor man har fått data om sikkerhet, valg av dose og vaksinens evne til å aktivere immunsystemet. Med støtte i disse dataene går selskapet nå videre til fase II for å undersøke om vaksinen har positiv effekt på kreftsykdom. Ultimovacs største eiere er Gjelsten Holding AS, Inven2, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Langøya Invest, Canica AS og Sundt AS.

Nordic Nanovector completes recruitment of the first cohorts

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO), a biotechnology company focusing on the development of novel targeted therapeutics in haematology and oncology, announces that the first cohorts of both Arm 3 and 4 of the expanded Lymrit 37-01 clinical study with Betalutin® have been completed. Betalutin® is a novel anti-CD37 targeting Antibody Radionuclide Conjugate in development for the treatment of major types of non-Hodgkin lymphoma (NHL), including Follicular Lymphoma (FL).
Arm 3 is investigating the safety and efficacy of Betalutin® in relapsed FL patients pre-dosed with standard anti-CD20 immunotherapy (rituximab) on Day 0, a few hours prior to the administration of 15 MBq/kg Betalutin®. Arm 4 is investigating the safety and efficacy of Betalutin® in relapsed FL patients pre-dosed with high-dose unconjugated “cold” lilotomab (previously referred to as HH1) anti-CD37 antibody on Day 0, a few hours prior to the administration of 15 MBq/kg Betalutin®.
Luigi Costa, Nordic Nanovector CEO, commented -We are pleased to have completed the first cohorts of both Arm 3 and Arm 4 of the expanded Lymrit 37-01 study. These arms are designed to investigate if different pre-dosing regimens will allow the use of higher doses of Betalutin® to potentially achieve even better efficacy and an even more compelling product profile. The role of pre-dosing is to potentially ensure better control of haematological side effects and more specific tumour targeting with Betalutin®.
A potential decision to increase the dose of Betalutin® to 17.5 MBq/kg or 20 MBq/kg in one or the other arm can be made based on the evaluation of the safety and efficacy data observed in these first 3 patients of both arm.
The Lymrit 37-01 study is a Phase 1/2 open label, single injection ascending dose study investigating three dose levels of Betalutin® and different pre-dosing regimens in patients with relapsed NHL with the aim of identifying an optimal dose regimen to take into the Phase 2 PARADIGME study, which is expected to start in 2H 2017.

Photocure with exciting news: FDA-approval of new packaging for bladder cancer product

New Cysview kit has an improved design providing healthcare professionals with an improved, simplified, and easy-to-use product.

 

Oslo Cancer Cluster member Photocure recently received the positive news that the U.S. Food & Drug Administration (FDA) has granted approval for an improved and more user-friendly packaging for Cysview. Regulatory approval in EU was granted in July 2016.

Diluent for Cysview is used to reconstitute the Cysview powder resulting in the Cysview solution. The diluent that is used to reconstitute the Cysview powder will now be provided in a prefilled syringe and in a needle free kit.

“This improvement is aligned with our mission to provide bladder cancer patients with access to treatments that improve their lives. The new Cysview kit will simplify the clinical use of Cysview both in the use of Blue Light Cystoscopy with Cysview during bladder cancer resection as well as the future launch of Cysview in the outpatient surveillance setting”, says Kjetil Hestdal, M.D., Ph.D., President and CEO, Photocure ASA.

 

 

About Hexvix®/Cysview®
Hexvix®/Cysview® (hexaminolevulinate hydro-chloride) is an innovative breakthrough technology in the diagnosis and management of non-muscle-invasive bladder cancer. It is designed to selectively target malignant cells in the bladder and induce fluorescence during a cystoscopic procedure using a blue light enabled cystoscope. Using Hexvix®/Cysview® as an adjunct to standard white light cystoscopy enables the urologist to better detect and remove lesions, leading to a reduced risk of recurrence.

Hexvix® is the tradename in Europe, Cysview® in U.S. and Canada. Hexvix® is marketed and sold by Photocure in the Nordic countries and in the US with the trade name Cysview®. Photocure has a strategic partnership with Ipsen for the commercialization of Hexvix in Europe, excluding the Nordic region.  Please refer to https://www.photocure.com/Partnering-with-Photocure/Our-partners for further information on our commercial partners.

 

About Photocure ASA
Photocure, headquartered in Oslo Norway, is a specialty pharmaceutical company and world leader in photodynamic technology. Based on our unique proprietary Photocure Technology® platform, Photocure develops and commercializes highly selective and effective solutions within disease areas with high unmet medical need, such as bladder cancer, HPV and precancerous cervical lesions, and skin conditions. Our aim is to provide solutions, which can improve health outcomes for patients worldwide. Photocure is listed on the Oslo Stock Exchange (OSE: PHO). Information about Photocure is available at www.photocure.com.

 

About Bladder Cancer
Bladder cancer is the fifth most common cancer in men with more than 330 000 new cases annually and more than 130 000 die of the disease1. It has a high recurrence rate with an average of 61% in one year and 78% over five years, making the lifetime costs of managing bladder cancer one of the highest amongst all cancers. It is a costly, potentially progressive disease for which patients have to undergo multiple cystoscopies because of the high risk of recurrence.

A recent paper on the economic burden of bladder cancer across the European Union estimates that bladder cancer cost the EU 4.9 billion Euro in 2012. There is an urgent need to improve both the diagnosis and the management of bladder cancer for the benefit of patients and healthcare systems alike.

Bladder cancer is classified into two types, non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) and muscle-invasive bladder cancer (MIBC), depending on the depth of invasion in the bladder wall. NMIBC is still in the inner layer of cells. These cancers are the most common (75%) of all bladder cancer cases and include the subtypes Ta, carcinoma in situ (CIS) and T1 lesions. MIBC is when the cancer has grown into deeper layers of the bladder wall. These cancers, including subtypes T2, T3 and T4, are more likely to spread and are harder to treat.

PCI Biotech with positive opinion for Orphan Drug Designation

Oslo Cancer Cluster member PCI Biotech has received positive opinion from the European Medicine Agency’s (EMA) Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) for its lead product candidate, fimaporfin. Firmaprofin is intended to be used in the treatment of bile duct cancer,  cholangiocarcinoma.

Fimaporfin (AmphinexTM) is in clinical phase I/II development for inoperable bile duct cancer, a disease without approved medicinal treatment and a high need of better local treatment alternatives.

 

About bile duct cancer (cholangiocarcinoma)  
The bile duct drains bile from the liver into the small intestine. Biliary tract sepsis, liver failure and/or malnutrition and cachexia due to locoregional effects of the disease are the most important causes of death. Currently, surgery is the only curative option for these patients; yet the majority of the tumors are inoperable at presentation. Inoperable patients are treated with stenting to keep the bile duct open and with chemotherapy. The combination of gemcitabine and cisplatin has shown promising results and has become standard treatment in some regions, but there is still a need for better treatments to increase overall survival and quality of life.

 

About PCI Biotech         
PCI Biotech is a cancer focused biopharmaceutical company headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange (Axess). The company is developing therapeutic products based on its proprietary photochemical internalisation (PCI) technology. The PCI technology works by inducing triggered endosomal release and may be used to unlock the true potential of a wide array of therapeutic modalities, such as small molecules, vaccines and nucleic acids.  The company has a clinical Phase I/II program in bile duct cancer.

The company is also developing PCI as a vaccination technology. When applied in the emerging field of cancer immunotherapy, PCI can be used to enhance the important cytotoxic effect of therapeutic cancer vaccines. The PCI technology is also very well suited for intracellular delivery of nucleic acids, such as RNA therapeutics. By releasing nucleic acid compounds from endosomes where they are trapped following administration, PCI addresses one of the major bottlenecks facing this emerging and exciting field.  PCI Biotech follows a strategy to create value by improving the effect of existing cancer drugs and by realising the large potential in new therapeutics.

 

Targovax presents encouraging preclinical data on ONCOS-102

The International Journal of Cancer has recently published preclinical in vivo data in a mesothelioma xenograph model, demonstrating synergy of ONCOS-102 with pemetrexed and cisplatin, the current standard of care in malignant pleural mesothelioma. 

 

“These findings give a strong rationale for the clinical testing of ONCOS-102 in combination with pemetrexed and cisplatin in patients suffering from malignant mesothelioma. In fact, we recently started a clinical trial in malignant mesothelioma where this combination will be evaluated” says Lukasz Kuryk of Targovax Research & Development.

Malignant mesothelioma is a rare cancer type, often caused by exposure to asbestos. There are no curative treatments, although surgery, chemotherapy and radiotherapy can sometimes help to improve patient prognosis and life expectancy. Pemetrexed and cisplatin is the standard of care chemotherapy for malignant mesothelioma, but the median PFS/OS (progression-free survival/overall survival) from the initiation of treatment is only approximately 12 months.

ONCOS-102 is a purposefully engineered human serotype 5/3 adenovirus coding for human GM-CSF optimized to induce a systemic anti-tumor T-cell response in cancer patients. In a previous Phase I trial, ONCOS-102 treatment induced tumor specific immune activation both at systemic and lesional level. The immune activation was associated with clinical benefit.

In the present preclinical study, an evaluation was made of the antitumor activity of combination treatment with chemotherapy (pemetrexed, cisplatin, carboplatin) and ONCOS-102 in a xenograft BALB/c model of human malignant mesothelioma. The study demonstrated that ONCOS-102 is able to induce immunogenic cell death of human mesothelioma cell lines in vitro and showed anti-tumor activity in the treatment of the in vivo xenograft model. While chemotherapy alone showed no anti-tumor activity in the xenograph model, ONCOS-102 slowed down the tumor growth. When both ONCOS-102 and chemotherapy were combined, a synergistic anti-tumor effect was observed.

Targovax is currently studying ONCOS-102 in combination with pemetrexed and cisplatin in a randomized Phase Ib/II clinical trial of up to 30 patients with malignant pleural mesothelioma. The trial has a phase Ib safety lead-in cohort of 6 patients. The trial dosed its first patient in June 2016. During 2016, Targovax will also initiate three other clinical trials in various solid tumor indications to study ONCOS-102 in combination with other treatments such as immune checkpoint inhibitors and DC therapy.

 

About Targovax:
Arming the patient’s immune system to fight cancer

Targovax is a clinical stage immuno-oncology company developing targeted immunotherapy treatments for cancer patients. Targovax has a broad and diversified immune therapy portfolio and aims to become a world leader in its area. The company is currently developing two complementary and highly targeted approaches in immuno-oncology.

ONCOS – 102 is a virus-based immunotherapy platform based on engineered oncolytic viruses armed with potent immune-stimulating transgenes targeting solid tumors. This treatment is designed to reactivate the immune system’s capacity to recognize and attack cancer cells.

TG01 and TG02 are part of a peptide-based immunotherapy platform targeting the difficult to treat RAS mutations found in more than 85% of pancreatic cancers, 50% of colorectal cancer and 20-30% of all cancers. Targovax is working towards demonstrating that TG vaccines will prolong time to cancer progression and increase survival.

These product candidates will be developed in combination with multiple treatments, including checkpoint inhibitors in several cancer indications. Targovax also has a number of other cancer immune therapy candidates in the early stages of development.

Find more info on www.targovax.no 

 

Nye midler til stimulering av helseforskning i EU

Helseforskere kan få støtte til deltagelse i Horisont 2020 søknader fra to nye utlysninger:

 

Den ene ordningen gir støtte til nasjonalt samarbeid  innenfor særlig strategisk viktige områder. Samarbeidet skal være mellom aktører på tvers av institusjoner, miljøer, disipliner, fagområder og/eller sektorer, og skal munne ut i en eller flere søknader til Horisont 2020.

 

Den andre ordningen skal støtte deltagere i EU-søknader med helsetema, som havnet på kommisjonens reserveliste i å søke på nytt.

 

Targovax recruits the first patient in a trial with the oncolytic virus ONCOS-102 in malignant pleural mesothelioma

Oslo 1 July 2016: Targovax today announced that the first patient has been dosed in a phase Ib/II clinical trial evaluating ONCOS-102 for the treatment of malignant pleural mesothelioma (MPM), a rare type of cancer in the lining of the lung, in combination with pemetrexed and cisplatin.

 

“New therapies are needed to provide better care for patients with mesothelioma, a highly malignant cancer with poor prognosis” says Dr Magnus Jaderberg, CMO of Targovax. “This clinical trial will provide data to evaluate the efficacy and safety of ONCOS-102 in first and second line mesothelioma patients, and we hope that our immunotherapy can provide additional benefit to chemotherapy, the existing standard of care.,

 

“In addition, treating the first patient in the first oncolytic virus trial of the merged company is of course an exciting moment for Targovax and all its stakeholders” adds Dr Jaderberg.

 

The trial is a randomized phase I/II clinical trial of 30 patients, with a phase Ib safety lead-in cohort of six patients, in first line and second line MPM patients who are eligible for treatment with pemetrexed and cisplatin. The trial’s main objectives are determination of safety, immune activation at lesional level and in peripheral blood, clinical response and the correlation between clinical outcome and the immunological activation. Several investigational sites in Europe will participate in this study. In addition to this trial, Targovax plans to initiate three immunotherapy combination trials with ONCOS-102 and one with its RAS peptide vaccine TG02 during the second half of 2016.

 

Malignant mesothelioma is a rare type of cancer often caused by exposure to asbestos. There are no curative treatments although surgery, chemotherapy and radiotherapy can sometimes help to improve patient prognosis and life expectancy. Pemetrexed and cisplatin is the only standard of care chemotherapy for malignant mesothelioma, but the median PFS/OS (progression-free survival/overall survival) from the initiation of treatment is only approximately 12 months.

 

ONCOS-102 is a purposefully engineered human serotype 5/3 adenovirus coding for human GM-CSF optimized to induce systemic anti-tumor T cell response in cancer patients. In a previous Phase I trial, ONCOS-102 treatment induced tumor specific immune activation both at systemic and lesional level. The immune activation was associated with clinical benefit.

For further information, please contact:

 

Gunnar Gårdemyr, CEO
Phone: +46 73 083 77 79
Email: ggardemyr@targovax.com

 

Øystein Soug, CFO
Phone: +47 906 56 525
Email: oystein.soug@targovax.com

 

Arming the patient’s immune system to fight cancer
Targovax is a clinical stage immuno-oncology company developing targeted immunotherapy treatments for cancer patients. Targovax has a broad and diversified immune therapy portfolio and aims to become a world leader in its area. The company is currently developing two complementary and highly targeted approaches in immuno-oncology.

 

ONCOS – 102 is a virus-based immunotherapy platform based on engineered oncolytic viruses armed with potent immune-stimulating transgenes targeting solid tumors. This treatment is designed to reactivate the immune system’s capacity to recognize and attack cancer cells.

 

TG01 and TG02 are part of a peptide-based immunotherapy platform targeting the difficult to treat RAS mutations found in more than 85% of pancreatic cancers, 50% of colorectal cancer and 20-30% of all cancers. Targovax is working towards demonstrating that TG vaccines will prolong time to cancer progression and increase survival.

 

These product candidates will be developed in combination with multiple treatments, including checkpoint inhibitors in several cancer indications. Targovax also has a number of other cancer immune therapy candidates in the early stages of development.

Nordic Nanovector and AREVA Med to investigate potential of lead-212 conjugated anti-CD37 antibody for treating leukaemias

Nordic Nanovector, a biotech company focusing on the development and commercialisation of novel targeted therapeutics in haematology and oncology, and AREVA Med, the AREVA medical subsidiary developing lead-212 (212Pb) based cancer therapies, announced today that they have entered into a collaboration agreement to investigate the potential of a 212Pb-conjugated anti-CD37 antibody for the treatment of leukaemias. Leukemias are orphan diseases with a significant unmet medical need. Prevalent relapsed AML and CLL patients are more than 60,000 per year worldwide. This represents a growing market worth over USD 5 billion by 2020.

Under the terms of the agreement, Nordic Nanovector will provide its chimeric anti-CD37 antibody (NNV003) and its expertise in antibody radionuclide conjugate (ARC) development while AREVA Med will provide expertise in the production of 212Pb, in the development of Targeted Alpha Therapies using this radionuclide and in site-specific bioconjugation methods through its Macrocyclics subsidiary.

The radionuclide 212Pb has important characteristics that make it an attractive payload for the treatment of leukaemias where there is no substantial tumour mass and tumour cells are in close proximity to healthy tissues. These properties are based on the decay chain of 212Pb with the emission of very short range alpha particles, thereby offering the potential to create innovative therapies with highly localized targeting and tumour cell killing with improved tolerability.

Preclinical studies to determine the initial safety and efficacy profile of the novel anti-CD37 212Pb-ARC will be conducted at AREVA Med’s facility in Plano, Texas, USA. Nordic Nanovector has the option to license any resulting ARCs for further development and AREVA Med has the option to license the use of CD37-targeting antibodies for its own purposes.

Both companies will contribute to the collaboration, which will also benefit from grant funding awarded in February 2016 to Nordic Nanovector from the Research Council of Norway’s user-driven research-based innovation program (in Norwegian; Brukerstyrt innovasjonsarena, BIA).

Nordic Nanovector’s Chief Scientific Officer, Jostein Dahle, commented: “The CD37 antigen is expressed on the surface of many haematological cancer cells, including leukaemia cells, making it an important target for ARC-based therapies. Our long-term strategy is focused on building a pipeline of products that leverages our expertise in CD37-targeting and ARCs, combined, where necessary, with therapeutic payloads and complementary expertise from partners such as AREVA Med. We are excited to begin this new collaboration and to evaluate the potential of this novel 212Pb-ARC for treating leukaemias.”

Patrick Bourdet, President & CEO of AREVA Med added: “In addition to our recent facility opening in Texas for the production of 212Pb and development of Targeted Alpha Therapies with 212Pb, this new partnership with Nordic Nanovector expands our project pipeline and places AREVA Med in a very strong position to meet the anticipated acceleration of our development.”

For further information, please contact:

Tone Kvåle, Chief Financial Officer

Phone: +47 91 51 95 76

E-mail: ir@nordicnanovector.com

International Media Enquiries:

Mark Swallow/David Dible (Citigate Dewe Rogerson)

Tel: +44 207 282 2948/+44 207 282 2949

Email: nordicnanovector@citigatedr.co.uk 

AREVA Med

Alison Tise

Tel: (301) 841-1673

Email: alison.tise@areva.com  

About Nordic Nanovector

Nordic Nanovector is a biotech company focusing on the development and commercialisation of novel targeted therapeutics in haematology and oncology. The Company’s lead clinical-stage product opportunity is Betalutin®, the first in a new class of Antibody-Radionuclide-Conjugates (ARC) designed to improve upon a complement current options for the treatment of non-Hodgkin Lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need and orphan drug opportunities, representing a growing market worth over USD 12 billion by 2018. Betalutin® comprises a tumour-seeking anti-CD37 antibody (HH1) conjugated to a low intensity radionuclide (lutetium-177). The preliminary data has shown promising efficacy and safety profile in an ongoing Phase1/2 study in a difficult-to-treat NHL patient population. The Company is aiming at developing Betalutin® for the treatment of major types of NHL with first regulator submission anticipated in 1H 2019. Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation to Betalutin® in core markets, while exploring potential distribution agreements in selected geographies. The Company is committed to developing its ARC pipeline to treat multiple selected cancer indications.

Further information about the Company can be found at www.nordicnanovector.com

About AREVA Med

AREVA Med is the AREVA Group Medical subsidiary formed in 2009 to develop new therapies to fight cancer. AREVA Med has developed a unique process to extract lead-212 (212Pb), a rare metal used in targeted alpha therapy (TAT), a novel approach which targets and destroys cancer cells, while limiting the impact on nearby healthy cells. AREVA Med collaborates with world-renowned scientific partners, and formed a strategic global alliance with Roche in 2012, to create a new advanced alpha radioimmunotherapy platform.

For more information:  www.arevamed.com. Follow @AREVAmed on Twitter.

This information is subject to the disclose requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

  

Nadine Lohs hired as Operation Manager

The Oslo Cancer Cluster Incubator has recruited Nadine Lohs to be responsible for the operation of the Incubator from 1st August.

Nadine Lohs is from Austria and has recently completed her Master of International Health and Social Management at the Management Center Innsbruck. She has had an internship at Oslo Cancer Cluster Incubator this Spring.

Contact details:

E-mail: nadine@occincubator.com

Phone: 90 76 23 63

Inven2 tildelt 6 millioner i presåkornmidler

I sterk konkurranse fra 45 søkere har Inven2 fått tildelt NOK 6 mill av presåkornpotten for 2016 fra Innovasjon Norge.

− Presåkornmidlene betyr at vi får mobilisert privat kapital til selskaper som har lovende teknologi men hvor det er tidlig i utviklingen av teknologien, og risikoen er høy, sier daglig leder i Inven2 Ole Kristian Hjelstuen.

− Disse midlene skal ikke bare selskaper som springer ut fra Inven2 ha mulighet til å få tilgang til, men også selskaper som tilhører de nettverkene som støttet opp om søknaden vår. Medio august vil vi gå ut med en utlysning der selskaper kan søke om å få investering fra presåkornmidlene Inven2 har fått tildelt. Det vil bli 4-6 ukers søknadsfrist fra utlysning.

Inven2 fikk også tildelt presåkornmidler fra pilottildelingen i  2015. NOK 3 mill er allerede investert i selskapene Prediagnostics AS, Idia AS og Epiguard AS. Presåkornmidlene bidrar til risikoavlastning slik at nystartede selskaper lettere vil kunne tiltrekke seg kapital fra andre investorer.

 

Les mer om årets tildeling:

– Innovasjon Norge: Deler ut 100 millioner gründerkroner

– Shifter: Slik skal de bruke pengene som strøs over norske gründere

 

 

Forskningsrådet utlyser postdoktormidler innen kreft

Forskningsrådet har publisert utlysning av midler til postdoktor på kreftområdet med søknadsfrist 7. september 2016. Postdoktorperioden er totalt 3 år, hvorav de to første årene ved IARC i Lyon, Frankrike, og det siste året ved den norske søkerinstitusjonen. Prosjektet skal være tematisk innenfor IARCs strategi, og søknaden skrives i dialog med en forskningsgruppe ved IARC.

Du kan fylle ut søknadsskjemaet fra 6 uker før søknadsfristen. Innen den tid oppfordrer Forskningsrådet potensielle søkere til å ta kontakt med forskere ved IARC og forberede søknaden.

Presentation at one of the R&D Network meetings.

Søknadsskrivekurs SMB-instrument

EUs SMB-instrument i Horisont 2020 støtter testing og verifisering av disruptive innovasjoner. Meld deg på kurs hos Innovasjon Norge 16. juni i Oslo for å lære om hva du skal tenke på for å best beskrive din prosjektide og markedsplan i en søknad.

Kurset er praktisk rettet og legger vekt på innhold og kriterier for å skrive en god søknad til EU-finansieringsordningen “SMB-instrumentet” under Horisont 2020.
For å kunne søke instrumentet i Horisont 2020 må du være en SMB og din løsning må bidra til å løse en av de store samfunnsutfordringene verden står overfor.

Første delen av kurset er generell informasjon om ordningen, mens den andre delen av kurset er mer praktisk rettet for de som har bestemt seg for å søke SMB-instrumentet i 2016 eller 2017.

Deltakelse er gratis, men påmelding er nødvendig. Det er begrenset antall plasser.

Kursholdere er Innovasjon Norges EU-rådgivere.

SMB instrumentet er en ny finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter (SMB) under EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020.
Finansieringsinstrumentet, som er skreddersydd små- og mellomstore bedrifter, skal bidra til at innovative forretningskonsepter når markedet. SMB-instrumentet er selve virkeliggjøringen av EUs løfte om at det nå er bedriftene som skal sitte i førersetet i EU-prosjekter. SMB-instrumentet skal ta innovasjoner gjennom dødens dal fram til markedet.

Nordic Nanovector to present at BIO International Convention on 7 June 2016

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO), a biotechnology company focusing on the development of novel targeted therapeutics in haematology and oncology announces that Luigi Costa, Chief Executive Officer, will hold a presentation at BIO International Convention in San Francisco, US on Tuesday 7 June 2016, at 3:30pm PDT in the room: Theater 1.

The presentation will be available at Nordic Nanovector’s website (www.nordicnanovector.com, Investor Relations/Reports and Presentations/Presentations/2016).

 

For further information, please contact:

Tone Kvåle, Chief Financial Officer
Cell: +47 91 51 95 76
Email: ir@nordicnanovector.com

International Media Enquiries:
Mark Swallow/David Dible (Citigate Dewe Rogerson)
Tel: +44 207 282 2948/+44 207 282 2949
Email: nordicnanovector@citigatedr.co.uk

About Nordic Nanovector
Nordic Nanovector is a biotech company focusing on the development and commercialisation of novel targeted therapeutics in haematology and oncology. The Company’s lead clinical-stage product opportunity is Betalutin®, the first in a new class of Antibody-Radionuclide-Conjugates (ARC) designed to improve upon and complement current options for the treatment of non-Hodgkin Lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need and orphan drug opportunities, representing a growing market worth over $12 billion by 2018. Betalutin® comprises a tumour-seeking anti-CD37 antibody (HH1) conjugated to a low intensity radionuclide (lutetium-177). The preliminary data has shown promising efficacy and safety profile in an ongoing Phase 1/2 study in a difficult-to-treat NHL patient population. The Company is aiming at developing Betalutin® for the treatment of major types of NHL with first regulatory submission anticipated in 1H 2019. Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets, while exploring potential distribution agreements in selected geographies. The Company is committed to developing its ARC pipeline to treat multiple selected cancer indications.

Further information about the Company can be found at www.nordicnanovector.com

Targovax receives approval in Australia to conduct a clinical trial with TG02

Targovax receives approval to conduct a study with TG02 and pembrolizumab, a checkpoint inhibitor, in patients with locally recurrent RAS mutated rectal cancer.

TGO2 is a cancer vaccine containing a mixture of 8 synthetic peptides representing fragments of the most common RAS mutations seen in colorectal cancer disease.

Mutations in RAS, a protein regulating cell growth, is seen in about 50% of patients with colorectal cancer and 20-30% of all cancers. It is associated with a lack of response to chemotherapy and poor prognosis. Previous and ongoing clinical studies have shown that TG peptides are able to induce RAS mutation specific immune responses. Targovax is the only research organization with RAS mutated specific vaccines at clinical development stage. This will be the first study with TG02 in humans and 20 patients will be included at Australian sites.

The study will assess safety and immune activation, both at lesional level and in peripheral blood. One cohort will only receive TG02 and another cohort will receive TG02 in combination with pembrolizumab, a PD-1 receptor inhibitor.

“We have already shown in other indications that TG peptides can induce specific immune responses and that these are associated with clinical benefits. However, this study will take us one step further in assessing immune activation at tumor level. It will also give us an indication on how our immune therapy may be enhanced when combining with a check point inhibitor” says Magnus Jaderberg, CMO at Targovax.

For further information, please contact:

Gunnar Gårdemyr, CEO Phone: +46 73 083 77 79 Email: ggardemyr@targovax.com

Øystein Soug, CFO Phone: +47 906 56 525 Email: oystein.soug@targovax.com

Picture illustrating immuno-oncology on a molecular level.

Science publication on a breakthrough methodological development

Erlend Strønen, Johanna Olweus and the Immunotherapy Jebsen Center team’s work on a breakthrough methodological development in generating  broad and tumour-specific T-cell immune responses has been published in Science. The work is based on a novel allogeneic approach. This is a powerful technological development which can in the relatively near future be subjected to clinical testing.

Link to on line publication

 

Nordic Nanovector announces first quarter 2016

Nordic Nanovector reports steady operational progress on Betalutin®’s clinical development plan in Follicular Lymphoma (FL), with recruitment of both sites and patients proceeding according to schedule. The Lymrit 37-01 study is on track to define the optimized dose regimen to be used in PARADIGME, the pivotal Phase 2 study planned to start in 2H 2017. Updated data from this ongoing clinical study, presented at the American Association of Cancer Research (AACR) in April, confirm Betalutin®’s efficacy potential, durability of response and favourable safety profile in patients with advanced FL.

The company continues to advance its product pipeline. Having received clearance of the Investigational New Drug (IND) Application from the FDA and acceptance of the protocol design from EU Authorities, Nordic Nanovector is ready to initiate its Phase 1 clinical study for Betalutin® in diffuse large B cell lymphoma (DLBCL). Other progresses include the research and development collaboration with Paul Scherrer Institute, aiming at developing new Antibody-Radionuclide-Conjugates (ARCs) for treatment of single cell leukaemias. During the first quarter, the company received a grant of up to NOK 15 million from the Research Council of Norway’s User-driven Research-based Innovation programme to support the discovery and development of novel targeted therapeutics for leukaemia and NHL.

Luigi Costa, CEO of Nordic Nanovector, comments: “We are pleased to report that our operations are progressing according to plan and on track to meet milestones. The updated results from Betalutin® in FL are promising and reinforce our belief in its promise to become a significant new treatment of NHL. We have also made good progress across all key areas, including the initiation of a clinical study for Betalutin® in a second NHL indication, with a significant unmet medical need, and promising preclinical research highlighting further opportunities for our pipeline.”

Operational Highlights

• Steady operational progress on Betalutin®’s clinical development plan in number of sites activated and patients enrolled

• Received grant from Research Council of Norway

• Presented updated clinical results at AACR in April, which confirm Betalutin®’s promising efficacy and increasing Duration of Response

• Received clearance of the Investigational New Drug (IND) application, enabling initiation of the study in the US, for a new Phase 1 clinical study of Betalutin® in DLBCL

• Research and development collaboration entered with Paul Scherrer Institute, aiming at developing new Antibody-Radionuclide-Conjugates for treatment of single cell leukaemias

• First good manufacturing process batch of the chimeric HH1 antibody successfully completed

 

Financial Highlights Q1 2016

(Figures in brackets = same period 2015 unless otherwise stated)

• Revenues amounted to MNOK 0.078 (MNOK 0.076)

• Total operating expenses were MNOK 52.7 (MNOK 35.9)

• Loss for the quarter amounted to MNOK 52.7 (loss of MNOK 35.8)

• Cash and cash equivalents amounted to MNOK 671.9 at 31 March 2016 (MNOK 743.4 at 31 December 2015)

 

Outlook

The promising updated results from the ongoing Phase 1/2 study with Betalutin®, the good progress made in advancing this study and strong findings from the research and development pipeline bode well for Nordic Nanovector’s operations going forward. Management will continue to focus its efforts on the efficient execution of its plans and to meet the anticipated clinical milestones. Current cash resources are expected to be sufficient to reach the first regulatory submission for Betalutin® in FL in 1H 2019.  

 

Presentation and web cast details

A presentation by Nordic Nanovector’s senior management team will take place at 8:30 am CEST at:

Thon Hotel Vika Atrium Munkedamsveien 45 0250 Oslo

Meeting Room: NYLAND

The presentation will be recorded as a webcast and will be available at www.nordicnanovector.com in the section: Investor Relations/Webcast.

 

 

 

Positive clinical data on Blue Light Cystoscopy with Cysview®/Hexvix® presented at AUA

Photocure ASA announced today new data from a prospective multicenter ongoing registry study that shows Blue Light Cystoscopy (BLC) with Cysview® increases detection rates of flat, more aggressive non-muscle invasive bladder cancer lesions (carcinoma in situ (CIS)) as well papillary lesions over white light cystoscopy (WLC) alone. The data from the prospective registry, real life, study including 175 patients, was presented at the American Urological Association (AUA) annual meeting in San Diego, CA, May 6-10, 2016.

For more information see here.

Nordic Nanovector announces first patient enrolled in Arm 3 of expanded Phase 1/2 study of Betalutin® in NHL patients

Oslo Cancer Cluster member Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO), a biotechnology company focusing on the development of novel targeted therapeutics in haematology and oncology, announces that the first patient has been enrolled into one of the two new arms of its expanded Lymrit 37-01 clinical study with Betalutin®.

Betalutin® is a novel anti-CD37 targeting Antibody Radionuclide Conjugate in development for the treatment of major types of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL), including Follicular Lymphoma (FL). The new arm (Arm 3) is designed to investigate the safety and efficacy of Betalutin® in up to 12 patients with relapsed FL pre-dosed with standard anti-CD20 immunotherapy (rituximab) on Day 0, a few hours prior to the administration of Betalutin®.

Luigi Costa, Nordic Nanovector CEO, commented -We are pleased to initiate the first of the two new cohorts in our ongoing clinical study, which represents a significant step forward in Betalutin’s development plan. Data we have seen to date suggest that we can achieve strong clinical efficacy with a regimen that controls haematological side effects. The two new arms are investigating if different pre-dosing regimens will allow the use of higher doses of Betalutin® to potentially achieve even higher efficacy than that so far observed, and therefore an even more compelling product profile.

The Lymrit 37-01 study is a Phase 1/2 open label, single injection ascending dose study investigating three dose levels of Betalutin® and different dosing regimens in patients with relapsed NHL with the aim of identifying an optimal dose regimen to take into the Phase 2 PARADIGME study, which is expected to start in 2H 2017.
Patient recruitment into the Phase 2 part of Arm 1 (15Mbq/kg plus 50mg/ml unconjugated “cold” HH1 anti-CD37 antibody) is progressing as planned with dose-escalation expected to begin in 2H 2016. Patient screening is also underway for the final arm in the expanded Lymrit 37-01 study (Arm 4), in which escalating doses of Betalutin® plus pre-treatment with a higher dose of cold anti-CD37 antibody than in Arm 1 will be evaluated in relapsed FL patients.

A decision to increase the dose of Betalutin to 17.5 MBq/kg in Arm 1 can be made based on the evaluation of the safety and efficacy data observed in the 15 patients treated with 15 MBq/kg. A decision to increase the dose of Betalutin to 17.5 MBq/kg or 20 MBq/kg in one or the other of Arms 3 and 4 can be made based on the evaluation of the safety and efficacy data observed in the first three patients of both cohorts.

Data and analysis recently published at the American Association of Cancer Research annual meeting (16-20 April) confirmed that Betalutin® was generally well tolerated and showed a 63.2% Overall Response Rate (ORR) and a 31.6% Complete Response (CR) in evaluable patients. Clinical responses observed were sustained, with Duration of Response exceeding 12 months in most responders in the 15 MBq/kg group who have been followed up for at least 12 months.

www.nordicnanovector.com

Picture illustrating immuno-oncology on a molecular level.

Presentations from the Day of Immunology

The Norwegian Society for Immunology hosted their annual conference on the Day of Immunology on April 29. The theme for 2016 was Immunotherapy for Cancer. Below you may download some of the presentations as a courtesy of the lecturers.

 

 

Morning session (popularized science in Norwegian)

 • Immun mot kreft? Introduksjon til kroppens overvåkningstjenester
  Download the presentation here
  Anne Spurkland, Professor, avdeling for molekylærmedisin, Universitet i Oslo
 • Immunterapi: en revolusjon for kreftbehandling 
  Download the presentation here
  Else Marit Inderberg, PhD, avdeling for celleterapi, OUS Radiumhospitalet
 • Behandling av norske lungekreftpasienter med checkpoint-inhibitorer
  Download the presentation here
  Åslaug Helland, overlege og forsker, avdeling for onkologi, OUS Radiumhospitalet
 • Immunterapi virker – rapport fra en erfaren pasient
  Download the presentation here
  Kjell Stenstadvold

 

Afternoon session (scientific presentations made accessible for a broad public)

 • Sequential Intranodal ImmunoTherapy (SIIT) in malignant lymphoma
  Download the presentation here
  Arne Kolstad, MD, PhD, Department of Oncology, OUS Radiumhospitalet

 

 

Take the opprtunity to get more information on immunology on: http://norwegianimmunology.org and https://www.facebook.com/norwegianimmunology

Enhanced cystoscopy is recommended in the new AUA/SUO Bladder Cancer Guideline

Oslo, Norway, May 2, 2016: Photocure ASA announced today the American Urological Association (AUA) and the Society of Urological Oncology (SUO) have included enhanced cystoscopy in the 2016 Guidelines for the management of non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC). Enhanced cystoscopy including Blue Light Cystoscopy (BLC) with Cysview®/Hexvix® is recommended for increasing the detection and reducing recurrence of NMIBC.
For more information see here. 

Kristian Berg and Theodossis Theodossiou with prestigious EU-grant

Theodossis Theodossiou and Kristian Berg from the Photochemical internalisation (PCI) group at the Department of Radiation Biology at OUS have been funded by the Future and Emerging Technology (FET) program under the Excellent Science section of the Horizon 2020. The FET program funded 11 projects out of 820 grant applications (1,4 % success rate) and the proposal by Theodossiou and Berg was rated as number 6.

 

The project receives 3 million Euros together with 3 collaborating academic partners as well as one commercial partner (SME) from UK. The project, named Lumiblast, will be coordinated by Kristian Berg. This is the first time Norway is the coordinator of a FET project.

The aim of the project is to develop a specific non-invasive treatment modality based on two tumor targeted compounds (A and B in the illustration) that are alone inactive, but together interact by photon-based energy transfer resulting in excitation of the photon-acceptor compound followed by cytotoxic reactions.

The project is designed to develop treatment of aggressive brain tumors such as glioblastoma multiforme (GBM). Brain cancers like GBM are practically incurable due to their location, invasiveness and highly aggressive nature. The use of photon-based treatments of GBM has been clinically evaluated, but with limited success. This is mainly due to the limited propagation of photons in tissues and the efficient spread of tumor cells typically up to at least 2 cm from the resection margin.

Moreover, the existing photon based treatments are highly invasive and usually require open-cranium surgery, due to the need for external light. In the Lumiblast project the photons are produced inside the tumor cells avoiding the major limitation of using external light sources, to treat solid deep-sited and inaccessible tumors. The principle utilized in Lumiblast may also be relevant for treatment of cancers of other origins.

TheoKristian 2014

In addition to OUS, the partners include:

 • National and Kapodistrian University of Athens, Greece
 • Universitat Politècnica de València, Spain
 • University of Oslo, Department of Pharmaceutics, Norway
 • Knight Scientific Limited, UK

 

 

DoMore! receives Lighthouse project grant from the Norwegian Research Council

The Norwegian Research Council IKTPLUSS has selected The DoMore! project application as one of the 3 winners of the prestigious Lighthouse Project grant. The Lighthouse Project winning proposals were announced at the Norwegian E-health conference on the 26th april 2016.

 

The DoMore! project aims to explore the unique combination of academic and industrial competence within the project group to radically improve prognostication and hence treatment of cancer by using digital tools for pathology. ​The DoMore! project focuses on heterogene​​ity in cancer​ and is led by Institute Director Håvard Danielsen.​

​By largely digitalizing and automating diagnostics and prognostication of cancer, we can literally DoMore! and analyze a ​greater number of samples from the same tumor​,​ ​leading to a more precise diagnosis for each patient​ ​​​​Safe storage, analysis and prosessing of the​ ​B​ig ​D​ata​ the project will produce will also be handled by the project partners.

The ​DoMore!​ ​team ​is composed ​of experts within several fields, including: digital imaging, processing, robotics, pathology, cell biology, surgery and oncology, both in Norway and abroad​​. ​​Together, we will create solutions that will​​ ​​​​allow​ us to DoMore!, resulting in objective cancer diagnostics that can be made available to all patients.

New analysis shows Hexvix®/Cysview® significantly prolongs time to progression of bladder cancer

Photocure ASA Oslo, Norway, 26th April 2016: Photocure ASA (OSE: PHO), is pleased to announce publication of a new analysis demonstrating that Blue Light Cystoscopy (BLC) with Hexvix/Cysview significantly prolonged time to disease progression and showed a trend in the reduction of the rate of progression in patients with non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC). The data was published online in the April issue of the peer reviewed journal, Bladder Cancer.

The new analysis of a long term follow-up study classified patients according to the new International Bladder Cancer Group (IBCG) definition of disease progression,  which was created to more accurately identify patients with high risk of developing invasive disease at an earlier stage, in order to optimize treatment decisions1. The data was published online in the April issue of the peer reviewed journal, Bladder Cancer.

Using the new IBCG definition, overall time to disease progression was significantly longer in the BLC with Hexvix/Cysview group (p=0.05). Additionally, there was a clear trend towards a reduction in the rate of progression, with 31 (12.2%) BLC with Hexvix/Cysview and 46 (17.6%) white light only patients progressing after 4.5 years (p=0.085). This trend was particularly pronounced in patients from having smaller, papillary lesions (stage Ta) to high risk flat lesions (CIS): 4 (1.6%) in the Hexvix/Cysview group compared to 11 (4.2%) in the white light group.

Dr. Ashish M. Kamat MD, MBBS, FACS Professor Department of Urology, Division of Surgery, The University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas and lead author on the publication commented “The updated findings support the importance of improved tumor detection and resection of bladder tumors at an early stage and its impact on the long term prognosis for patients.  These results confirm and extend the prior reported benefits of using BLC with Hexvix/Cysview over white light alone in the management of NMIBC.”

Dr. Kjetil Hestdal, President & CEO of Photocure ASA added: “We are delighted to see the ever growing body of clinical evidence that supports the beneficial impact of BLC with Hexvix/Cysview for bladder cancer patients.  Better detection and reduction in recurrence for patients undergoing BLC with Hexvix/Cysview has been extensively documented.  This long term follow-up study analyzed with the new definition of progression further demonstrates that BLC with Hexvix/Cysview plays an important role in the management of bladder cancer and provides patients with sustained and long term benefits.”

In the original analysis, published in the Journal of Urology in 2012, the definition of progression was from non-muscle invasive to muscle invasive bladder cancer.  That analysis demonstrated a prolonged time to recurrence with a trend towards less progression; after 4.5 years (median), 8 (3.1%) Hexvix/Cysview and 16 (6.1%) white light patients had progressed.

The new IBCG definition includes the following as indicators of disease progression: an increase in stage from Ta to CIS or T1, CIS to T1 (indicating invasion of the bladder lining or lamina propria), development of T2 or greater, lymph node disease (N+), distant metastasis (M1) or an increase in grade from low to high.

Hexvix/Cysview is a photosensitizing agent taken up selectively by the tumor cells in the bladder that when exposed to blue light during a cystoscopic procedure results in a bright pink fluorescence of the suspicious tissue. Using Hexvix as an adjunct to standard white light cystoscopy enables the urologist to better detect and remove lesions, leading to a reduced risk of recurrence and prolongation in time to disease progression.

For more information see here.

Photo of Martin Bonde, Vaccibody

Apim, Vaccibody and Targovax will present at ICCS prior to BIO in San Fransisco

Oslo Cancer Cluster will for the 5th time arrange International Cancer Cluster Showcase, ICCS in collaboration with leading cluster partners from Europe and North America. 20 oncology biotechs will pitch their latest innovations and partnering opportunities.

Member companies pitching at ICCS are Apim Therapeutics, Vaccibody and Targovax.

Oslo Cancer Cluster will not feature a booth this year, but International Advisor Jutta Heix will be present at BIO and participate in partnering meetings as well as CEO Ketil Widerberg,

BerGenBio AS Presents New Data Demonstrating That BGB324 Enhances Checkpoint Inhibitor Blockade

BerGenBio AS (“BerGenBio” or the “Company”) announces that preclinical data demonstrating that lead compound, BGB324, combined with immune checkpoint inhibitors has the potential to synergistically improve treatment of human cancers, has been presented at the American Association of Cancer Research Annual Meeting (AACR), April 16-20, 2016 in New Orleans, Louisiana.

 

BGB324 is a first-in-class, highly selective, orally bioavailable small molecule inhibitor of the Axl receptor tyrosine kinase. It blocks the epithelial-mesenchymal transition (EMT), which is a key driver in immune evasion, drug-resistance and metastasis.

The poster presentation entitled: “BGB324, a selective small molecule inhibitor of the receptor tyrosine kinase AXL, enhances immune checkpoint inhibitor efficacy”, was held on Sunday April 17, 2016, 1:00 PM – 5:00 PM CDT as part of the session on Immune Modulating Agents 1. The data demonstrates that selective inhibition of Axl signalling with BGB324 significantly increased responsiveness to immune checkpoint blockade in syngeneic mammary and lung cancer mouse models. It was found that the combination of BGB324 with different immune checkpoint inhibitors (anti-CTLA-4, anti-PD-1, anti-PD-L1) displayed increased infiltration of cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells and significantly improved anti-tumour responses.

The full abstract (#566) can be viewed online through the AACR website.

Richard Godfrey, Chief Executive Officer of BerGenBio, commented:

-We are pleased with the encouraging preclinical data on BGB324 presented at the annual AACR meeting. Whilst BGB324 is currently in clinical trials as a single agent and in combination with standard of care drug in acute myeloid leukaemia, and in combination with erlotinib in non-small cell lung cancer; this data suggests it also has the potential to be used in combination with immune checkpoint inhibitors, an important emerging class of anti-cancer drug, to enhance their efficacy.

About BerGenBio AS

BerGenBio AS is a clinical stage biopharmaceutical company focused on developing first-in-class drugs for aggressive cancers. The company is a world leader in understanding the biology of epithelial-mesenchymal transition (EMT), a widely recognised key pathway in immune evasion, acquired cancer drug-resistance and metastasis. BerGenBio AS is founded on proprietary platform technology, CellSelect™, to identify and validate novel drug targets and biomarkers. The company has progressed its lead drug candidate BGB324, an EMT inhibitor, into clinical trials in AML and NSCLC, while pursuing the pre-clinical development of additional compounds and proprietary EMT drug targets. For more information see here.

Nordic Nanovector ASA: Betalutin® continues to show promising efficacy

Nordic Nanovector, a biotechnology company focusing on the development of novel targeted therapeutics in haematology and oncology, announces updated results of its ongoing Phase 1/2 study with Betalutin® in relapsed non-Hodgkin lymphoma (NHL) patients.

 

Betalutin® was generally well tolerated and showed a 63.2% Overall Response Rate (ORR) including 31.6% Complete Response (CR) among 21 patients with previously treated CD37+ NHL patients. This data include two additional patients whose efficacy data has become available following submission of the abstract.

The data being presented in the poster at AACR are from the ongoing Phase 1/2 single dose, open label, dose-finding study investigating three dose levels of Betalutin® in 21 patients with relapsed CD37+ NHL, 19 with Follicular Lymphoma and two with Mantle Cell Lymphoma, previously treated with one to eight treatment regimens. One patient recruited into the study had transformed disease and was excluded from the response rate calculation.

The updated data in the poster confirm the favourable safety profile of Betalutin® and its promising efficacy as a single agent in patients who have failed many prior regimens, characterised by a sustained duration of response.

 

Key conclusions from the update include:

• Betalutin® is well tolerated, with a predictable and manageable safety profile: most adverse events are haematological in nature, and all have been transient and reversible

• Betalutin® delivers a highly favourable response rate (best response) in this heavily pre-treated patient population (Overall Response Rate 63.2% and Complete Response 31.6%)

• The median Duration of Response (DoR) has not yet been reached. Clinical responses observed are sustained, with DoR exceeding 12 months in most responders

Luigi Costa, Nordic Nanovector’s Chief Executive Officer, commented: “These new data continue to confirm Betalutin’s efficacy potential and favourable safety profile. In addition, Duration of Response (DOR) in patients who responded to treatment with Betalutin® has further improved confirming the product’s potential to become a significant treatment of NHL. These encouraging results support the continued clinical development of Betalutin®. We are pleased with the progress that we are making in executing our revised Phase 1/2 study and look forward to confirming the optimal dosing regimen for the pivotal Phase 2 study, PARADIGME, expected in Q1 2017.”

Targovax reports immune response with reduced number of  TG01 vaccinations

Targovax has conducted an interim DTH immunological response evaluation assessing early immune activation following administration of TG01 in combination with gemcitabine in the ongoing Phase I/II trial. The results show that the modified and reduced vaccination schedule generated similar 8-week immune responses in patients with pancreatic cancer, as seen in the initial cohort.

In March 2015, Targovax announced the immune results from the initial part of the trial. 18 out of 19 patients were eligible for immune response assessment and 15 patients had established a detectable immune response. Targovax now announces, in a second part of the trial, where the overall number of vaccinations have been reduced, that 4 of the first recruited 5 patients (of a total of up to 13 patients) showed an 8-week immune response.

The trial is an open label, phase I/II trial of TG01/GM-CSF in combination with gemcitabine as adjuvant therapy for treating patients with resected adenocarcinoma of the pancreas.

– It is encouraging to see that these interim DTH data from the cohort which received a reduced number of TG01 vaccinations show a similar level of 8-week immune activation as we saw in the earlier cohort which had received a higher number of TG01 vaccinations. We look forward to subsequent immune activation data for the remaining patients in this modified cohort and survival data which is expected during 2017 and 2018, says Gunnar Gårdemyr, CEO of Targovax.

About Targovax: “Arming the patient’s immune system to fight cancer”

Targovax is a clinical stage immuno-oncology company developing targeted immunotherapy treatments for cancer patients. Targovax has a broad and diversified immune therapy portfolio and aim to become a leader in its area. The company is currently developing two complementary and highly targeted approaches in immuno-oncology.

ONCOS – 102 is a virus-based immunotherapy platform based on engineered oncolytic viruses armed with potent immune-stimulating transgenes targeting solid tumors. This treatment may reinstate the immune system’s capacity to recognize and attack cancer cells.

TG01 and TG02 are part of a peptide-based immunotherapy platform targeting the difficult to treat RAS mutations found in more than 85% of pancreatic cancers, more than 50 % of colorectal cancer and 20-30% of all cancers. Targovax works towards demonstrating that TG vaccines will prolong time to cancer progression and increase survival.

The product candidates will be developed in combination with multiple treatments in several cancer indications, including checkpoint inhibitors. Targovax also has a number of other cancer immune therapy candidates in the early stage of development. For more information go to www.targovax.com.

Picture illustrating immuno-oncology on a molecular level.

View videos and presentations from Immuno-Oncology Educational Series 2016

The Immuno-Oncology Educational Series 2016 on April 6th featured cutting-edge presentations from leading Finnish and Norwegian clinicians and researchers within the field of cancer immunotherapy. Please see below for videos of the presentations and also some of the presentations.

 

 • Video

Please follow this link for videos of the presentations.

 

 • Presentations

The immunologists’ perspective: The dynamics of immunological signatures during cancer treatment

Dr. Alexandre Corthay, Head of Tumor immunology group; Department of Pathology, Oslo University Hospital, President of the Norwegian Society for Immunology

 

The molecular pathologists’ perspective: Immunological fingerprint in breast cancer patients – what does that mean?

Dr. Hege G. Russness, Dept. of Genetics, Institute for Cancer Research, and Dept. of Pathology, Oslo University Hospital

 

Presentations are published by courtesy of the lecturers.

 

Nordic Nanovector enters collaboration with Paul Scherrer Institute

Nordic Nanovector with research and development collaboration programme with Paul Scherrer Institute (PSI) in Switzerland. The collaboration aims at developing new antibody radionuclide conjugates (ARCs) optimised for the treatment of single cell leukaemias, such as chronic lymphocytic leukaemia (CLL) and acute myeloid leukaemia (AML).  CLL and AML are serious orphan diseases with a survival rate for AML at 5 years of only 26%, and 82% for CLL. It is a significant unmet medical need, which affect more than 50,000 patients per year worldwide. Together these two indications represent a growing market worth over USD 4 billion per year.

The collaboration will explore the use of different radionuclide payloads, provided by PSI, linked to Nordic Nanovector’s chimeric anti-CD37 antibody (NNV003) to combine specific tumour-targeting with tumour-eradicating radiation. Successful candidates are expected to be advanced into preclinical and clinical trials.

The collaboration will benefit from grant funding recently awarded to Nordic Nanovector from the Research Council of Norway’s user-driven research-based innovation program (in Norwegian; Brukerstyrt innovasjonsarena, BIA). (See link: BIA funding)

Nordic Nanovector’s Chief Scientific Officer, Jostein Dahle, commented  -We are delighted that, through this new collaboration, we can benefit from the world-class radionuclide research emanating from PSI to further enhance our own expertise in ARCs. We believe that the potential of our CD37-targeting approaches provides an excellent framework for us to create a pipeline of ARCs with profiles suitable for treating multiple types of leukaemia and lymphoma. This project is a positive step towards Nordic Nanovector’s mission of extending and improving the lives of patients with haematological cancers.

Nordic Nanovector’s most advanced ARC, Betalutin®, which comprises the murine anti-CD37 antibody (HH1) conjugated to lutetium-177, is currently in a Phase 1/2 clinical trial for the treatment of third and second line non-Hodgkin lymphoma (NHL).  Betalutin® has the potential to be a very valuable treatment alternative for NHL, another very serious and highly prevalent hematological disease, based on the promising efficacy, safety and sustained duration of response data that has been observed in clinical studies to-date.

Two new members in Oslo Cancer Cluster: Institute for Energy Technology – IFE and ONLY Oncology

Institute for Energy Technology – IFE and ONLY Oncology are now members of the Oslo Cancer Cluster. Please find more information on the new mwmbers below. IFE is also part of the Oslo Cancer Cluster Incubator. 

 

About Institute for Energy Technology – IFE
IFE is an independent international research foundation for energy and nuclear technology. IFE’s mandate is to undertake research and development, on an ideal basis and for the benefit of society, within renewable energy and environmental technology, oil and gas, nuclear medicine and nuclear safety, and to carry out assignments in the field of nuclear technology for the nation.

IFE was founded in 1948 as The Institute for Atomic Energy (IFA). IFA developed into Norway’s largest research institute, and in 1980 IFA changed its name to the Institute for Energy Technology – IFE. Since that time, the institute has further developed and become a leading international, experimental research institute. IFE has about 600 employees with headquarters at Kjeller, and research activities at Kjeller and Halden. IFE’s vision is to be an internationally leading energy research institute.

Every year one to two percent of Norway’s population undergoes a medical assessment using radioactive pharmaceutical products. The isotope laboratories at IFE are the Norwegian control organ for radioactive medicines. The laboratories are organized as a pharmacy and provide advice and guidance on the use of the products. The majority of radioactive medicines used in Norway are controlled at IFE before they are sent out to Norwegian hospitals.

The isotope Laboratories at IFE has significant expertise and know-how across the entire product development chain supported by experienced staff in radiochemistry and radiopharmacy.

IFE has dedicated laboratories for production, packaging and quality control of radiopharmaceuticals. These laboratories are classified in respect of cleanliness classes in accordance with international GMP (Good Manufacturing Practice) rules and in accordance with radiation protection legislation.

IFE has facilities and licenses for global distribution of radiopharmaceuticals for clinical and commercial phase.

IFE is a Contract Research Organization (CRO) for production of new radiopharmaceuticals. In addition IFE is a Contract Manufacturing Organization (CMO).  IFE has a dedicated manufacturing line for the contract manufacturing of Xofigo (a radiopharmaceutical based on the radioisotope Ra-223 and developed by Algeta in Norway). Xofigo has been manufactured by IFE for global supply since May 2013. IFE is also performing contract analyses. In addition IFE has facilities to conduct research with isotopes including production of new isotopes.

Website: www.ife.no 

 

About Only Oncology: 
Only Oncology is a specialist Oncology Medical Communications agency:

 • We have approximately 30 writers with oncology expertise, all are PhD’s
 • We have offices in the UK, (London and Manchester), and San Francisco and New York in the US
 • We work with both big pharma and biotech companies to ensure the clinical profile of the product is appropriately communicated to physicians, payers and most importantly the patient.

Activities in the oncology field:

 • Directing communication activities, from pre-clinical through Phase III and beyond
 • Support for strategic publication planning and writing. Including developing the core scientific statements used in all communications, corporate, and clinical
 • Setting up advisory panels to advise on the development programme focusing on meaningful clinical benefit and clinical study end points for regulatory approval
 • Delivering advisory boards clinical and payer
 • Identifying external experts across all tumor types
 • Aiding internal training (new starters, MSL’s etc.)
 • Writing Target Product Profiles

Website: www.onlyoncology.com

Photocure anoounces grant of patents for CEVIRA®

Oslo Cancer Cluster member Photocure announces that a new patent for Cevira® has been granted in Europe. Cevira® is one of Photocure’s promising pipeline products and is being developed as a new and innovative breakthrough for the treatment of precancerous lesions of the cervix.

The newly granted patent protects the Cevira® drug, its use and its combination with a drug delivery device, such as the Cevira® device, until 2030. This new key patent in Photocure’s Cevira® portfolio complements the company’s proprietary two European patents which protect different aspects of the Cevira® device, and which expire 2029.

Concurrently, the United States Patent and Trademark Office has issued a Notice of Allowance for Photocure’s patent application related to the Cevira® drug. A US patent protecting the Cevira® drug in a similar way as the above-mentioned European patent will issue shortly.

“The approval of this latest European patent and the Notice of Allowance for the equivalent US application is a key milestone for us in our continued work to secure the long-term value of Cevira®. The new patents further strengthen Photocure’s robust patent portfolio and provide Cevira® market exclusivity for the long-term. Cevira® is a key asset for us, with the potential to not only treat HPV induced cervical high grade disease but also to prevent the development of cervical cancer, which affects more than 500,000 women annually”, said Kjetil Hestdal, President and CEO of Photocure.

For more info: www.photocure.com

Beslutningsforum sa nei til brystkreftmedisin fra Roche – for andre gang

Kadcyla (trastuzumab emtansin), til behandling av en undergruppe brystkreftpasienter, ble i dag ikke godkjent av Beslutningsforum for behandling av norske pasienter.

-Vi er svært overrasket og skuffet over dagens beslutning om at norske pasienter ikke får tilgang til den nyeste brystkreftmedisinen som allerede er i bruk i de fleste vesteuropeiske land. Roche harstrukket seg langt, både økonomisk og i variasjon av betalingsløsninger i de til sammen seks pristilbudene, for å imøtekomme beslutningstagernes ønsker. Vi opplever at våre laveste pristilbud ikke blir akseptert fordi myndighetene sier nei til å ta i bruk moderne prisløsninger. Norske pasienter går  dermed glipp av muligheten til livsforlengende og mer skånsom behandling, sier kommunikasjonsdirektør Line Walen i Roche Norge.

Roche har siden februar 2014 presentert flere forskjellige rabattløsninger til myndighetene. Noen av tilbudene innebærer et lavere kostnadsnivå, men har blitt avvist fordi de fordrer moderne prisløsninger. Slike betalingsløsninger krever noe innsats fra myndighetene ved å ta i bruk eksisterende systemer ved sykehusene. Slike løsninger er allerede tatt i bruk i flere andre land i Europa.

– Vi forstår at myndighetene står overfor vanskelige prioriteringer. Samtidig bør alvorlig syke pasienter og deres leger ha mulighet til å velge de beste behandlinger som fins i dag. Kadcyla vil være aktuell for omtrent 100 pasienter årlig, og vil dermed medføre en begrenset utgift for sykehusene, sier administrerende direktør Elizabeth Jeffords i Roche Norge.

Kadcyla har helt siden september 2014 vært anbefalt i Norsk Bryst Cancer Gruppes medisinske retningslinjer for behandling av de aktuelle brystkreftpasientene. Behandlingen ble godkjent for salg i Norge av regulatoriske myndigheter i november 2013.

– Vi ønsker å samarbeide tettere med myndighetene for å finne rabattløsninger som er bærekraftig både for myndighetene og industrien slik at også norske pasienter skal få tilgang til våre medisiner. Vi håper dette bidrar til videre diskusjon for Kadcyla og andre nye medisiner, sier kommunikasjonsdirektør Line Walen i Roche Norge.

 

Norge i selsomt selskap

Kadcyla er i bruk i det offentlige helsevesenet i Sverige, Danmark, Finland, Irland, Belgia, Nederland, Østerrike, Sveits, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Tsjekkia, Bulgaria og Hellas. Land som har tatt Kadcyla i bruk basert på Roche-avtaler for enkelte sykehus og forsikringsselskaper er Portugal, Slovakia, Kroatia og Ungarn.

Land som ikke har tatt i bruk Kadcyla er Norge, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia og Romania.

Kadcyla benyttes til behandling av HER2-positive  brystkreftpasienter etter progresjon. En positiv beslutning ville gitt om lag 100 norske brystkreftpasienter et behandlingstilbud som kan forlenge overlevelsen med 5,8 måneder (median), sammenlignet med kombinasjonen lapatinib og kapecitabin. Brystkreft med spredning er en dødelig sykdom. Pasientene taper mange leveår og har lavere livskvalitet på grunn av sykdommen. Kadcyla er et innovativt  biologisk legemiddel som hovedsaklig angriper kreftcellene i stedet for kroppens friske celler. Dette medfører mindre bivirkninger slik at pasientene kan oppleve god livskvalitet under behandlingen med Kadcyla.

Roche’ medisinske bidrag har endret behandlingen og utsiktene for HER2-positive brystkreftpasienter i betydelig grad. Før Roche’ banebrytende medisiner Herceptin, Perjeta og Kadcyla, overlevde pasienter i gjennomsnitt i 20,3 måneder. Etter Herceptin og Perjeta er overlevelsen for denne aktuelle pasientgruppen nesten tredoblet, til 56,5 måneder. Kadcyla kan ytteligere forlenge overlevelsen for denne hardt rammede pasientgruppen.

 

Fakta:

Om Kadcyla
Kadcyla er det første innovative legemidlet til behandling av brystkreftpasienter hvor cellegiften er koblet til et antistoff. Dette gjør at cellegiften kun påvirker de HER2-positive kreftcellene.

Kadcyla, som monoterapi, er indisert til behandling av HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft som tidligere har fått behandling med trastuzumab og et taxan, alene eller i kombinasjon. Pasienter bør enten ha: mottatt tidligere behandling for lokalavansert eller metastatisk sykdom, eller utviklet tilbakefall av sykdommen under eller innen seks måneder etter forebyggende behandling.

Kadcyla gis intravenøst hver 3. uke og pasientene bør behandles inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

Ved å benytte Kadcyla kan totaloverlevelsen økes samtidig som pasienten opplever en bedret og annerledes

bivirkningsprofil enn ved behandling med ulike typer cellegift. Totaloverlevelsen økte med nesten et halvt år i EMILIA-studien, fra 25,1 til 30,9 måneder sammenlignet med kontrollarmen (lapatinib og kapecitabin). I samme studie ble det også vist at pasienter som fikk Kadcyla opplever å ha en bedret helserelatert livskvalitet sammenlignet med kontrollarmen. Totaloverlevelse er også vist i TH3RESA-studien,  med en økning på nesten 7 måneder  (15,8 måneder til 22,7 måneder) sammenlignet med kontrollarmen der legen selv kunne velge type behandling.

Om brystkreft
Brystkreft er kreft i brystkjertelvev, og er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. I 2014 var det 3324 kvinner og 24 menn som fikk diagnosen. Samme år var det 663 kvinner og 6 menn som døde av brystkreft. Andelen kvinner som er i live fem år etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft har økt kraftig, og er nå i underkant av 90 prosent.

Lokalt avansert brystkreft og metastatisk brystkreft er de mest alvorlige formene for brystkreft. Ved metastatisk brystkreft har kreften spredt seg til andre deler av kroppen, som oftest lunger, lever, hjerne og skjelett. Det finnes ingen kurativ behandling og prognosen er dårlig for disse pasientene.

I Norge er 15 prosent av kvinner med brystkreft HER2-positive. Økt forekomst av HER2-proteinet gir mer celledeling og cellevekst, og ubehandlet er HER2-positive svulster forbundet med en mer aggressiv sykdom, økt risiko for tilbakefall og kortere overlevelse.
Om Roche
Roche er ledende innen forskningsbaserte helsetjenester med fokus både på legemidler og diagnostikk. Roche er verdens største bioteknologiselskap med innovative medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi.  Roche er også nummer én på verdensmarkedet innen in-vitro diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk, og er en pionér innen diabetesbehandling. Roche’ strategi for persontilpasset behandling tar sikte på å forske fram og utvikle medisin og diagnostikk som i betydelig grad bedrer folks liv og helse.
Roche ble grunnlagt i 1896, og har kommet med viktige medisinske bidrag i over ett hundre år. I alt 29 medisiner, utviklet av Roche, er inkludert i Verden helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kjemoterapi.

I 2014 hadde Roche-konsernet 88 500 medarbeidere over hele verden, investerte over 60 milliarder norske kroner i forskning og utvikling, og hadde rundt 340 000 pasienter i kliniske studier. Genentech i USA er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetseier i Chugai Pharmaceutical i Japan. For mer informasjon, se ww.roche.com

 

Artikkelen er basert på pressemelding fra Roche. Roche Norge er medlem av Oslo Cancer Cluster.

 

 

Oslo Cancer Cluster & NCE Smart Energy Markets: Partners in prestigious Horizon 2020 EU project of 45 MNOK

Oslo Cancer Cluster and NCE Smart Energy Markets together with four European clusters in medicine and IT managed to land a prestigious Horizon 2020 EU project. The EU project will use innovative IT solutions to develop personalized cancer treatment. Allocated funds is 45 million, of which 34 million is earmarked for small and medium enterprises in the clusters.

 

The EU project has the sounding name “Personalised Medicine Innovation trough Digital Enterprise Solutions: PERMIDES”, will utilize the digital revolution to develop new systems for cancer treatment. This will be achieved by matching the small and medium enterprises within IT with cancer biotechs in the six clusters. This matching shall take place both virtually and physically. Utilization of accumulated expertise in Big Data Analytics from other industries, such as energy industry, will enable the development of digital systems and solutions.

 

Developing cancer treatment smarter

– More and more people are diagnosed with cancer, both because the population is steadily increasing, but also because people get older. There is a crying need for innovative cancer treatment. Health care institutions as well as many biotech companies are lagging behind in adopting the latest digital solutions. For Norway in a time of souring oil prizes and in need of new industries, PERMIDES is an important project that will develop solutions for tomorrow’s business community, says Ketil Widerberg, CEO of Oslo Cancer Cluster.

 

Digital revolution from energy to medicine

– The world has just begun to discover the enormous potential Big Data Analytics will represent for society and business. PERMIDES will contribute to research that may save the lives of many people in the coming years. It is the unique competence across clusters that is the core of this project: The transfer of unique Big Data Analytics expertise from smart energy to personalized medicine, says Dieter Hirdes, F & I Coordinator Smart Innovation Østfold company as a leader NCE Smart cluster .

 

Excellent revue

PERMIDES succeed in landing the EU support as one of five projects of 115 applications. It received a score of 14 of a possible 15, and is thus in the top range. Those companies that match each other can get up to 600 000 NOK in direct support. PERMIDES ends in 2019, and the goal is then that:

 • 120 IT companies and cancer biotechs have benefited from technology transfer activities
 • 75 enterprises have participated in networking conferences at regional and European level
 • 100 companies have placed its profile in a semantic matchmaking portal
 • 90 innovation projects is ongoing between IT and cancer biotechs through a voucher system

 

Facts

Oslo Cancer Cluster and NCE Smart Energy Markets are two of 14 clusters in the Norwegian Centres of Expertise program.

Oslo Cancer Cluster is a research and industrial cluster within cancer and gathers over 75 research institutions, hospitals, biotech firms and biopharmaceutical companies from all over Norway and Northern Europe. The cluster’s vision is to accelerate the development of innovative cancer treatments for the benefit of cancer patients. In August 2015 Oslo Cancer Cluster Innovation Park and Incubator opened its premises next to the Radium Hospital in Oslo. The incubator aims to contribute to more entrepreneurial businesses based on cancer research: Today the Incubator comprise of lab and office space to more than 25 institutions: www.oslocancercluster.no // www.occincubator.com.

 

Smart Innovation Østfold heads NCE Smart Cluster and has since 2009 initiated or participated in 20 different research and innovation projects (F & I) with a total budget of over 300 MNOK. Four of which are EU projects. Smart Innovation Østfold heads Horizon 2020 project EMPOWER with a budget of more than NOK 60 million. NCE Smart cluster comprise of a number of IT companies and academic communities who hold the leading expertise in Big Data Analytics now used in smart energy. The technology is generic, and it is therefore great potential to transfer this expert knowledge to applications in personalized medicine.

 

 “Personalised Medicine Innovation trough Digital Enterprise Solutions: PERMIDES»

Participants: Six clusters and two industrial partners in IT.

 • Oslo Cancer Cluster SA
 • SMART INNOVATION ØSTFOLD
 • TECHNISCHE Universitaet DARMSTADT
 • Cluster Individualisierte Immunintervention (CI3)
 • intelligent views gmbh
 • NETSYNO Software
 • ONCOTYROL-CENTER FOR Personalized CANCER MEDICINE
 • BUSINESS UPPER AUSTRIA

Targovax with encouraging interim results on RAS specific peptide vaccine in resected pancreatic cancer

Oslo Cancer Cluster member Targovax has conducted a predetermined interim analysis of the TG01 Phase I/II trial, indicating promising 1-year overall survival data when combining TG01 with gemcitabine, chemotherapy, as supplementary treatment of patients with pancreatic cancer.

 

Of the 19 patients included in the study, 15 patients provided consent to be followed up for survival and four patients did not provide consent to be followed up. 1-year survival data showed that 14 out of these 15 patient were alive and one passed away due to pneumonia assessed by the investigator as unrelated to the patients underlying cancer.

The regimen was generally well tolerated and RAS specific T-cell immune responses were induced and enhanced when TG01/GM-CSF was administered in combination with gemcitabine (1).

“One must be careful when drawing conclusions from small survival trials, but this result is an encouraging signal of efficacy and we look forward to the two year survival data which is expected during the first half year of next year“, says Gunnar Gårdemyr, CEO of Targovax.

The study is a single arm study of TG01 in combination with standard of care gemcitabine as adjuvant treatment of patients with operable pancreatic cancer. The interim analysis covered 1-year survival of the first cohort of 19 patients.

References: 1-year overall survival in two independent studies of patients with resected adenocarcinoma of the pancreas receiving standard of care gemcitabine were both approximately 75% (2,3).

 

About Targovax: “Arming the patient’s immune system to fight cancer”

Targovax is a clinical stage immuno-oncology company developing targeted immunotherapy treatments for cancer patients. Targovax has a broad and diversified immune therapy portfolio and aims to become a leader in its area. The company is currently developing two complementary and highly targeted approaches to immuno-oncology:

ONCOS- 102 is part of a virus-based immunotherapy platform based on engineered oncolytic viruses armed with potent immune-stimulating transgenes targeting solid tumors. This treatment may reinstate the immune system’s capacity to recognize and attack cancer cells.

TG01 and TG02 are part of a peptide-based immunotherapy platform targeting the difficult to treat RAS mutations found in more than 85% of pancreatic cancers, 50% of colorectal cancers and 20-30% of all cancers. Targovax is working towards demonstrating that TG vaccines will prolong time to cancer progression and increase survival.

The product candidates will be developed in combination with multiple treatments in several cancer indications, including checkpoint inhibitors. Targovax also has a number of other cancer immune therapy candidates in early stage of development. For more information go to www.targovax.com

Professor Kjetil Taskén at the University of Oslo awarded King Olav V’s Cancer Research Award 2016

King Olav V’s Cancer Research Award 2016 is presented by HM King Harald V on behalf of the Norwegian Cancer Society in Oslo on 6 June. Taskén, who is director of the Biotechnology Centre and the Norwegian Centre for Molecular Medicine (NCMM), receives the award for his work with immunotherapy. He has contributed greatly to the understanding of immuno-oncology. Research that will be even more relevant in the development of next generation immunotherapy.

Professor Kjetil Taskén. Photo: nyebilder.no
– Sometimes our immune system turn of the ability to recognize and kill cancer cells in tumors that grow. We try to find out why – and how we can get the mechanisms started again, says Kjetil Taskén.

– I was very happy to know that I received the prize. King Olav V’s Cancer Research Award hangs very high and I am honored to receive the award. The money will come very handy in the research my group is doing. We greatly appreciate the support from the Norwegian Cancer Society. The support has been of  invaluable importance in the development of all the work my research group does, says Kjetil Taskén. The prize is one million NOK.

King Olav V’s Cancer Research Award is given to scientists who have distinguished themselves through years of efforts to ensure a better life for many people.

– The price is a scientific recognition for excellence and are valued very highly among our cancer researchers, says Secretary General Anne Lise Ryel.

– We are awarding this prize annually to honor researchers. It is a distinction that means they have made an extraordinary effort both in Norway and internationally, says Ryel.

– We are especially pleased to give the prize to a researcher who works with immunotherapy, which many believe is the future of cancer treatment. Immunotherapy can contribute to a treatment that is tougher against cancer, but kinder to the patient, says Ryel.

 

This is an English translation of a news story from the Norwegian Cancer Society.

Photo of Martin Bonde, Vaccibody

Vaccibody completes enrolment of 12 patients for phase I/II study

Martin Bonde, CEO Vaccibody. Photo: Henriette Dan Bonde

Oslo Cancer Cluster member Vaccibody AS announced the successful enrolment of all twelve patients required for the phase I part of the multicentre trial VB C-01 – an exploratory, open-label, multicenter phase I/IIa study of VB10.16 immunotherapy for the treatment of high grade Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN 2/3) caused by human papillomavirus 16 (HPV 16).

 

As per protocol twelve eligible patients are needed to study the safety and immunogenicity of two different dosing schedules of VB10.16 in patients diagnosed with CIN 2 during this first phase I part of the study. Patient number 12 received her first vaccination on Friday 26 February 2016. The best schedule will be selected and evaluated in the subsequent phase IIa expansion part in both CIN 2 and CIN 3 patients.

The primary objective of the study is to evaluate the safety and tolerability of three doses of 3 mg VB10.16. The secondary objectives are to assess T cell mediated immune responses in the peripheral blood as well as in the pre-malignant tissue of the CIN 2/3 lesions and to evaluate early signs of efficacy by means of HPV clearance and CIN regression.

Martin Bonde, CEO of Vaccibody, commented – The successful completion of enrolment of the required number of patients for the phase I part of the study is an important milestone for Vaccibody. Positive results from this trial will have a significant impact not only on the development of the company’s lead product VB10.16 but also represent a proof of principle for Vaccibody’s Vaccine Platform Technology and the potential to use this platform in further indications.

 

About VB10.16

The company’s lead product, VB10.16, is a therapeutic DNA vaccine developed to treat human papillomavirus type 16 (HPV16) induced pre-malignancies and malignancies.

 

About Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) and Cervical Cancer

Per year approximately 530,000 women are diagnosed with cervical cancer worldwide and over 275,000 women die of the disease annually. Invasive cervical cancer is preceded by a long phase of pre-invasive disease called Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN). Globally the number of high grade lesions (CIN 2/3), the immediate precursors to malignancy, is estimated to be in the range of 10 million.

Virtually all cervical cancers are caused by high risk HPV types. Among the different high risk HPV types known, HPV16 has been reported to be the most common genotype in high grade cervical intraepithelial neoplasia. It can be detected in up to 60 % of all cervical cancers, especially in younger women and it has also been found to play an essential role in the development of several other cancer types (approximately 90% of anal cancers; 40% of penile, vaginal, and vulvar cancers; 25% of oral cavity cancers and 35% of oropharyngeal cancers).

Current standard therapy for CIN 2/3 varies between countries and regions and often involves surgical removal of the affected tissue. These invasive procedures are associated with bleeding, infection, cervical stenosis, scarring and most importantly pre-term deliveries in subsequent pregnancies. As a result, there is a significant need for an effective therapeutic vaccine to treat existing HPV infection and associated pre-malignancies and malignancies of the cervix and thereby prevent the development of cervical cancer caused by human papillomavirus.

 

About Vaccibody AS

Vaccibody is a biopharmaceutical company dedicated to the discovery and development of novel immunotherapies, prophylactic and therapeutic vaccines which target cancer and infectious diseases,

for human and veterinary use. Vaccibody’s lead program is focused on VB10.16, a therapeutic DNA vaccine against HPV16 induced pre-malignancies and malignancies. The first-in-human study will evaluate the safety and immunogenicity of VB10.16 in women with high grade cervical intraepithelial neoplasia (HSIL; CIN 2/3). Also, Vaccibody is exploring the novel and promising area of neoantigen-based individualized cancer vaccines and is using the Vaccibody technology to generate first-in-class therapeutics to treat cancers with a high unmet medical need.

www.vaccibody.com

 

 

Photocure: Results from 2015

Oslo Cancer Cluster member Photocure had a great year in 2015 with increased sales. Photocure is a Norwegian specialty pharmaceutical company focused on photodynamic technologies in cancer and dermatology, listed on the Oslo Stock Exchange.

 


Highlights include:
(Numbers in brackets and comparisons are for the corresponding period in 2014.)

 • Hexvix/Cysview global in-market sales increased 22% to NOK 59 million in the fourth quarter and 20% for the full year to NOK 215 million. Full year in-market unit sales increased 7%
 • Sales revenues increased 34% in fourth quarter. Full year sales revenues increased 31% to NOK 122.3 million (NOK 93.6 million)
 • Commercial segment EBITDA increased 70% to NOK 28.7 million (NOK 16.8 million) with EBITDA margin at 21% (17%) for the full year
 • Visonac® phase 2b clinical trial results published in the British Journal of Dermatology
 • Cash and cash equivalents of NOK 134 million as of 31 December 2015

 

President & CEO Kjetil Hestdal comments: “Throughout 2015, we made great strides towards our goal of building Photocure into a Specialty Pharma Company. Consistent with 2014, we continued to drive revenue growth in all major regions in 2015, while continuously increasing the profitability of our urology focused commercial franchise. Hexvix/Cysview market share continues to grow in the TURB segment across the major markets, and we have started a substantial effort to penetrate the large bladder cancer surveillance segment. Through new partnerships signed in 2015, Hexvix/Cysview will expand into Canada, Australia and New Zealand.

We also continued advancements in our product pipeline this past year. With Cevira, we gained alignment with the US FDA on the pivotal registration program. In addition, the long term value of our novel late stage, phase 3 ready assets, Cevira and Visonac, were further strengthened with issuance of new patents.”

Picture: Faximile fra VG

 

Nordic Nanovector will present at AACR

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO), a company focusing on the development and commercialisation of novel targeted therapeutics in haematology and oncology, announces that a late-breaking abstract on its Phase 1/2 clinical study with Betalutin® has been accepted for presentation at the American Association For Cancer Research (AACR) annual meeting (16-20 April 2016, New Orleans, LA, USA).

The poster will provide an update of safety, clinical results and duration of response (DOR) from its ongoing Phase 1/2 study in subjects with relapsed non-Hodgkin lymphoma (NHL).

The abstract is expected to be available on the AACR website on Friday, 15 April 2016.

 

About the AACR annual meeting

The AACR Annual Meeting is a must-attend event for cancer researchers and the broader cancer community. This year’s theme, “Delivering Cures Through Cancer Science,” reinforces the inextricable link between research and advances in patient care. There will be a number of presentations that include exciting new data from cutting-edge clinical trials as well as companion presentations that spotlight the science behind the trials and implications for delivering improved care to patients.

This multidisciplinary program will include an outstanding roster of speakers, hundreds of invited talks, and more than 6,000 proffered papers from researchers around the globe. As always, the diversity of the AACR Annual Meeting program will give presenters a forum to share critical updates in all areas, as well as members of the audience an opportunity to actively participate in discussions with colleagues.

 

 

 

About Nordic Nanovector

Nordic Nanovector is a biotech company focusing on the development and commercialisation of novel targeted therapeutics in haematology and oncology. The Company’s lead clinical-stage product opportunity is Betalutin®, the first in a new class of Antibody-Radionuclide-Conjugates (ARC) designed to improve upon and complement current options for the treatment of non-Hodgkin Lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need and orphan drug opportunities, representing a growing market worth over $12 billion by 2018.

Betalutin® comprises a tumour-seeking anti-CD37 antibody (HH1) conjugated to a low intensity radionuclide (lutetium-177). The preliminary data has shown promising efficacy and safety profile in an ongoing Phase 1/2 study in a difficult-to-treat NHL patient population. The Company is aiming at developing Betalutin® for the treatment of major types of NHL with first regulatory submission anticipated in 1H 2019.

Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets, while exploring potential distribution agreements in selected geographies. The Company is committed to developing its ARC pipeline to treat multiple selected cancer indications.

Further information about the Company can be found here.

Curida teams up with leading Nasal Spray Expert, strengthening Development Services

The Oslo Cancer Cluster Member Curida, which is a Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) based in Norway, strengthens its Development Services with a strategic partnership with Dr. René Bommer. Dr. Bommer is known for his competency within Nasal Spray and chairs the annual Nasal Drug Delivery conference. He is also a member of the jury panel at CPHI Pharma Awards. In July 2015, Curida acquired a Takeda manufacturing site with more than 25 years of nasal spray manufacturing experience.

Dr. René Bommer commented, – Curida’s holistic business approach to consider the unity of product content and delivery device in the development and in the further manufacturing process puts them into a leading position in the pharmaceutical industry. I am delighted to cooperate with such well-focused company and to contribute actively to the business success of Curida.

– We are very happy and proud to having Dr. Bommer joining our team. His knowledge and experience within this complex field is impressive. I have already had the fortune to work with him on a project and his blend of technical in-depth knowledge coupled with a commercial mind-set is quite rare and a strong asset, says Morten Steinvåg, Sales Director at Curida.

Curida’s development expertise covers the full service for the development of nasal and inhalation drug products (OINDP). The cGMP compliant laboratory service includes the extensive performance characterisation studies for nasal and inhalation drug products (OINDP) and other dosage forms provided with a delivery device, such as ophthalmic or topical products.

For the development of generic products, Curida is able to perform the regulatory challenging in-vitro bioequivalence studies and is responsible for the relevant CMC documentation for submission to the authorities.

Preservative free, sterile nasal and ophthalmic drug products fitted with multi dose delivery devices become more and more popular. In addition to physical device performance characterisation, Curida develops and validates the microbiological protocols and assesses the microbiological integrity of the product during shelf life and in particular during the in-use period.

Coupled with the manufacturing capabilities, Curida provides a one-stop solution from development to manufacture of drug products combined with a delivery device.

For more information see here.

Norways largest newspaper VG with broad coverage of cancer R&D in Norway

VG, one of Norway´s largest news paper, has issued broad coverage of Norwegian cancer R&D in their paper and online edition. The coverage includes an overview of the cancer treatment being developed by 10 of Oslo Cancer Cluster member companies.

 

IMG_1753 IMG_1756 IMG_1760photocure

Verdens kreftdag 4. februar: Tarmkreft den tause folkesykdommen

På Verdens kreftdag 4. februar retter Kreftforeningen, Oslo Cancer Cluster og Kreftregisteret søkelyset mot den tause folkesykdommen tarmkreft. Tarmkreftscreening kan redde livet til 300 nordmenn årlig. Det er tre ganger så mange som dør i trafikken hvert år.

– En rekke undersøkelser, både nasjonale og internasjonale konkluderer entydig at tarmkreftscreening redder liv. Bare i Norge kan dette trolig redde opp mot 300 hvert år. Det er tre ganger så mange som dør i trafikken. Hvor lenge skal dette egentlig utredes? Vi vet mer enn nok til å innføre et nasjonalt screeningprogram umiddelbart, sier Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel.

Hvert år rammes over 4000 nordmenn av  tarmkreft. Det gjør den til den nest  vanligste kreftformen. Den er samtidig blant kreftformene som tar flest liv. Hver dag dør fire. Bare lungekreft tar flere liv enn tarmkreft.  Likevel får sykdommen langt fra den oppmerksomheten den fortjener.

 

Befolkningsundersøkelse viser at få har kunnskap om tarmkreft

En fersk meningsmåling utført av TNS Gallup på vegne av Kreftforeningen, Oslo Cancer Cluster og Kreftregisteret viser at få er klar over den hyppige forekomsten. Undersøkelsen viser også at tarmkreft er den kreftformen vi tror er blant de mest dødelige og den vi frykter aller mest.

– Samtidig er tarmkreft en av de kreftformene vi har minst kunnskap om. Hele 80 prosent av de spurte svarte at de hadde dårlig eller ingen kunnskap om tarmkreft. Avisene skriver knapt om sykdommen. Dette er ikke bra, og vi har helt klart en jobb å gjøre med å informere bedre om en sykdom som rammer så mange, sier Ryel.

I forbindelse med Verdens kreftdag 4. februar arrangerer Kreftforeningen  et frokostseminar sammen med Kreftregisteret, Oslo Cancer Cluster og pasientforeningen Norilco  med tittel «Den tause folkesykdommen».  For selv om tarmkreft i snitt altså rammer mer enn elleve nordmenn hver eneste dag, er det «sykdommen ingen snakker om».

– Mens nesten åtte av ti svarer at de opplever mest åpenhet rundt det å ha brystkreft, kommer tarmkreft helt i den andre enden av skalaen. Tallene er ikke overraskende, men ikke desto mindre trist og urovekkende. Jeg vet om mange tarmkreftpasienter som synes det er vanskelig å snakke om at de har kreft i tarmen fordi det blir for intimt. Selv i vårt superåpne samfunn der vi deler alt med alle, er dette flaut. Sånn kan vi ikke ha det, sier Ryel.

 

Bør innføre tarmkreftscreening

I tillegg til å løfte tarmkreft frem i lyset, har Ryel en klar melding til helseministeren.

– Hovedproblemet med tarmkreft er at den er vanskelig å oppdage. Når symptomene melder seg, kan kreften dessuten allerede ha kommet langt.  Jo tidligere oppdagelse, jo større er sjansene for å overleve.  Den eneste måten å oppnå dette på, er å  innføre  et nasjonalt screeeningprogram for tarmkreft, sier Ryel.

Allerede i 2003 anbefalte EUs helseministere enstemmig en anbefaling om å innføre tarmkreftscreeening. Mer enn 20 europeiske land har fulgt anbefalingen, deriblant Storbritannia, Finland og Tyskland. I Norge har Kreftregisteret ansvar for et pilotprosjekt, der til sammen 140.000 personer mellom 50 og 74 år får invitasjon til å delta i screening. Foreløpig pågår prosjektet i Akershus, Buskerud og Østfold, og så langt har bortimot 93.000 personer fått invitasjon.  Prosjektet startet i 2012 men beslutningen om dette skal bli et tilbud til folk over hele landet har blitt utsatt en rekke ganger og  kommer trolig først etter at pilotprosjektet er avsluttet og evaluert i 2018.

 

Oncoimmunity, Vaccibody, Nextera and Nordic Nanovector granted BIA-funding

The Norwegian Research Council granted  Oslo Cancer Cluster member companies Oncoimmunity, Vaccibody, Nextera and Nordic Nanovector funding through the Programme for User-Driven Research Based Innovation (BIA).

In total, the Norwegian Research Council will grant 532 MNOK to 50 Norwegian companies, of which 10 are within biomedicine.

Oncoimmunity, Vaccibody, Nextera and Nordic Nanovector will receive between 15-20 million NOK each over 4 years, depending on the outcome of the contract negotiations between the council and the companies. Funding from the BIA programme is a quality stamp since the companies compete in “open class” where all sectors are represented.

 

Titles for the granted innovation projects:

 • Vaccibody: Targeted Personalized Therapeutic Cancer Vaccines
 • Nordic Nanovector: Development of Two New Antibody Radionuclide Conjugates for Treatment of Malignant Lymphoma and Leukemia
 • Oncoimmunity: Software for profiling tumor neo-antigens to empower cancer immunotherapy
 • Nextera: Novel targeted therapy for treating Leukemia

 

15 MNOK to Nordic Nanovector to develop targeted cancer treatments

Oslo Cancer Cluster member Nordic Nanovector ASA is awarded of a up to NOK 15 million grant from the Research Council of Norway’s User-driven Research-based Innovation programme (in Norwegian; Brukerstyrt innovasjonsarena, BIA) to support the research and development of novel targeted therapeutics for leukemia  and non-Hodgkin Lymphoma.

The award is based on the promising potential for value creation, both for patients and the society at large, as well as for Nordic Nanovector together with the high quality of research and innovation and the company’s international ambitions.

Nordic Nanovector’s Chief Scientific Officer, Jostein Dahle, commented: “This grant funding is important as it enables us to advance early stage research that leverages our expertise in ARC therapies, particularly around CD37-targeted approaches, as a means of developing a broader portfolio of products behind Betalutin® for treating malignant leukaemias and lymphomas.”

The grant will be paid over a three-year period. It is assigned to and will enable acceleration of the early stage project entitled “Development of Two New Antibody Radionuclide Conjugates (ARCs) for Treatment of Malignant Lymphoma and Leukemia”. The project is focused on development of ARCs consisting of a chimeric anti-CD37 antibody (chHH1) and a radioactive nuclide as the cytotoxic agent. chHH1 is a humanized version of the murine HH1 antibody, the tumour-targeting component of Nordic Nanovector’s lead candidate Betalutin®, which is currently advancing in a Phase 1/2a clinical trial for the treatment of third line and second line NHL.

Nordic Nanovector will construct and investigate ARCs with different payloads. These combinations have the potential to lead to product candidates with a range of drug profiles that may be applicable across multiple haematological malignancies. Successful candidates are expected to be advanced into clinical trials.

Established in 2006, the BIA programme is the largest industry-oriented programme at the Research Council of Norway (Forskningsrådet).  This broad-based programme supports high-quality R&D projects with good business and socio-economic potential.

 

 

About Nordic Nanovector

Nordic Nanovector is a biotech company focusing on the development and commercialisation of novel targeted therapeutics in haematology and oncology. The Company’s lead clinical-stage product opportunity is Betalutin®, the first in a new class of Antibody-Radionuclide-Conjugates (ARC) designed to improve upon and complement current options for the treatment of non-Hodgkin Lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need and orphan drug opportunities, representing a growing market worth over $12 billion by 2018.

Betalutin® comprises a tumour-seeking anti-CD37 antibody (HH1) conjugated to a low intensity radionuclide (lutetium-177). The preliminary data has shown promising efficacy and safety profile in an ongoing Phase 1/2 study in a difficult-to-treat NHL patient population. The Company is aiming at developing Betalutin® for the treatment of major types of NHL with first regulatory submission anticipated in 1H 2019.

Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets, while exploring potential distribution agreements in selected geographies. The Company is committed to developing its ARC pipeline to treat multiple selected cancer indications.
Further information about the Company can be found at www.nordicnanovector.com

 

Vaccibody awarded 20 MNOK to develop patient-specific therapeutic cancer vaccines

Oslo Cancer Cluster member and therapeutic vaccine company Vaccibody today has received a grant up to NOK 20 million (USD 2.3 million) over four years from the Norwegian Research Council ‘s BIA Program to develop  therapeutic cancer vaccines based on each patient’s specific neoantigens.

 

Neoantigens are tumour- specific mutations in cancer cells. While most commonly shared tumour antigens used in cancer vaccines to date have to overcome central tolerance in the tumour, neoantigens are not subject to central tolerance. Recent success with related immunotherapies reveal the importance of immunity specific for neoantigens in patients with clinical benefit. This insight reveal an intriguing new interest in strategies that specifically stimulate neoantigen-specific immune responses, and neoantigen-based cancer vaccines should be particularly attractive.

The recent rapid development in sequencing and bioinformatics opens up the opportunity to rapidly identify immunogenic neoantigens and design patient-and tumor-specific cancer vaccines. Vaccibody’s DNA vaccine technology holds the potential to develop and produce highly effective neoantigen-based cancer vaccines. To increase the chance of success, Vaccibody has put  together a strong team with national and international partners with expertise in bioinformatics, vaccine delivery and translational research. The project seeks to complete a clinical proof of concept study with the neoantigen-based Vaccibody DNA cancer vaccines in advanced cancer patients.

Vaccibody has extensive experience within therapeutic DNA vaccine development. Preclinical models demonstrate highly improved efficacy of Vaccibody vaccines compared to other vaccine technologies for a range of disease models. The lead product, VB10.16 immunotherapy, is currently tested in a multicentre phase I/IIa study for the treatment of high grade Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN 2/3) caused by human papillomavirus 16 (HPV 16). The expertise from the VB10.16 program will serve as an essential basis and speed up the clinical development of the neoantigen program.

“We are very encouraged by the support from BIA. This funding will help accelerate our efforts to explore our unique technology in an intriguing new field of cancer immunotherapy. We believe that the Vaccibody DNA vaccine platform is especially well suited for neoantigen-based cancer vaccine development and we are confident that we have put together a great team to support the entire chain of events needed to explore this exciting new project ” says CEO Martin Bonde.

About Vaccibody AS

Vaccibody is a biopharmaceutical company dedicated to the discovery and development of novel immunotherapies, prophylactic and therapeutic vaccines which target cancer and infectious diseases, for human and veterinary use. Vaccibody’s lead program is focused on VB10.16, a therapeutic DNA vaccine against HPV16 induced pre-malignancies and malignancies. The first-in-human study will evaluate the safety and immunogenicity of VB10.16 in women with high grade cervical intraepithelial neoplasia (HSIL; CIN 2/3) and was initiated in Q3 2015.

Contact:

Martin Bonde, CEO

+47 22958193

mbonde@vaccibody.com

 

 

View presentations and videos from Cancer Crosslinks

Cancer Crosslinks 2016 featured cutting-edge presentations from leading American and Norwegian clinicians and researchers within the field of cancer immunotherapy. You may look at their presentations again or for the first time via following the links below.  You may also watch videos of some of the presentations.

 

Picture above: The three Cancer Crosslinks 2016 keynote speakers.  From left: Professor Renier Brentjens, Dr. Stefanie Spranger and Professor Gordon Freeman.
Photo: U-Casters.

 

Videos:

International keynote presentations:

National presentations:

Presentations are published by courtesy of the lecturers.

PCI Biotech and Ultimovacs initiate preclinical research collaboration

Two of the Oslo Cancer Cluster biotech members situated in the Oslo Cancer Cluster Incubator; PCI Biotech and Ultimovacs, are initiating a preclinical research collaboration. The purpose of the collaboration is to utilise the companies’ complementary scientific platforms to explore potential synergies.

 

PCI Biotech, a cancer focused biopharmaceutical company, and Ultimovacs, a pharmaceutical company developing novel immunotherapy against cancer. Both companies are situated in the Oslo Cancer Cluster Incubator.

 

Cancer vaccination

The partnership is governed by a preclinical research collaboration agreement. In brief, the preclinical research collaboration will evaluate technology compatibility and synergy based on in vivo studies. The companies will evaluate results achieved from this research collaboration and then explore the potential for a further partnership.

Per Walday, CEO of PCI Biotech, said -I’m very pleased to announce our first research agreement in the field of cancer vaccination. We believe that the PCI technology has the potential to play a role in the realisation of several new therapeutic modalities, including cancer immunotherapy. Our preclinical research with other peptide vaccines have demonstrated strong enhancement of important cellular immunity responses and we look forward to explore synergies with Ultimovacs promising vaccination technology.

Øyvind Kongstun Andersen, CEO of Ultimovacs, said -Through this preclinical collaboration we are able to explore possible synergies between our two technologies. PCI has a very promising novel technology. Our therapeutic cancer vaccine is documented in patients to activate the immune system against cancer. We find it important for small biotech companies to collaborate and explore synergistic potential when there is an underlying scientific rationale. Such collaborative efforts may further strengthen the position of Norwegian companies within immunotherapy, which has become an important cancer treatment with a fast growing market.

About PCI Biotech
PCI Biotech is a cancer focused biopharmaceutical company headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange (Axess). The company is developing therapeutic products based on its proprietary photochemical internalisation (PCI) technology. The PCI technology works by inducing triggered endosomal release and may be used to unlock the true potential of a wide array of therapeutic modalities, such as small molecules, vaccines and nucleic acids. The company has a clinical Phase I/II program in bile duct cancer, which is an orphan indication without approved medicinal products and a high need for better local treatments. The indication is well suited for PCI treatment, with easy light access through routine endoscopic methods and an active generic drug (gemcitabine) significantly enhanced by PCI. The company is also developing PCI as a vaccination technology. When applied in the emerging field of cancer immunotherapy, PCI can be used to enhance the important cytotoxic effect of therapeutic cancer vaccines. The PCI technology is also very well suited for intracellular delivery of nucleic acids, such as RNA therapeutics. By releasing nucleic acid compounds from endosomes where they are trapped following administration, PCI addresses one of the major bottlenecks facing this emerging and exciting field. PCI Biotech follows a strategy to create value by improving the effect of existing cancer drugs and by realising the large potential in new therapeutics. http://pcibiotech.no

About Ultimovacs
Ultimovacs is a small pharmaceutical company developing novel immunotherapy against cancer. The leading product is UV1, a therapeutic cancer vaccine directed against human telomerase (hTERT). The vaccine is a result of many years of preclinical and clinical research at the Norwegian Radium Hospital. UV1 is a synthetic peptide vaccine. The peptides included in the vaccine is based on observation of immune responses in patients with advanced malignant disease surviving several years after vaccination with a hTERT based therapeutic cancer vaccine. The company is currently performing three clinical trials with UV1. Two trials are documenting safety and the vaccines ability to activate the immune system against cancer cells expressing the hTERT fragments that are the components of the vaccine when given on top of standard treatment in prostate cancer and lung cancer. A third clinical trial is assessing safety and clinical outcomes when combining UV1 with ipilimumab in patients with malignant melanoma. http://ultimovacs.com

PCI Biotech: Dose escalation in the bile duct cancer study completed with promising early signs of efficacy

Oslo Cancer Cluster member PCI Biotech reports that the treatment evaluation of the fourth dose cohort in the Phase I/II study of fimaporfin (Amphinex®) in patients with inoperable bile duct cancer has been completed. The Cohort Review Committee (CRC) of clinical experts and company representatives has recommended that the study progress into Phase II, based on promising early signs of efficacy in the last cohorts.

 

The CRC has reviewed data from twelve patients that have completed the safety evaluation window and no dose limiting toxicities or other safety concerns have been reported thus far in the study. CRC’s recommendation is based on early promising signs of tumour response in the last dose cohorts (both partial and complete responses), combined with experience from earlier clinical studies with fimaporfin.

Coordinating Investigator, Dr. Richard Sturgess at Aintree, said -Bile duct cancer has a remarkable resistance to chemotherapy and these patients are lacking good alternative treatment options. The combination of fimaporfin and gemcitabine represents a new and innovative treatment concept that could potentially produce significant clinical benefit. The results of the Phase I part of the study are encouraging and I look forward to working with my fellow investigators on the continuation of this study.

The Phase II part of the study will be slightly modified to draw on the experiences gained from Phase I, as well as recommendations from the investigators and PCI Biotech’s Scientific Advisory Committee. Phase II will commence when the amended protocol has been approved by regulatory authorities and ethics committees.

Per Walday, CEO of PCI Biotech, said -This is an important milestone for PCI Biotech. We are confident that fimaporfin (Amphinex®) has potential to provide clinical benefit in bile duct cancer, which is an orphan disease with high need of new local treatment options. Fimaporfin fits well with the treatment need of this disease, both with regard to the standard endoscopic procedures and our technology’s ability to enhance the recommended cancer therapy.

 

Facts:

About bile duct cancer
Bile duct cancer originates in the bile ducts, which drain bile from the liver into the small intestine. It is a rare cancer (an orphan disease) without approved chemotherapies and the development pipeline is limited. Annual incidence rates of 1-2 cases per 100,000 are seen in the Western world, but rates have been rising worldwide over the past several decades. The majority of cases present as inoperable and there is a high unmet need for improved treatment technologies.

 

About PCI Biotech
PCI Biotech is a cancer focused biopharmaceutical company headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange (Axess). The company is developing therapeutic products based on its proprietary photochemical internalization (PCI) technology. Originating from world leading research at the Norwegian Radium Hospital, the PCI technology works by inducing triggered endosomal release and may be used to unlock the true potential of a wide array of therapeutic modalities, such as small molecules, vaccines and nucleic acids.

The company currently has a bile duct cancer program in Phase I/II clinical development. Bile duct cancer is an orphan indication without any approved medicinal products and a high medical need for better local treatments. It is an indication well suited for PCI treatment, with easy light access for intraluminal surface illumination through routine endoscopic methods and an active generic drug (gemcitabine) significantly enhanced by PCI.

The company is also developing PCI as a CTL (Cytotoxic T Lymphocyte) induction technology for therapeutic and prophylactic vaccination. It has been demonstrated both in vivo and ex vivo that PCI significantly increases the number of activated antigen-specific CTLs by enhancing the MHC I antigen presentation of antigen presenting cells. When applied in the emerging field of cancer immunotherapy, PCI can be used to enhance the important cytotoxic effect of therapeutic cancer vaccines.

The PCI technology is also very well suited for intracellular delivery of nucleic acids, such as RNA therapeutics. By releasing nucleic acid compounds from endosomes where they are trapped following administration, PCI addresses one of the major bottlenecks facing this emerging and exciting field.

PCI Biotech follows a strategy to create value by improving the effect both of existing cancer drugs and by realizing the large potential in new therapeutics, including therapeutic vaccines.

For more information see. http://www.pcibiotech.com

 

Curida signs framework-agreement with Serviceproduksjon

Oslo Cancer Cluster member Curida has signed a framework-agreement with Serviceproduksjon, which is a subsidary to the Norwegian Pharmace Association. The agreement entails validation of a chemical analytical method for use in analysis of tablets. It also includes routine analysis of the particular drug.

 

“Serviceproduksjon received offers from three other contract laboratories and chose Curida based on competency, competitive pricing and short lead times. It was also a contributing fact that Curida has experience from a broad range of types of drugs and delivery forms. We are looking forward to working with a laboratory which has extensive experience on development and validation of analytical methods within Pharmaceuticals”, says Eli Bjørnson; Senior Advisor at Serviceproduksjon.

 

We are proud to have acquired this agreement with Serviceproduksjon, states Morten Steinvåg; Sales Director at Curida. Serviceproduksjon is a highly regarded organisation based on its services to the Norwegian Pharmacies, and their own manufacturing of Speciality Pharmaceuticals. The agreement is a proof of concept not only in regards to Curida’s know-how on Laboratory Services but also our position in a highly competitive environment. Siv Ekeberg Søbakken; Director of Quality adds; we are looking forward to work together with Serviceproduksjon, and to support them with our competence in development and validation of analytical methods.

 

Facts:

About the Norwegian Pharmacy Association:

The Norwegian Pharmacy Association (Apotekforeningen) is the trade organization for pharmacies in Norway and their owners. The association dates back to 1881, when it was founded to safeguard the interests of pharmacies, and to speak on behalf of members in their dealings with the authorities and other industries. The Norwegian Pharmacy Association is today focusing on the professional development of pharmacies, the legislative and economic framework set by the Government, and the development of technology and e-health services. The products of Serviceproduksjon are being produced at five different sites and there are about 150 different products, mainly drugs but also some OTC.

For more information. http://www.apotek.no

 

About Curida:

Curida is a Contract Development and Manufacturing Organization for Pharmaceuticals, based in Norway.  The factory has 40+ years of experience within manufacturing of Pharmaceuticals and export to over 30 countries globally. Curida has core competency within liquid Pharmaceuticals based on Blow Fill Seal, Nasal Spray and Bottles. We work with both national and international customers ranging from small biotech to Big Pharma.  We are part of an exciting and growing life science sector in Norway, and our vision is to be the National centre for industrialization of medical innovation.

For more information. http://www.curida.no

Presentation at one of the R&D Network meetings.

14 new members of Oslo Cancer Cluster in 2015

Oslo Cancer Cluster had a tremendous growth in the number of members in 2015: 14 new ones joined us. In total the cluster now comprise of 75 members. Please find a short description of our new members from 2015 below.

 

Medivir

Medivir is a Nordic research based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology. Medivir has a cutting-edge competence in the design of protease inhibitors and generation of analogues of nucleosides. With world-class in-house capabilities and a network of complementary external expertise, Medivir is a long-term partner to the health care sector and adds value through launching innovative medicines within specialty care areas such as infectious diseases and oncology.

http://www.medivir.se

 

Phoenix Solutions AS

is an innovative start-up Biotech company focused on development of a platform for ultrasound mediated targeted delivery of lipophilic drugs; Acoustic Cluster Therapy – ACT(tm). After intravenous injection ultrasound, imaging is used to image the drug formulation within the body and to trigger the release of the drug payload at the targeted pathology under ultrasound guided imaging control. The concept is based on the controlled manufacture of micron-sized clusters of microbubbles and oil droplets. Phoenix is focused on developing a drug delivery technology and not on drug product development. Phoenix will collaborate with drug companies to provide development of formulation and procedures as well as the rights to use our intellectual property.

http://www.phoenixsolutions.no

 

Regenics AS

Regenics AS is a private Norwegian biotechnology company based in Oslo. The business concept is to develop and patent technologies and products for cosmetic and therapeutic wound healing applications. Regenics’ innovations include products from bio-marine resources, such as salmon eggs. The product technology is a revolutionary approach to skin rejuvenation and repair, with power to improve skin appearance and wound healing by stimulating the skin’s own cells. The technologies utilize the nature’s own ingredients to induce natural processes of skin by improving cell function, activity, and growth. These are mechanisms highly beneficial for both cosmetic and wound healing applications.

http://www.regenics.no

 

Steenstrup Stordrange

The law firm Steenstrup Stordrange offers a full range of legal services to businesses of different sizes, from start-ups to mature corporations. They are in particular focused and aware of the challenges met by early-stage businesses, and intend to offer personalized attention with an overall focus on securing and adding value to the companies that they serve. As a full-service business law firm, our practice covers areas ranging from regulatory issues, IP, business formation and financing, mergers and acquisitions, taxation, to exit strategies and business succession planning. Steenstrup Stordrange offer cost-effective and creative legal solutions to business and commercial clients. Pharmaceutical and healthcare companies will potentially face a range of challenges, including possible disputes over intellectual property, adherence to evolving regulatory rules and regulations and parallel import challenges, to name just a few. At the same time, the industry offers great opportunities and growth potential. They aim at being your preferred legal partner whenever the need for legal assistance may arise.

http://www.steenstrup.no

 

Myhere AS

Myhere AS focuses on improving detection, prognosis and life quality for people affected by Prostate Cancer through developing an improved service for early detection and monitoring of Prostate Cancer and Prostate Cancer risk. Myhere combines existing and new diagnostics tools, data analytics and a structured processes across the treatment landscape, in order to provide users with the security of having their Prostate Cancer risk status and development followed and analyzed, as well as further medical follow up recommend or initiated if relevant. Ultimately, Myhere’s ambition is to help turn Prostate Cancer from a life quality reducing and/or potentially deadly disease, into a manageable chronic condition without dramatic side effects. Through Myhere, users will own and control their own health information. The users will also have the option to donate their information anonymously to research purposes. Myhere will seek partnerships with leading researchers in order to improve Prostate Cancer diagnostics and treatment to the benefit of everyone affected by the disease.

 

SAS Institute AS

SAS Institute AS – Being the leader in business analytics software and services worldwide, and the largest independent vendor in the business intelligence market, SAS has an enduring commitment to employees, environment and communities. Healthcare is an industry that use SAS software to both improve clinical performance, patient safety and secure a more efficient care delivery. In Norway, Northern and South-Eastern Norway Regional Health Authority and several of their hospitals uses SAS in their daily work. In addition, a high number of universities and research institutes uses our software for analysis and sharing results. SAS software is free of use for education and noncommercial research activities. Students writes bachelor and master thesis with support from SAS advisors as mentors together with our customers. One example is bachelor at The Cancer Registry of Norway May 2015. Becoming a member of Oslo Cancer Cluster, we will explore if Ullern vgs would like to be part of our global academic community and also if students from Universities and High Schools could be of use for the members at Oslo Cancer Cluster. Globally SAS are involved in several initiatives fighting cancer, like Project Data Sphere, an independent initiative of the CEO Roundtable on Cancer’s Life Sciences Consortium. The Consortium builds collaboration that expedites research and development into more effective cancer treatments. We hope a membership at Oslo Cancer Cluster could utilize SAS local and global software expertise and our extended network tied to Health Care and Cancer Research, and exploit the possibilities for innovation thru use of business analytics.

http://www.sas.com

 

Celgene AS

Celgene Corporation is a global integrated biopharmaceutical company primarily engaged in the discovery, development and commercialisation of innovative therapies designed to treat cancer, immune system disorders and inflammatory diseases where there are limited treatment options for patients. There are hundreds of clinical trials at major medical centres worldwide evaluating compounds from Celgene. Marketed therapies and investigational compounds include those for incurable haematological cancers and solid tumours as well as immune-inflammatory related diseases including; multiple myeloma (MM), myelodysplastic syndromes (MDS), chronic lymphocytic leukaemia (CLL), chronic myelomonocytic leukaemia (CMML), mantle cell lymphoma (MCL), acute myeloid leukaemia (AML), non-Hodgkin’s lymphoma (NHL), pancreatic cancer, breast cancer, non-small lung cancer, melanoma, psoriasis, psoriatic arthritis and Crohn’s disease.

http://www.celgene.no

 

HealthCap

HealthCap is a leading European venture capital firm investing exclusively and globally in life sciences. A cornerstone of the strategy is to invest in companies developing therapeutic interventions that have the potential to significantly improve patient outcomes. HealthCap backs companies developing targeted therapies for rare diseases, orphan drugs, cancer and genetic diseases, among others. The HealthCap team of ten partners, five of whom are MD PhDs, has established its reputation as one of Europe’s preeminent life science specialists amongst VCs and entrepreneurs.

http://www.healthcap.eu

 

Astellas Pharma AS

Astellas Pharma Inc. is a global pharmaceutical company with a simple vision – to produce exceptional medicines that change tomorrow for patients in need. Headquartered in Tokyo, Astellas was founded in 2005 through the merger of Yamanouchi and Fujisawa, marrying nearly two centuries of collective experience in producing pharmaceutical drugs. We combine the deep expertise brought by this long heritage with the forward-thinking outlook of a young company. At the heart of that outlook is the patient. Now, Astellas employs more than 17,500 people globally and is a world leader in the development of innovative new medicines. With our ethos of CHANGING TOMORROWTM, Astellas is committed to exploring therapeutic areas in which there is a vital need for treatments that improve and lengthen patients’ lives. We’re not in the business of making ‘me too’ medicines. We strive to develop therapies that are first-in-class and best-in-class. Treatments that offer patients and their doctors genuinely new options for improving care.

http://www.astellas.eu

 

Curida AS

Curida offer hiqh-quality manufacturing of pharmaceuticals, food supplements and related products. Their manufacturing site and our staff have a long and proud tradition to supply a wide range of products to our national and international customers. The site in Norway is specialized on liquid and semi-liquid formulations for many different applications. They are dedicated to create value for our customers by being a flexible, enthusiastic, credible and brave business partner.

http://www.curida.no

 

Crown Bioscience Inc. (UK)

Crown Bioscience is a global preclinical CRO providing cutting-edge translational platforms and drug discovery solutions for its academic, biotech and pharmaceutical partners in dedicated therapeutic areas: Oncology and Metabolic Disease. Our proprietary platforms enable unique lead optimisation and translational strategies, including patient stratification, to reduce attrition and deliver superior clinical candidates for pre-defined patient populations. Headquartered in Santa Clara California, Crown Bioscience has key research facilities in the UK, China (Beijing and Taicang) and the USA (San Diego and North Carolina).

With the world’s largest and most diverse portfolio of Cell-Derived Xenograft (CDX) and well-characterised Patient-Derived Xenograft models (PDX), from both naïve and pre-treated patients; comprehensive and fully client-searchable online databases of models fit for efficacy (XenoBase, HuBase and MuBase); and the capacity to perform 100s of in vivo studies in parallel (including HuTrials, human surrogate clinical trials), they can help our clients to discover biomarkers of efficacy, genetic signatures of response, and identify the characteristics of patient responders to improve patient selection and focus recruitment in the clinic –  in months rather than years, and at a fraction of the cost of a clinical trial. Crown also provides a high quality range of Immunotherapy Research Platforms to support the growing field of Immuno-Oncology drug discovery, including platforms of mouse immunity and human immunity.

Their unique collection of ready-to-run, well-validated in vitro and in vivo models, model development expertise, comprehensive drug discovery platforms and global capacity enable us to deliver the key results our clients rely upon to expedite their research.

http://www.crownbio.com

 

Questback AS

QuestBack was founded in Oslo in 2000 and currently has 300 employees in six different countries. We are a Norwegian company that delivers technology, along with the expertise to structure and safeguard communication between individuals, groups and organizations, so that one can make reporting and analysis of collected data. Over 5,000 customers are currently on our customer list, and they use our technology to develop their organizations and projects. QuestBack has customers in many different type of industries and health care, which includes Life Science is a sector that has a large focus and as we grow in.

QuestBack investment in Oncology: Research and health is an important area for us, and we’ve hired people who are dedicated to developing our technology and services in this field. Our focus in healthcare is patient dialogue / involvement, where we help organizations to structure and assist the patient to provide the correct information based on the situation and needs. QuestBack is currently in the process of getting our solution certified by ICHOM (www.ichom.org), a consortium between Karolinska Institute, BCG and Harvard University, which seeks to establish standardized PROM`s (Patient Reported Outcome Measures). Quality and health records, such as cancer registry, need more data on the patient and how they live with, after or during cancer treatment. These data are essential in the further research. Clinical trials are an area we have worked with previously and an area we would like to specialize in.

http://www.questback.com

 

Larix A/S

Larix A/S is a full service clinical research organization with headquarters in Herlev near Copenhagen, Denmark. Larix has offices in Oslo, Lund, Stockholm and Helsinki enabling us to support full Nordic clinical development programs.

Larix is a family founded, privately owned company that has been working in the clinical research environment for 14 years. They provide expertise and consulting to pharmaceutical, biotechnology and medical device companies requiring assistance with all aspects of clinical studies, including trial management and monitoring, biostatistics, data management, medical writing and pharmacovigilance. Larix has experience across all therapeutic areas and with clinical development of medicinal products, medical devices and diagnostics. Currently, Larix is responsible for or involved in more than 10 clinical studies including four oncology studies. In addition, their staff is contributing to a large number of clinical studies as insourced Clinical Trial Managers/Clinical Research Associates, Data Managers or Statisticians. Apart from being a full service CRO, Larix is now the largest Scandinavian CRO within biometrics. Larix employs 70 people, of which about half are statisticians, data managers and medical writers.

http://www.larix.dk

 

Oslo Life Science Advisors

Oslo Life Science Advisors focuses on providing its customers with quality insight, based on technology assessment and validation, competition and market positioning analysis, strategy evaluation and assessment and business plan creation based on a thorough, analytical approach and industrial experience. Oslo Life Science Advisors have a special focus in oncology, immunology and personalized medicine. The founding partner has experience from starting and leading several startups within diagnostics and therapeutics, and has a strong commitment to commercial development of innovative projects within biomedicine and health.

 

Cancer Crosslinks 2016 will be streamed

Cancer Crosslinks 2016 features a really interesting program. For those of you that may not take part of the actual conference in the Oslo Cancer Cluster Innovation Park, you may watch the whole program at your computer as we will live stream from 9:00 – 16:30.

Over 240 people from all over Norway have signed up for this years Cancer Crosslinks. The program focuses on immuno-oncology and features strong international thought leaders as presenters. Cancer Crosslinks is hosted by Oslo Cancer Cluster and sponsored by BMS and Janssen.

 

 

 

Smartfish juices show effects in a cancer cachexia animal model

Oslo Cancer Cluster member Smartfish recently presented that  juices containing omega-3, whey proteins and natural antioxidants have beneficial effects on body weight, muscle weight and tumour size in a mouse model for cancer cachexia with or without concomitant chemotherapy.

Smartfish AS is developing a Food for Special Medical Purpose (FSMP) product called Nutrifriend Cachexia (NFCax) aiming to reduce and counteract the damaging and the often deadly outcome of cachexia (a disease related wasting syndrome characterized by muscle loss, asthenia and fatigue). The Smartfish products contain omega-3 in a juice blend with vitamins and proteins. No nutrition product to date has succeeded in demonstrating improved outcomes in this disease.

 

In a Lewis lung model study conducted by Prof. J. Argiles, at the University of Barcelona, Spain, tumour bearing mice were treated for 18 days with either an isocaloric placebo, a Smartfish juice dose corresponding to a human dose of 4 grams of EPA/DHA (omega-3) per day (NFCax) or a Smartfish juice corresponding to a human dose of 3 grams EPA/DHA per day fortified with curcumin (NFCur) with or without chemotherapy (sorefanib).

 

The results show a clear statistically significant increase in tibialis muscle when the animals were treated with either NFCax or NFCur. In chemotherapy treated mice, juice treatment, both NFCax and NFCur, resulted in a marked tendency to increase in grip force, which is an important measure of function in patients.

 

Both juices, significantly reduced primary tumour growth. In spite of the tumour reduction, the chemotherapy treatment did not result in changes in body weight. In combination with sorafenib, NFCax had and important effect on reducing body weight loss. NFCur treatment also had an effect without chemotherapy

 

In conclusion, treatment with Smartfish juices seems to have beneficial effects on muscle wasting and could be part of a therapy for cancer cachexia

Thermo Fisher Scientific will create Google-like envionment for biotech in the Oslo Cancer Cluster Incubator

Thermo Fisher Scientific will rent over 800m2 in the Oslo Cancer Cluster Incubator. Here, the company will create a creative Google-like environment with a particular focus on diagnostics and the development of new treatments using cancer immunotherapy.

 

 Thermo Fisher Scientific is one of Norway´s leading biotechs and among the most profitable. The company is expanding and during the first quarter of 2016 the entire management team, production team and parts of the R&D milieu will move to the Oslo Cancer Cluster Incubator. Here, 800m2 will be set up like a creative Google-like office space.

– We are really pleased that Thermo Fisher Scientific chooses to move into Oslo Cancer Cluster Incubator. The company, which initially was established as Dynal in 1986, has played a vital role in Norwegian biotech with the development of «Dynabeads» that is used all over the world. Their record of accomplishment of bringing innovative products to the market is impressing. For the environment in the incubator it is crucial to have a global, experienced actor present, says Bjørn Klem, CEO Oslo Cancer Cluster Incubator.

 

Strong in immunotherapy

The overall aim of the Oslo Cancer Cluster Incubator is to contribute to the successful development of oncology biotechs so that they may reach the market with their innovative treatments against cancer. The cancer R&D milieu in Norway in general is strong within cancer immunotherapies, which is also the case with the incubator companies.

– Thermo Fisher´s «Dynabeads» is used in basic research, in billions of diagnostic tests as well as in immunotherapy all over the world. Innovation and further applications is developed in close collaboration with research environments, clinics and industrial partners. Oslo Cancer Cluster has become one of the leading innovation clusters and we would like to take an active role in further developing the cluster. We think that co-localisation with the milieu in the incubator will be a catalyst for our growth and innovation in the future, says Ole Dahlberg, CEO Thermo Fisher Scientific in Norway.

 

Facts: 

Thermo Fisher Scientific:
Thermo Fisher Scientific in Norway (former Dynal Biotech) was established in 1986. The company focuses on the diagnostics market as well as the development of innovative immunotherapeutics, especially within oncology. The client portfolio features many of the world’s largest pharma and diagnostics companies. In 2014 the company had 180 employees and a turn-over of 760 MNOK. The company have production units both in Oslo and Lillestrøm. The Norwegian company is a subsidiary to Thermo Fisher Scientific which is listed on NYSE. www.thermofisher.com


In Norwegian:

Thermo Fisher Scientific inn i Oslo Cancer Cluster Inkubator: Styrker miljøet rundt immunterapi mot kreft

Thermo Fisher Scientific skal leie over 800m2 i Oslo Cancer Cluster Incubator. Selskapet skal skape et kreativt ‘Google-aktig landskap’ innen bioteknologi med særlig fokus på diagnostikk og utvikling av nye former for behandling ved bruk av immunterapi.

Thermo Fisher Scientific er et av Norges største biotekselskap og blant de mest lønnsomme. Selskapet utvider og flytter nå hele ledergruppen og produktorganisjasjonen, samt deler av sitt forsknings- og utviklingsmiljø over til Oslo Cancer Cluster Inkubator. I 5.etasje i inkubatoren skal over 800m2 omgjøres til et kreativt landskap for ansatte i selskapet med fokus på forskning og utvikling innen diagnostikk og immunterapi mot kreft.

– Vi er utrolig glade for at Thermo Fisher Scientific velger å flytte inn i Oslo Cancer Cluster Inkubator. Selskapet, som startet som Dynal i 1986 er en viktig del av norsk bioteknologihistorie med sin utvikling av «Dynabeads»  basert på Ugelstadkulene. De har vist gjentatte ganger at de kan kommersialisere god forskning. Det vil bety mye for resten av miljøet i inkubatoren å ha med en så erfaren aktør med global tilstedeværelse, sier Bjørn Klem som er daglig leder i Oslo Cancer Cluster Incubator.

 

Viktig for et Norge i omstilling

Oslo Cancer Cluster Inkubator skal bidra til at flere selskaper lykkes med å utvikle sin behandling av ulike kreftformer. Immunterapi mot kreft er en helt ny måte å behandle kreft på der kroppens eget immunforsvar aktiveres for å bekjempe kreftcellene. Miljøet i inkubatoren er særlig sterke innen dette fagfeltet, som blir ytterligere styrket ved at immunmonitoreringsenheten ved seksjon for celleterapi ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet flytter inn med syv ansatte i tillegg til Thermo Fisher Scientific.

 

– Thermofisher sine «Dynabeads» brukes i dag innen grunnforskning, til milliarder av diagnostiske tester og nå innen immunterapi. Innovasjon og applikasjonsutvikling skjer i nært samarbeid med forskningsmiljøer, klinikker, og industrielle partnere. Oslo Cancer Cluster har demonstrert høye ambisjoner og gjennomføringsevne på å bli en av de ledende innovasjonsklyngene og vi ønsker å være en del av det. Samlokalisering og felles aktiviteter med klinikken og andre selskaper tror vi er en katalysator for vår vekst og innovasjonsgrad fremover, sier Ole Dahlberg, administrerende direktør i Thermo Fisher Scientific i Norge.

 

– Statsminister Erna Solberg sa da hun åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og inkubator i august i år at helseindustri er en industri med dobbel gevinst: Fremskrittene som gjøres bidrar til velferd og helse samtidig som de skaper verdier og arbeidsplasser. Vi er overbevist om at det norske kreftforskning- og utviklingsmiljøet kan bety mye for et Norge i omstilling, samtidig som vi utvikler morgendagens kreftbehandling, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

 

Kontaktpersoner:

Oslo Cancer Cluster Inkubator: Bjørn Klem, daglig leder: e-post: bk@occincubator.com mobil: 924 161 56

Oslo Cancer Cluster: Ketil Widerberg, daglig leder: e-post: kw@oslocancercluster.no, mobil: 915 77 990

Thermo Fisher Scientific: Ole Dahlberg, adm.dir, e-post: ole.dahlberg@thermofisher.com, mobil 91108260 eller Geir Hetland, finansdirektør, e-post: geir.hetland@thermofisher.com, mobil: 98218280

 

Thermo Fisher Scientific:
Thermo Fisher Scientific i Norge (tidl Dynal Biotech) ble etablert i 1986. Selskapet har fokus på det diagnostiske markedet samt utvikling av nye former for immunterapi spesiellt innenfor kreftområdet. Kundeportoføljen består av mange av verdens største pharma og diagnostiske selskaper i verden. I 2014 hadde selskapet 180 ansatte og omsatte for 760 millioner. Selskapet har produksjonslokaler både i Oslo og Lillestrøm. Det norske selskapet er et datterselskap til Thermo Fisher Scientific som er et børsnotert selskap på NYSE. www.thermofisher.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancer Crosslinks 2016 features thought leaders in immuno-oncology

Cancer Crosslinks 2016 on January 14 offers you an exciting program with international keynote speakers who made and make major contributions to advance immunotherapies against cancer. Already more than 120 delegates have signed up, but we have room for many more in the Kaare Norum Auditorium at Oslo Cancer Cluster Innovation Park. The conference is sponsored by BMS and Janssen.

 

 

The main theme for Cancer Crosslinks 2016 is: «The transversal impact of new treatments in Oncology and Hematology: tumor microenvironment, novel concepts, combinations and study design».

 

Some program highlights:

 • Professor Gordon Freeman, Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School, is one of the key persons behind today’s PD-1/ PD-L1 inhibitors. He will share his perspectives on PD-1 cancer immunotherapy. His talk will be complemented by case studies from Norway illustrating the broad impact of immune checkpoint inhibitors for a variety of cancers
 • Professor  Renier Brentjens, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, will shift the focus to hematological cancers and discuss the advancement of recombinant T-cell technologies including CAR-T-cell approaches for different indications. Norwegian experts will complement his talk with updates on novel immuno-oncology approaches being developed at UiO and OUS
 • Stefani Spranger from Professor Tom Gajewski’s lab, University of Chicago will provide the latest insights into the role of T-cell inflammed versus non-inflammed tumor microenvironment for immunotherapy
 • Last, but not least: a Norwegian patient will share his perspectives on the importance of novel cancer therapies

 

Travel expences
Participants working at hospitals and/or academic reserach centres whom have no sources for funding the participation will get flight or train ticket covered. How ever we do not cover local transportation to / from the airport. Flight or train tickets may be ordered by connecting to travel agency Berg-Hansen on e-mail:  bestilling@berg-hansen.no or phone  08050 between 08.00-17.00. The reference code is «OCC».

600MNOK in seed capital funds

Oslo Cancer Cluster member Sarsia Seed and Tromsø-based Norinnova have been given the managment of two new national seed capital funds on MNOK 300 in total by the Norwegian government. The money will be matched by privat capital. Sarsia Seed invests in life science/biotech and energy companies, whilst Norinnova invests in research based industrial biotech companies, oil and gass, marine and aquaculture.

SarsiaSeed has invested in Oslo Cancer Cluster members Vaccibody, BerGen Bio, Apim Therapeutics and 19 other companies within biotech/energy.

– We are pleased that Sarsia Seed is the manager of one of the two new seed funds. The biotech sector needs competent investors as Sarsia Seed, says Jónas Einarsson, CEO of Radium Hospital Research Foundation.

The new funds will probably make their first investements in Q2 2016.


 

In Norwegian – from Innovation Norway´s home page:

Nye forvaltere av landsdekkende såkornfond
Styret i Innovasjon Norge har i dag besluttet å gi Sarsia Seed Management i Bergen og Norinnova Forvaltning i Tromsø ansvaret for forvaltningen av to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal nå sørge for at frisk såkornkapital på til sammen 600 millioner kroner blir brukt til å skape utvikling i norske vekstbedrifter.

Samarbeid
– Norsk næringsliv er i omstilling. For å utvikle ny virksomhet trengs det egenkapital i såkornfasen. De nye såkornfondene skal bidra til det. Her samarbeider offentlig og privat kapital om å styrke satsingsvillige og innovative bedrifter over hele landet. Dette er viktig for utviklingen av et fremtidsrettet norsk næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Fremtidens næringsliv
Regjeringen besluttet i vår opprettelsen av to nye landsdekkende såkornfond.
Fondene skal investere i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Innovasjon Norge har nå valgt forvaltere til de nye fondene. Fondet i Bergen skal forvaltes av Sarsia Seed Management og vil særlig rette seg mot bransjer knyttet til life-science og energi. Fondet i Nord-Norge skal ledes av Norinnova Forvaltning i Tromsø, og som vil være spesielt rettet mot forskningsbaserte bedrifter innenfor industriell bioteknologi, olje og gass, marin sektor og akvakultur.
Hvert fond vil investere i 15 til 20 bedrifter, og skal drives p markedsmessige vilkår.

– Unge, innovative bedrifter skaper nye arbeidsplasser. Såkornfond bidrar med penger og kompetanse, slik at vi kan få enda flere vekstselskaper i Norge. Jeg håper og tror at investorer i hele landet vil være med på å bygge opp fremtidens næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Kompetanse og nettverk
De nye såkornfondene skal hovedsakelig konsentrere seg om prosjekter Norge, men de kan også investere i internasjonalt. Denne fleksibiliteten skal gi fondene bedre mulighet til å hente inn penger, kompetanse og nettverk fra miljøer utenfor Norge.

Gjennom såkornfondene avlaster staten private investorer for risiko. Målet er at investorene kan bruke mer tid og kompetanse på å utvikle nye bedrifter. De to nye såkornfondene vil være på minimum 300 millioner kroner. Staten deltar med 150 millioner kroner i hvert fond. Investorene må stille med minst samme beløp.

Forvalterne skal hente inn privat kapital i månedene fremover. De nye fondene vil trolig gjøre sine første investeringer sommeren 2016.

 

Lytix Biopharma, Vaccibody and Regencis selected for the venture session at DNB Healthcare Conference

The venture session at the DNB Healthcare Conference features three Oslo Cancer Cluster member companies: Lytix Biopharma, Vaccibody and Regencis. They will all present in session five: Therapeutics, that starts at 15:00. See below for the full program. 

The venture session is part of the DNB Healthcare Conference on December 2015. In paralell to the venture seesion, there will be presentations of listed companies that features several Oslo Cancer Cluster members as well.

Program:

Session one: Medical Devices
09:00-09:15
Hy5
09:15-09:30
Otivio
09:30-09:45
RemovAid
09:45-10:00
Biovotec

Session two: Ultrasound and imaging based medtech companies
10:00-10:15
IC Target
10:15-10:30
Respinor
10:30-10:45

Break

10:45-11:00
Sonitor

Session three: M-Health
11:00-11:15
Curaservice
11:15-11:30
Pattern Solutions
11:30-11:45
X Center
11:45-13:00

Lunch and DNB Health Care Prize

Session four: Diagnostics
13:00-13:15
CardiNor
13:15-13:30
Genetic Analysis
13:30-13:45
Lifecare
13:45-14:00
PreDiagnostics
14:00-14:15
Spinchip
14:15-14:30
Glucoset
14:30-14:45
Spiro Medical
14:45-15:00
Break

Session five: Therapeutics
15:00-15:15
Lytix Biopharma
15:15-15:30
Pharmasum Therapeutics
15:30-15:45
Regenics
15:45-16:00
Vaccibody

Vaccibody and Ultimovacs nominated to DNB HealthCare Prize on 1 MNOK

DNB wants to contribute to a growth industry in Norway and has established a healthcare prize for early stage healthcare companies within pharmaceuticals, biotech, medtech and diagnostics. Of the six nominated for the DNB HealthCare Prize on 1 MNOK, two of them are members of the Oslo Cancer Cluster: Vaccibody and Ultimovacs. The other nominees are: Spiro Medical, Glucoset, Picterus and Labrida.

The winner will be announced and given the prize money by Rune Bjerke, CEO of DNB at the DNB Healthcare Conference on December 15. Companies will be evaluated on their business potential, innovation capacity and ability to execute. The prize is NOK1m and the six finalists will each hold a six-minute pitch for the jury and the audience. You are invited to vote for your favourite candidate.

 

 

 

Targovax in agreement with Ludwig Cancer Research and the Cancer Research Institute (CRI)

Ludwig Cancer Research and the Cancer Research Institute (CRI) announced today an agreement with Oslo Cancer Cluster member Targovax to evaluate its experimental virotherapy, ONCOS-102, in early phase clinical trials testing the virotherapy in combination with other, potentially synergistic immunotherapies such as checkpoint inhibitors.

“We believe oncolytic virotherapy-in which engineered viruses are deployed against cancer cells-holds considerable promise, especially for boosting the efficacy and expanding the applicability of compatible immunotherapies,” said Jonathan Skipper, executive director of technology development at the Ludwig Institute for Cancer Research. “This kind of clinical research is precisely what our collaboration with CRI is all about, and certainly a key component of our mission to apply our life-changing science as quickly as possible to cancer patients everywhere.”

ONCOS-102 is an engineered human serotype 5 adenovirus optimized to induce systemic anti-tumor T cell response in cancer patients. A gene encoding granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF), which was originally discovered by Ludwig researchers in Melbourne, is inserted into the virus genome and expressed as the virus replicates in tumor cells.

“Our partnership with Targovax and Ludwig is an important step forward in efforts to discover and develop optimally effective immunotherapy treatment regimens,” said Adam Kolom, managing director of CRI’s Clinical Accelerator and venture fund that will support this trial. “This strategic partnership is the latest in a series of CRI-Ludwig collaborations with pharmaceutical companies to test novel combination treatments, and will enable us to explore an innovative new way to create a more favorable tumor microenvironment for an immune attack on cancer.”

“We are delighted about this partnership and what may come out of it. Targovax R&D will have access to the well-known expertise and network of CRI and Ludwig Cancer Research, which provides us with new opportunities for combinatorial research. The focus will be on mechanistic synergies with clinical impact combining ONCOS-102 with other immune therapies to the potential benefit of patient care in the future,” says Magnus Jaderberg, chief medical officer at Targovax.

 

About Ludwig Cancer Research

Ludwig Cancer Research is an international collaborative network of acclaimed scientists that has pioneered cancer research and landmark discovery for more than 40 years. Ludwig combines basic science with the ability to translate its discoveries and conduct clinical trials to accelerate the development of new cancer diagnostics and therapies. Since 1971, Ludwig has invested nearly $2.7 billion in life-changing science through the not-for-profit Ludwig Institute for Cancer Research and the six U.S.-based Ludwig Centers. To learn more, visit www.ludwigcancerresearch.org.

About the Cancer Research Institute

The Cancer Research Institute (CRI), established in 1953, is the world’s only non-profit organization dedicated exclusively to transforming cancer patient care by advancing scientific efforts to develop new and effective immune system-based strategies to prevent, diagnose, treat, and cure cancer. Guided by a world-renowned Scientific Advisory Council that includes three Nobel laureates and 27 members of the National Academy of Sciences, CRI has invested $311 million in support of research conducted by immunologists and tumor immunologists at the world’s leading medical centers and universities, and has contributed to many of the key scientific advances that demonstrate the potential for immunotherapy to change the face of cancer treatment. Learn more at www.cancerresearch.org.

 

About Targovax

Targovax is a clinical stage immuno-oncology company developing targeted immunotherapy treatments for cancer patients. Targovax has a broad and diversified immune therapy portfolio and aim to become a leader in its area. The company is currently developing two complementary and highly targeted approaches in immuno-oncology:

Oncos 102 is a virus-based immunotherapy platform based on engineered oncolytic viruses armed with potent immune-stimulating transgenes targeting solid tumors. This treatment may reinstate the immune system’s capacity to recognize and attack cancer cells.

TG01 is a peptide-based immunotherapy platform targeting the difficult to treat RAS mutations found in more than 85% of pancreatic cancers and 20-30% of all cancers. Targovax works towards demonstrating that TG01 will prolong time to cancer progression, increase survival and improve safety and tolerability.

The product candidates will be developed in combination with multiple treatments in several cancer indications, including checkpoint inhibitors. Targovax also has a number of other cancer immune therapy candidates in the early stage of development. For more information visit our website at www.targovax.com.

 

For further information, please contact:

Rachel Steinhardt

Vice President of Communications, Ludwig Institute for Cancer Research

rsteinhardt@licr.org or +1-212-450-1582

 

Brian Brewer

Director of Marketing and Communications, Cancer Research Institute

bbrewer@cancerresearch.org or +1-212-688-7515 x242

 

Gunnar Gårdemyr

Chief Executive Officer, Targovax

ggardemyr@targovax.com or +41 798 340 585

HealthCap opens office in Oslo Cancer Cluster Incubator

HealthCap, a leading life science venture capital firm, has opened office in the newly established incubator in the Oslo Cancer Cluster Innovation Park. HealthCap also becomes a member of the Oslo Cancer Cluster.

 

HealthCap recognizes the emerging life sciences industry in Norway. “The strong environment created in the dedicated oncology cluster, bringing together all parts of the oncology value chain at the world renowned Radiumhospitalet, holds promise to play an important role in the development of the next generations of oncology treatments. We look forward to take part in and contribute to this important endeavor”, says Björn Odlander, managing partner of HealthCap.

HealthCap has retained Ludvik Sandnes to supervise the Norwegian operations. Ludvik Sandnes is a special advisor to HealthCap and has more than 40 years of experience from international corporate finance and asset management. He is currently the chairman of the listed Norwegian oncology company Nordic Nanovector AS.

 

HealthCap will host a seminar at the Oslo Cancer Cluster Innovation Park on December 9th at 12.30.
Please sign up here, the program will be published shortly.

The CEO of Oslo Cancer Cluster and Chairman of the Board of Oslo Cancer Cluster Incubator, Ketil Widerberg says “We are extremely happy to have HealthCap on board both in the Oslo Cancer Cluster and in the Incubator. HealthCap´s track record of investing in life science is impressing, and their competence and network will be valuable for further building a viable oncology industry based on excellent cancer research at Norwegian academic institutions.”

HealthCap invests in companies developing targeted therapies for rare diseases, cancer and genetic diseases, among others. HealthCap was the lead investor in the Norwegian oncology company Algeta, which was acquired by Bayer for USD 2.9 bn, and is the largest shareholder in the Norwegian oncology companies Nordic Nanovector AS and Targovax AS.

Purely focused on oncology, the Oslo Cancer Cluster Innovation Park and Incubator, will ensure that bright ideas in the lab benefit cancer patients faster than today.

 

For more information, please contact:

Björn Odlander, managing partner HealthCap,  email: bjorn.odlander@healthcap.eu, phone: +46 8 442 58 50

Johan Christenson, partner HealthCap, email: johan.christenson@healthcap.eu, phone: +46 8 442 58 50

Ketil Widerberg, CEO Oslo Cancer Cluster and Chairman of the Board Oslo Cancer Cluster Incubator, email: kw@oslocancercluster.no, phone: +47 915 77 990

 

Facts:

HealthCap:
HealthCap is a leading European venture capital firm investing exclusively and globally in life sciences. A cornerstone of the strategy is to invest in companies developing therapeutic interventions that have the potential to significantly improve patient outcomes. HealthCap backs companies developing targeted therapies for rare diseases, orphan drugs, cancer and genetic diseases, among others. The HealthCap team of ten partners, five of whom are MD PhDs, has established its reputation as one of Europe’s preeminent life science specialists amongst VCs and entrepreneurs. See more at: www.healthcap.eu

 

Oslo Cancer Cluster
Oslo Cancer Cluster is a strong biotech cluster well positioned in the global oncology industry. The cluster is particularly strong in immuno-oncology and works to release the potential that lies within Norwegian oncology registries and bio banks. 70 members make up the cluster and represent the entire oncology value chain. www.oslocancercluster.no

 

Oslo Cancer Cluster Incubator
Oslo Cancer Cluster Incubator offers lab and office space to researchers and biotechs developing cancer treatments, as well as companies offering competence, services and an international network crucial to succeed in this globally competitive area. The incubator´s over all aim is to develop more companies based on excellent cancer research as well as to contribute to their success. Today, more than X companies are part of the incubator. www.occincubator.com

 

Oslo Cancer Cluster Innovation Park AS

Total space: 36 000 m²

Vision: The vision of the Oslo Cancer Cluster Innovation Park is to create Europe’s leading environment for education, research and industry within oncology, while also shortening the time it takes to develop new cancer medication and diagnostics.

Tenants: Oslo University Hospital, The Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norwegian Cancer Registry, Oslo Cancer Cluster SA, Oslo Cancer Cluster Incubator AS, The Norwegian Radium Hospital Research Foundation, The Oslo Hospital Pharmacy, Ullern High School and leading Norwegian biotech companies such as Ultimovacs and PCI Biotech.

Owners: OBOS, Industrifinans, Radium Hospital Foundation, Utstillingsplassen Eiendom, Oslo Cancer Cluster and Oslo Cancer Cluster Incubator.

Opened officially August 24 2015 by the Prime Minister of Norway, Erna Solberg.

www.occinnovationpark.com

 

Picture illustrating immuno-oncology on a molecular level.

Presentations from Immuno-Oncology Meeting in Bergen

On November 11 Oslo Cancer Cluster, BMS and MSD hosted the 2nd  Immuno-Oncology Educational Meeting in 2015. 60 clinicians, researchers and other interested actors from the vibrant oncology environment in Bergen joined the meeting, listened to the excellent presentations and discussed with our speakers from the Center for Cancer Immune Therapy in Herlev, Professor Inger Marie Svane and Professor Mads Hald Andersen.  BTO kindly supported the meeting as local partner.

For those of you whom missed out on the meeting, please download the presentations below.

Oslo Cancer Cluster Incubator: Hottest bioincubator in the Nordics

According to The European Biotech News Website, Oslo Cancer Cluster Incubator is ranked as the hottest bioincubator in the Nordics as well as the 6th hottest bioincubator in Europe. The Top 10 ranking is subject to several criteria. You may read the whole list here.

Oslo Cancer Cluster Incubator just opened its premises in the Oslo Cancer Cluster Innovation Park August this year and is home to around 20 companies,  instituitons and consultants.

The incubator´s ultimate goal is to contribute to the succesful commercialisation of cancer research performed in Norway. This will provide patients with new cancer treatments and at the same time build a much needed knowledge based health industry in Norway.

 

DNB Health Care Conference

DNB Health Care Conference on December 15 features many of Oslo Cancer Cluster member companies. See more information on the program below and use this chance to build competence, broaden your professional network and gain insight into what lies ahead for the market in 2016. 

There will also be a parallel venture session, organised by DNB together with Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster and Nansen Neuro. The companies presenting here have not been selected yet.

DNB Health Care Conference: Invitation and agenda 2015

DNB Healthcare Prize 2015
DNB wants to contribute to a growth industry in Norway and has established a healthcare prize for early stage healthcare companies within pharmaceuticals, biotech, medtech and diagnostics. Companies will be evaluated on their business potential, innovation capacity and ability to execute.
The prize is NOK1m and the six finalists will each hold a six-minute pitch for the jury and the audience.
You are invited to vote for your favourite candidate.
Please join us and our CEO, Rune Bjerke, when we announce the winner of the DNB Healthcare Prize 2015.

The programme will feature company presentations and Q&A sessions, and institutional investors will have the opportunity to meet management in one-on-one or small group meetings.

Agenda:

08:30-09:00       Registration and Breakfast
09:00-09:30       BerGenBio, CEO Richard S. Godfrey
09:30-10:00       Targovax, CEO Gunnar Gårdemyr + CMO Magnus Jäderberg
10:00-10:30        Nordic Nanovector, CEO Luigi Costa
10:30-10:45        Coffee Break
10:45-11:15         Elekta, Director & Head of IR Johan Andersson
11:15-11:45          GenMab, SVP, IR & Communication Rachel Curtis Gravesen
11:45-12:15        Lunch
12:00-13:00       DNB Healthcare Prize 2015* (parallel session)
12:15-12:45        Medistim, CEO Kari Krogstad
12:45-13:15       Speed Presentations:
Serodus, CEO Eva Steiness
PCI Biotech, CEO Per Walday
Vistin Pharma, CEO Kjell-Erik Nordby
13:15-13:30       Coffee Break
13:30-13:55       Vitrolife, CEO Thomas Axelsson
13:55-14:20       Recipharm, TBA
14:20-14:45       Wilson, CEO Jonas Hansson
14:45-15:00       Coffee Break
15:00-15:25       Weifa, CEO Kathrine Gamborg Andreassen + CFO Simen Nyberg-Hansen
15:25-15:50       Bionor Pharma, CEO David Horn Solomon
15:50-16:15       Photocure, CEO Kjetil Hestdal
16:15                  Cocktail Reception

Only available for 1:1 meetings: Gentian, CEO Bård Sundrehagen
The agenda is subject to change

Career Day VIVo at NTNU

February 9th 2016 is the date for the annual Career Day VIVO at NTNU for biology-, chemistry- and biotech students at bachelor and masters. Please see more info below. If this sounds interesting, please contact Rebekka Wiik Eckhoff for more information, and/ or information in English.

Jeg tar kontakt på vegne av linjeforeningen Volvox & Alkymisten ved NTNU Gløshaugen. Vi er biologi-, kjemi- og bioteknologistudenter på både bachelor- og masternivå. Med karrieredagen VIVO ønsker vi skape kontakt mellom studentene og næringslivet. Vi ønsker å motivere og opplyse studentene om karrieremuligheter, og muligheter for å skrive masteroppgave; og inviterer herved dere til VIVO. Arrangementet vil finne sted på Gløshaugen, NTNU, 9. februar 2016 på dagtid.

Hensikten med dagen er å gi studentene et innblikk i fremtidens muligheter. Vi ønsker også at dagen skal inneholde informasjon om spennende masteroppgaver, foredrag og historier fra tidligere studenter.  VIVO (lat. jeg lever) vil ha aktører stående gratis på stands. VIVO arrangeres for tredje gang, og vi har også mye erfaring fra et avsluttet samarbeid (Realfagdagen). Vi håper at dette vil øke studentenes motivasjon og arbeidsvilje, som vil gi bedre kvalifiserte og mer engasjerte hoder for arbeidslivet, og i tillegg gi en bedre studietid for hver enkelt.

 

 

Newsletter from Centre for Cancer Biomarkers

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) is a Centre of Excellence at the Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen. 

The center is working on new cancer biomarkers and targeted therapy, and has particular focus on mechanisms that show how cancer cells are affected by the microenvironment in the tumors, and what significance this has for cancer proliferation and poor prognosis.

CCBIO issue a news letter on a regular basis:

Picture of CCBIO`s principal investigators. From the left: Bjørn Tore Gjertsen, James B. Lorens, Karl H. Kalland, Anne Chr. Johannessen, Lars A. Akslen, Rolf K. Reed, Helga B. Salvesen, Oddbjørn Straume, Donald Gullberg. Photo: Tove Lise Mossestad Copyright: UiB

RealKarriere2016

February 18 2016 is the date for the annual Career Day at the University of Oslo for students at the Natural Sciences Faculties. Please see more info below. If this sounds interesting, please contact Amalie Sofie Liane for more information, and/ or information in English.

RealKarriere ble for første gang arrangert i februar 2015, med gode tilbakemeldinger fra både studenter og deltakende bedrifter. Målet med dagen er å øke kontakten mellom framtidens talenter innen teknologi-og realfag og arbeidslivet. Bak denne dagen sitter en arbeidsgruppe bestående av studenter innen ulike fagområder og ansatte ved Universitetet. Målgruppa er hele det Matematisk-Naturvitskaplige fakultet som består av studieprogram​ som dekker det meste av teknologi-og realfag. Dette er altså en flott mulighet for profilering av bedrifter, og for å plukke opp de dyktigeste studentene!

I 2016 vil vi arrangere dagen samme uke som, og i samarbeid med Bjørnegildet, en av de største studentfestivalene ved Universitetet i Oslo. Dette gjør vi fordi vi ser på det som en flott mulighet til å skape enda mer blest rundt dagen, og det gir dere som bedrift mulighet til ekstra profilering da Bjørnegildet tilbyr egne sponsorpakker.

Bjørnegildet vil også stå for kveldsarrangementet vårt denne dagen.   ​

 

 

Åpent debattmøte om helseprioriteringer i fremtiden – Det Norske Videnskaps-Akademi i Bergen

På vegne av Det Norske Videnskaps-Akademi har vi gleden av å invitere til åpent debattmøte om helseprioriteringer i fremtiden 26. oktober kl 18:15 – 20:00, i Auditoriet på Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7.

Med bakgrunn i Prioriteringsutvalgets rapport vil debattantene debattere prioriteringer av de begrensede ressursene i norsk helsevesen.

Deltagere:

Ole Frithjof Norheim, leder av Prioriteringsutvalget

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

Prof. Lars A. Akslen, senterleder i CCBIO

Førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten

Professor Bertil Tungodden

Det vil også være representanter for Helsedepartementet tilstede på møtet.

Mer informasjon HER
Program HER

Møtet er åpent og inngang gratis og vi setter stor pris på om mailen sirkuleres videre til andre interesserte.

Spørsmål kan rettes til: Geir Olav Løken, Administrativ leder, Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Telefon 55 58 54 36 / 905 18 997

Career Day eûreka 2016 at NTNU

January 26.2016 is the date for the annual Career Day at NTNU. Please see more info below. If this sounds interesting, please contact Erik Arne Huso on email eahuso@gmail.com for more information, and/ or information in English.

 

26. januar 2016 arrangeres karrieredagen eûreka på NTNU Gløshaugen. eûreka er et arrangement i regi av Bedriftskontakten Nabla, en studentorganisasjon som bygger og opprettholder relasjoner mellom bedrifter og studenter ved sivilingeniørstudiet Fysikk og matematikk på NTNU. eûreka er et arrangement der både bedrifter og institusjoner, nasjonale og internasjonale, har muligheten til å presentere seg selv for sivilingeniørstudenter ved NTNU. Nedenfor følger tilbuds- og prisliste.

Stands
Standområdet er i Realfagbygget på NTNU. I tillegg til at dette er et sted der svært mange studenter ferdes, vil promotering, populærforedrag og konkurranser på eûreka sørge for at studenter fra de fleste sivilingeniørlinjene tar turen innom standområdet. Vi skiller mellom to typer stands på eûreka:

Type 1-stand

 • God plassering på standområdet
 • Fremhevet promotering på vår nettside: www.eureka-ntnu.no
 • Annonse i Bedriftskontakten Nablas sommerjobbkatalog
 • Mulighet til kort introduksjon av bedriften tidlig på dagen
 • Middag for fire bedriftsrepresentanter på kvelden sammen med studentene

Type 2-stand

 • Plass på standområdet
 • Promotering på vår nettside: www.eureka-ntnu.no
 • Annonse i Bedriftskontakten Nablas sommerjobbkatalog

Begge typer stands kan også benytte seg av følgende tilbud:

Intervju
Bedrifter som ønsker å holde intervjurunder med studenter i løpet av dagen har mulighet til dette uten ekstra kostnader. Fristen for å melde fra om intervju vil være 08.01.2016. Vi kan tilby å åpne for påmelding og promotering til intervju god tid i forveien, på hjemmesiden til linjeforeningen www.nabla.no.

Bedriftspresentasjoner
Bedriftspresentasjonene er et av eûrekas mest populære tilbud. Vi har en begrensing på sju presentasjoner, og påmeldingen skjer fortløpende. Presentasjonene må begrenses til 15 minutter.

Case
Dette er en unik mulighet for bedriften til å se hvordan studenter arbeider med deres problemstillinger. Case kan for eksempel inngå som en del av eventuelle intervjurunder.

Hovedsamarbeidspartner
Som hovedsamarbeidspartner promoterer eûreka bedriften på stands dager i forveien og bedriften vil være den mest promoterte, både før og på dagen. Logoen deres vil bli hengt opp sammen med våre bannere. I tillegg vil bedriften stå som hovedsamarbeidspartner på vår nettside og våre plakater. Bannerne vil henge rundt om på NTNU Gløshaugen fra et par uker i forveien.

Foredrag
Nytt av året vil det bli mulig for bedriften å avholde et populærvitenskapelig foredrag om tekniske prosedyrer og teoretisk kunnskap bak det bedriften holder på med. Dette skal ikke være en bedpres, men på denne måten vil studentene få en større innsikt i hva bedriften faktisk holder på med. Foredraget skal være underholdende, studiemotiverende, pirre studentenes nysgjerrighet, og dermed rette søkelyset mot deres bedrift. Det bør vare i ca en time, og kan gjerne bestå av flere deler. Fristen for å benytte seg av dette tilbudet er 11.10.15.

Program

Endelig program for dagen vil bli lagt ut på www.eureka-ntnu.no. I grove trekk vil dagen bestå av et åpent standområde i tidsrommet 10.00 til 15.00 tirsdag 26. januar. Der vil det bli servert vafler og arrangert konkurranser. Det anbefales å gjøre bedriftens stand mer spennende ved å holde konkurranser med premier. Deretter blir det bedriftspresentasjoner før vi avslutter dagen med en middag. Dette er en utmerket anledning for bedriftsrepresentanter til å komme i kontakt med studentene i et mindre formelt miljø.

Sommerjobber
Studenter fra 1-4-trinn er mest interesserte i sommerjobber. Ved å gi studentene muligheten til å søke på sommerjobber, vil bedriften bli mer aktuell i studentenes øyne, og dere vil få et større utbytte av dagen. Dersom dere har sommerjobber med søknadsfrister før januar, kan disse bli publisert på www.nabla.no høsten 2015. Dette vil skape interesse for bedriften, og vil gi god reklame opp mot eûreka.

Dersom dere har spørsmål om eûreka 2016 eller Bedriftskontakten Nabla, bes dere ta kontakt med undertegnede. Vi vil at deres bedrift skal få størst mulig utbytte av dagen, og er villige til å imøtekomme deres ønsker og behov for å få dette til. Vi håper dere finner denne muligheten interessant, og at vi ser dere på eûreka 26. januar 2016!

Kontakt
Erik Arne Huso

+47 90 53 44 24 // eahuso@gmail.com

 

Prisliste

Type 1-stand 21 250,-
Type 2-stand 13 750,-
Bedriftspresentasjon 10 000,-
Case 7 500,-
Hovedsamarbeidspartner 18 750,-
Foredrag 12 500,-

 

 

 

 

Oslo Innovation Week opening will be streamed

Oslo Innovation Week will be opened today, Monday October 12 at 12 o´clock. Both the Minister of Finance Siv Jensen, and the Minister of Trade and Industry, Monica Mæland will be present at the opening to launch a new plan for Norwegian entrepreneurship. 

 

Oslo Innovation Week will go on the whole week – see all about it on the official website here: www.oiw.no. Follow and join discussions on Social Medias using #oiw.
At our Events page, you may see which seminars Oslo Cancer Cluster is engaged in.

 


In Norwegian:

Finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland vil delta på åpningen av Oslo Innovation Week og lansere gode nyheter for alle Norges entreprenører og gründere.

For alle de som ikke har mulighet til å delta på selve åpningen i Operaen i Oslo så vil den bli streamet. Sendingen starter mandag kl. 12. I statsbudsjettet foreslår regjeringen tiltak for tilsammen 400 millioner “for å få frem gode gründere”.  Hva vil statsrådene presentere? Delta i debatten og bli med live!

 

Oslo Cancer Cluster companies pitching at Norwegian Investment Forum

4 Oslo Cancer Cluster member companies will pitch at Norwegian Investment Forum during Oslo Innovation Week Thursday October 15th: Vaccibody/picture above/, Nordic Nanovector, Regenics and Phoenix Soloutions

Our companies will pitch during the Health & Life Science sessions at the forum, chaired by Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech. Norwegian Investments Forum is a full day event – but you may join the the Health & Life Science sessions FOR FREE – they are at 10:30 am, second at 2:10 pm. The event is at Forskningsparken in Oslo.

Read more and register to participate on www.norwegianinvestmentforum.no.  
If you enter code word #occ you’ll get 25% off the registration fee – this is for participating the whole day.

State Budget of 2016

The Government of Norway launched their State Budget on October 7th. The Government launch several acitivities to dem up for the current down-scaling in the oil-sector and to stimulate new industry.

Oslo Cancer Cluster has analyzed the budget in relation to sectors that concern our members.


The most important points in the State Budget 2016

 • An increase of 2,1 BNOK to research and development in general, here under:
  – 135 MNOK to stimulate Norwegian participation in Horizon 2020
  – 25 MNOK to research infrastructure
 • 200 MNOK more to industry driven research programs thorugh the Norwegian Research Council, here under;
  – Increase of 100 MNOK  to the BIA program in the Norwegian Research Council. BIA stands for User-driven research-based Innovation and is an important funding scheme for biotech companies
  – Increase of  90 MNOK to the FORNY program in the Norwegian Research Council. This funding is for verification, and is important to commercialize research
 • 150  MNOK to establishment support from Innovation Norway
 • 100 MNOK to pre- seed funding: 50 MNOK ear-marked companies situated in a TTO-office or an incubator
 • Clinical treatment research and clinical trials: 130MNOK in total – 110MNOK for establishing a new joint program for clinical treatment research, plus 20MNOK from the program for publicly initiated clinical studies on cancer
 • Access to new drugs: 10 MNOK to the national system for introducing new methods (HTA system) for strengthening the capacity
 • Norwegian Proton Center: Further planning of a proton center in Norway is suggested granted 16.3MNOK
 • PET center in Tromsø: Loans to UNN Tromsø to establish of a PET center – with this all the regions will have a PET center

The Government’s objective is to create a national health care with equal access to public financed health services of good quality. Furthermore, the government’s goal is for cancer patients to experience a health care sector of good quality, prompt follow-up and safe treatment. Oslo Cancer Cluster believe that this is partly reflected in the state budget 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helseinnovatørene kommer

Åpen innovasjon brer om seg. Hva har det å si for helsevesenet og for de klynger og bedrifter som skaper morgendagens legemidler, helseteknologi og tjenester? Få med deg Open Health Innovation Arena 12. oktober.

Statsminister Erna Solberg åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark 24. august. Bygningen er et perfekt utgangspunkt for åpen innovasjon og på Open Innovation Health Arena møtes helseinnovatører fra en rekke forskjellige selskaper, klynger og offentlige aktører for å få belyst best practice og lære av hverandres erfaringer.

– Åpen innovasjon som metode er spesielt velegnet innen helsesektoren, hvor pasienter, offentlige aktører, forskningsmiljøer og næringslivet må samhandle for å utvikle bedre tjenester og produkter, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

Kom og hør hvordan Oslo Cancer Cluster, Astra Zeneca BioVenture Hub i Sverige, AbbVie, Q Meieriene og Oslo kommune jobber med åpen innovasjon!

I tillegg skal fem utvalgte selskaper fra innovasjonskonkurransen MinHelseIde.no pitche sine ideer. Vinneren får 150.000 kr i tilskudd fra Innovasjon Norge og 200.000 kr til utvikling av forretningsideen sammen med et team av forretningsutviklere i regi av Driv Inkubator sponset av AbbVie. De beste prosjektene kobles med private investorer og konkurransen er en del av Oslo Innovation Week’s 100 pitches.

I juryen sitter Abelias Håkon Haugli, Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre og Stortingets helse- og omsorgskomité, Tiago Rodrigues, direktør i legemiddelselskapet AbbVie, og Ola Johan Borge, avdelingsleder IKT og Helse, Innovasjon Norge.

 

Photocure: First patient enrolled in Hexvix®/Cysview® Phase 3 study on bladder cancer

Oslo Cancer Cluster member Photocure announces that the first patient has been enrolled in the Hexvix/Cysview Market Expansion Phase 3 study on bladder cancer. The study will investigate the use of Hexvix/Cysview in the outpatient / surveillance setting and is designed to fulfill the FDA post marketing commitments. Results from the Phase 3 study are expected to be available in 2017.

The study is a prospective, multicenter Phase 3 study comparing the detection and potential positive impact on patient management of bladder cancer in the outpatient setting with Hexvix/Cysview using Blue Light enabled flexible cystoscopy versus white light flexible cystoscopy. Eighteen top rated cancer hospitals in the USA will participate in the study, which is planned to enroll approximately 360 patients with non-muscle invasive bladder cancer.

There are approximately 1.2 million flexible cystoscopy procedures conducted on a yearly basis in the United States. The use of Blue Light Flexible Cystoscopy with Hexvix/Cysview in the outpatient / surveillance setting could allow Urologists to detect recurrences at an earlier stage, which is of great clinical benefit. Furthermore, as has been demonstrated with the current use of Hexvix/Cysview during bladder cancer resection with blue light rigid cystoscopes, the addition of Hexvix/Cysview in the surveillance of bladder cancer patients may lead to better and earlier patient management decisions resulting in improved clinical outcomes and health economic savings.

Dr. Raj Pruthi, Professor and Chair, Department of Urology, University of North Carolina, Chapel Hill said: “The positive benefits of Hexvix/Cysview are well documented in numerous trials for patients undergoing bladder cancer resections during cystoscopy examination in the operating room. We are looking forward to conducting the study with Blue Light Flexible Cystoscopy with Hexvix/Cysview to confirm the benefits of this technology also in the outpatient setting. Early detection of more lesions is expected to result in better treatment decisions as well as more appropriate referrals and follow-up regimens, which in turn will reduce the burden on patients and the health care system.”

Kjetil Hestdal, President & CEO said: “This is an important milestone for Photocure as we seek to expand the use of Hexvix/Cysview into the bladder cancer surveillance market. Enabling Blue Light flexible cystoscopy with Hexvix/Cysview in the surveillance setting will allow patients with non-muscle invasive bladder cancer access to optimal treatment earlier, resulting in improved long-term benefits for these patients. While this trial is ongoing in the USA, we will be obtaining additional clinical and health economic data in EU from the use of Hexvix/Cysview in the same setting in order to optimize best clinical practices and patient outcomes.”

For more information about the clinical trial: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02560584

 

 

About Photocure ASA

Photocure ASA, headquartered in Oslo, Norway, is a specialty pharmaceutical company and world leader in photodynamic technology. Based on our unique proprietary Photocure Technology® platform, Photocure develops and commercializes highly selective and effective solutions in disease areas with high unmet medical need, such as bladder cancer, HPV and precancerous cervical lesions, colorectal cancer and skin conditions. Our aim is to provide solutions that can improve health outcomes for patients worldwide. Photocure is listed on the Oslo Stock Exchange (OSE: PHO). Information about Photocure is available at www.photocure.com.

About Hexvix®/Cysview®

Hexvix®/Cysview® (hexaminolevulinate hydro-chloride) is an innovative breakthrough technology in the diagnosis and management of non-muscle-invasive bladder cancer. It is designed to selectively target malignant cells in the bladder and induce fluorescence during a cystoscopic procedure using a blue-light enabled cystoscope. Using Hexvix®/Cysview® as an adjunct to standard white-light cystoscopy enables the urologist to better detect and remove lesions, leading to a reduced risk of recurrence. Hexvix®/Cysview® is approved in Europe, Canada and the USA.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

DNB with Healthcare Award

DNB Healtcare gives out an Healtcare Award on 1MNOK to Healtcare start-ups. 

The Prize will be awarded on December 15 at DNB Healthcare Conference.

 

Application deadline is October 15.

On November 12-13 there is semi-finals at Oslo Cancer Cluster Incubator where the companies must pitch for an investor jury.

image

Nextera AS announces research collaboration with Johnson & Johnson Innovation

Nextera, a Norwegian biotechnology company focused on developing novel and highly disease-specific immunotherapies for autoimmune diseases, cancer and chronic infections announces today that it has entered into a research agreement with Janssen Biotech, Inc., one of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.  The Johnson & Johnson Innovation Centre in London facilitated the research agreement.

 

Under terms of the agreement, Nextera will, with use of its unique technology platform, undertake certain verification studies to determine the applicability of Nexteras technology platform within rheumatoid arthritis (RA). Janssen will fund the research program, and will have an option for an exclusive worldwide license to the Nextera technology platform within RA.

“This research agreement represents Nextera´s first collaboration with a global biopharmaceutical company. We believe that our unique technology platform can offer great benefits in the development of new and improved treatment modalities for patients with autoimmune diseases, cancer and chronic infections. Thus, we are very enthusiastic for the collaboration with Janssen, a world leader in innovative drug development, and the opportunity we now have within rheumatoid arthritis,” said Thomas Andersen, CEO of Nextera.

 

About Nextera 

Nextera is a privately owned Norwegian biotech company. Our approach is to manipulate the disease at the initiation of the escalating immune cascade by identifying and subsequently targeting the principal causative agent.  The core technology of the company is our phage display engine, which we apply in protein engineering and evolution of T cell receptors and MHC class II molecules. The technology is developed by Nexteras CSO, Dr. Geir Åge Løset who co-founded the company as a spin out from his work at the group of Professor Inger Sandlie and the Centre for Immune Regulation, University of Oslo. The main shareholders of Nextera are The Norwegian Radium Hospital Research Foundation and Birk Venture AS.

www.nextera.no

 

 

 K Teams Boston: 9-20 November, 2015.

Opportunity for Oslo Cancer Cluster SMB´s: K Teams is a two week, intensive entrepreneurial training program in Boston and Cambridge. It is a great way to get a company started in the US. Please go to the following link for more information: http://kendall-teams.com/

The team behind the program is a seasoned, experienced group who have helped others companies make a successful entry into the US.  Boston is one of the most vibrant medical technology and bio/pharma regions in the US.

For more info:

Ron Sutherland, Launch in US Alliance: +1 617-407-0722 // rsutherland@launchinus.com

EU Calls 2016-2017 just published

The draft SC1 Work Programme for 2016-17 has been pre-published at https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17.

 

Please note that this draft is published for transparency purposes and is not yet legally valid.

The adoption and the publication of the work programme by the Commission are expected in mid-October 2015. Only the adopted work programme will have legal value. This adoption will be announced on the Horizon 2020 website and on the Participant Portal.

Vaccibody with vaccination of first patient

Vaccibody AS announced today vaccination of the first patient in its multicentre trial VB C-01 – an exploratory, open-label, multicenter phase I/IIa study VB10.16 immunotherapy for the treatment of high grade Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN 2/3) caused by human papillomavirus 16 (HPV 16).

 

Patients will receive intramuscular vaccinations of VB10.16 at three different time points. Two different dosing schedules will be evaluated during the first phase of the study in patients diagnosed with CIN 2, the best vaccination schedule will then be evaluated in the second phase in both CIN 2 and CIN 3 patients.

The primary objective of the study is to evaluate the safety and tolerability of three doses of 3 mg VB10.16. The secondary objectives are to assess T cell mediated immune responses in the peripheral blood as well as in the pre-malignant tissue of the CIN 2/3 lesions and to evaluate early signs of efficacy by means of HPV clearance and CIN regression.

Martin Bonde, CEO of Vaccibody, commented: We are pleased to announce commencement of patient treatment in this first clinical trial with Vaccibody’s lead product VB10.16. Surgery is currently the only available therapy to remove abnormal cervical lesions caused by human papillomavirus and thereby stop the progression to cervical cancer. We are hopeful that VB10.16 immunotherapy can help change this treatment paradigm by offering a safe and efficacious alternative in the form of a therapeutic HPV vaccine.

Principal investigator,  Prof. Dr. med. Karl Ulrich Petry, Department of Obstetrics & Gynaecology Klinikum Wolfsburg commented:  The scientific approach of this well designed clinical study offers the chance to get a thorough understanding on how patients respond to VB10.16 immunotherapy. The first dosing of a patient has just been performed successfully in our hospital . We are convinced that patients with CIN 2 and CIN 3 will be very motivated to participate in the study to test this therapeutic vaccination as it might offer a non-invasive treatment option avoiding the side effects associated with surgical excision of the affected tissue and potentially also cure the underlying HPV infection and prevent recurrence. Furthermore, VB10.16 could also protect from other HPV16 induced cancers.

 

About VB10.16

The company’s lead product, VB10.16, is a therapeutic DNA vaccine developed to treat human papillomavirus type 16 (HPV16) induced pre-malignancies and malignancies.

About Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) and Cervical Cancer

Per year approximately 530,000 women are diagnosed with cervical cancer worldwide and over 275,000 women die of the disease annually. Invasive cervical cancer is preceded by a long phase of pre-invasive disease called Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN). Globally the number of high grade lesions (CIN 2/3) the immediate precursors to malignancy, is estimated to be in the range of 10 million.

Virtually all cervical cancers are caused by high risk HPV types. Among the different high risk HPV types known, HPV16 has been reported to be the most common genotype in high grade cervical intraepithelial neoplasia. It can be detected in up to 60 % of all cervical cancers, especially in younger women and it has also been found to play an essential role in the development of several other cancer types (approximately 90% of anal cancers; 40% of penile, vaginal, and vulvar cancers; 25% of oral cavity cancers and 35% of oropharyngeal cancers).

Current standard therapy for CIN 2/3 varies between countries and regions and often involves surgical removal of the affected tissue. These invasive procedures are associated with bleeding, infection, cervical stenosis, scarring and most importantly pre-term deliveries in subsequent pregnancies. As a result, there is a significant need for an effective therapeutic vaccine to treat existing HPV infection and associated pre-malignancies and malignancies of the cervix and thereby prevent the development of cervical cancer caused by human papillomavirus.

About Vaccibody AS

Vaccibody is a biopharmaceutical company dedicated to the discovery and development of novel immunotherapies, prophylactic and therapeutic vaccines which target cancer and infectious diseases, for human and veterinary use. Vaccibody’s lead program is focused on VB10.16, a therapeutic DNA vaccine against HPV16 induced pre-malignancies and malignancies. The first-in-human study will evaluate the safety and immunogenicity of VB10.16 in women with high grade cervical intraepithelial neoplasia (HSIL; CIN 2/3).

 

 

 

Inven2 with broad immuno-oncology portfolio

Oslo Cancer Cluster member Inven2 is the largest technology transfer company in the Nordic region and a leading actor within Life Science. Oslo University Hospital and the University of Oslo are pioneers in several areas of immunology and cell based cancer therapies. Due to this, Inven2 has a broad portfolio within immuno-oncology to offer.

Immuno-oncology is one of the hottest topics globally at the time. Cancer immunotherapy, as this field is also called, was voted the “Science breakthrough of the year for 2013″ and qualified as “one of the world’s top disrupters” by Goldman Sachs in 2013. Cancer immunotherapy was also the “hot-topic” at the 2014 American Association for Cancer (AACR) meeting where the various current approaches and strategies being advanced today were well represented.


Portfolio of both immuno-oncology therapies and methods

Ongoing innovation projects within immuno-oncology at Oslo University Hopsital and the University of Oslo counts 6 therapies and 8 different technologies/methods being explored. Please see a full list below:

Immune-Oncology-2015_01-print

 

If you want to know more about these projects, please contact Jonny Østensen, Vice President Technology: jonny.ostensen@inven2.com / +47 911 922 36

BerGen Bio, Nexstim and AMRA receive Nordic Stars 2015 Awards

BerGen Bio, AMRA and Nexstim have been announced as the recipients of the Nordic Stars 2015 Awards. The awards were presented at the conclusion of the Nordic Life Science Days in Stockholm, which again set a new record for attendance, with over 1000 delegates from 31 countries, establishing itself as the premier Nordic life sciences event.

Nordic Stars Awards were introduced in 2013 in special recognition of life science companies in the Nordic region demonstrating outstanding innovation and entrepreneurial skills.

“This year’s winner of the Nordic Stars Awards are clearly future-­‐oriented and committed to working in new ways to bring medical innovations to patients. They are both role models for others and an example of the innovation capacity in the life sciences in the Nordic countries “, says Jonas Ekstrand, Director General SwedenBIO.

This year’s winners are:

BerGen Bio
Norwegian BerGenBio’s commitment to develop companion diagnostics and first-­‐in-­‐ class drugs targeting the cellular processes that make cancer cells immune-­‐evasive, drug resistant and metastatic is a great example of what the future might hold. With focus on ground-­‐breaking therapies and precision medicine BerGenBio is a leading example and   a Nordic Star. www.bergenbio.com

Nexstim
Norwegian NexStim’s development and commercialization of a non-­‐invasive technology to monitor and modulate brain function provides a good example of how an innovative combination of new and established treatment modalities could add significant value to patients. NextStims strategic management shows how to step by step bring an innovation to the market. www.nexstim.com

Amra
Swedish AMRA’s exciting technology that transforms MRI images into body composition measurements provides a solid basis for precision medicine approaches in the area of metabolic diseases. With innovative collaborations, AMRA shows how the combination of technology and cutting edge management brings new knowledge to the world. www.amra.se

 

Ekstrand also reflected on a highly successful two days: “NLSDays has continued to grow and established a strong reputation. We are particularly pleased to see the high level of international interest, which is a recognition of the thriving entrepreneurial life sciences environment here and we look forward to continuing to develop and expand NLSDays over the coming years. ”

The theme of the conference “The New Value Chain and the Future” was also well received, as was the focus on three trends -­‐ Digitalization, Precision and Preventive Medicine and Breakthrough Therapies. These are described in a brief report co-­‐written by SwedenBIO and Arthur D. Little that also outlines key factors for success for companies in these areas in the future.

 

Nordic Life Science Days 2016 will be held September 13-­‐15 in Stockholm.

Nordic Life Science Days 2015 in brief:

 • Registered Delegates: 1026
 • Registered Companies: 680
 • Countries Represented: 31 Partnering Meeting Requests: 9514 Partnering Meetings Scheduled: 1957 Licensing Opportunities: 541

NLSDays was founded in 2012 and has grown rapidly to become the largest Nordic partnering conference for the global life science industry. Among the investors and big pharma attending NLSDays 2015 were AbbVie, Alexion, Almi Invest, Astellas, AstraZeneca, Bayer HealthCare, Boehringer Ingelheim, Bristol-­‐Myers Squibb, Cadila Pharma, Johnson & Johnson, HealthCap, Industrifonden, Karolinska Development, Merck-­‐MSD, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, P.U.LS. AB, Recipharm, Roche, Seventure Partners  and SR-­‐One.

In addition to partnering, NLSDays also offers an exhibition and a seminar program. Speakers include senior representatives from the global life science companies, investors, and academic leaders who will all share their expertise and views for the future.

 

 

 

 

PCI Biotech signs research collaboration with top-10 large pharma company

Oslo Cancer Cluster member PCI Biotech has signed an agreement with an undisclosed top-10 large pharma company, with the aim to evaluate synergistic effects of the PCI technology with their therapeutic nucleic acid technology. Initially, the purpose of the pre-clinical research program is to determine whether PCI has the potential to enhance the therapeutic effect of their nucleic acid technology platform.

The current pre-clinical research agreement covers evaluation of technology compatibility and synergy based on in vitro studies. The costs related to the research collaboration will be covered by the pharma company, which is one of the global leaders in nucleic acid therapeutics. The companies will evaluate the data generated in this research collaboration and based on this explore the potential for a further partnership. The original evaluation period spans over 9 months, but may be further extended.

“I’m delighted to announce this research agreement with one of the largest pharma companies in the world. We believe that the PCI technology has the potential to play a role in the realisation of several new therapeutic modalities, including cancer immunotherapy and mRNA therapeutics. This agreement shows that external players share this view”. Per Walday, CEO.

 

About PCI Biotech
PCI Biotech is a cancer focused biopharmaceutical company headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange (Axess). The company is developing therapeutic products based on its proprietary photochemical internalization (PCI) technology. Originating from world leading research at the Norwegian Radium Hospital, the PCI technology works by inducing triggered endosomal release and may be used to unlock the true potential of a wide array of therapeutic modalities, such as small molecules, vaccines and nucleic acids.

The company currently has a bile duct cancer program in phase I/II clinical development. Bile duct cancer is an orphan indication without any approved medicinal products and a high medical need for better local treatments. It is an indication well suited for PCI treatment, with easy light access for intraluminal surface illumination through routine endoscopic methods and an active generic drug (gemcitabine) significantly enhanced by PCI.

The company is also developing PCI as a CTL (Cytotoxic T Lymphocyte) induction technology for therapeutic and prophylactic vaccination. It has been demonstrated both in vivo and ex vivo that PCI significantly increases the number of activated antigen-specific CTLs by enhancing the MHC I antigen presentation of antigen presenting cells. When applied in the emerging field of cancer immunotherapy, PCI can be used to enhance the important cytotoxic effect of therapeutic cancer vaccines.

PCI Biotech follows a strategy to create value by improving the effect both of existing cancer drugs and by realizing the large potential in new therapeutics, including therapeutic vaccines.

For more information visit: www.pcibiotech.com

Fantastic opening of the Oslo Cancer Cluster Innovation Park

Oslo Cancer Cluster Innovation Park´s grand opening on August 24th became a very special day: More than 290 invited guests celebrated the initiators Jónas Einarsson and Kaare Norum for turning the radical idea of an oncology innovation park integrating a high school into reality.

 

In his speech, Jónas Einarsson told the intriguing history of cancer treatment and research in Norway since the early 1900s; driven by visionary men and funding from the people. A joint effort that has made cancer research one of the strongest areas within medicine and health research in Norway.

Einarsson also used the opportunity to thank some of the truly vital players in the realization of the Innovation Park: Tron Sanderud from Utstillingsplassen Eiendom, Toril Mølmen, former Head of Innovation Norways office in Oslo, Jan Vincents Johannesen, CEO Radium Foundation, Espen Susegg in SIVA and Pål Riis, former principal of Ullern High School.

 

OBOS will sponsor lab
The Opening Celebration started with the fantastic news from Arne Baumann, Chairman of the Board of the Innovation Park, that OBOS, apart from being one of the largest owners, also will sponsor the lab in the Oslo Cancer Cluster Incubator with 4MNOK.

Together with a 2 MNOK donation from the Radium Foundation the Incubator may offer state-of-the-art facilities to the companies and researchers renting here.

 

Erna tried out life as cancer researcher
Erna Solberg, Prime Minister of Norway surprised Mr. Einarsson with inviting him on stage cutting an orange bond to mark the official opening. In her speech, Solberg, said that health industry is an industry with double return in from of the values it creates for the society and patients in developing new treatments as well as developing jobs and value. She also said that the Innovation Park will play a major role in the development of the cancer treatment of the future.

After her speech, Einarsson guided the Prime Minister and the media on a short tour of the Innovation Park where Solberg ended up in the Incubator lab where she tried out the PCI-technology to kill cancer cells.

 

Erna_lab

Photo credit both pictures: Gunnar Kopperud.

Below we have gathered some of the media coverage, both nationally and abroad. We will also publish some videos from the opening later on. 

 

Media coverage:

TV:

Digital:

 

International coverage:

 

PCI Biotech announces activation of Oslo University Hospital as a new clinical site

PCI Biotech has activated Oslo University Hospital as a new clinical site in the phase I/II study of Amphinex in patients with inoperable bile duct cancer, cholangiocarcinoma.

Principal Investigator at Oslo University Hospital, Dr. Svein Dueland, said: “Bile duct cancer is a devastating disease lacking good treatment options for a majority of the patients. PCI of gemcitabine with Amphinex is an innovative treatment concept that could potentially give significant local tumour response in these patients. I look forward to working on this study, which is well designed to demonstrate a potential clinical benefit of Amphinex induced PCI of gemcitabine in bile duct cancer patients.”

Per Walday, CEO of PCI Biotech, said: “I’m delighted with the activation of Oslo University Hospital as a contributing site for this study.  The PCI technology originates from this hospital and it will be a pleasure to work closely with these highly competent investigators to progress the study as quickly as possible. Bile duct cancer has a high need of new local treatment options and the specific attributes of the PCI technology fits well with this disease and its unmet medical need.”

 

About PCI Biotech
PCI Biotech is a cancer focused biopharmaceutical company headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange (Axess). The company is developing therapeutic products based on its proprietary photochemical internalization (PCI) technology. Originating from world leading research at the Norwegian Radium Hospital, the PCI technology works by inducing triggered endosomal release and may be used to unlock the true potential of a wide array of therapeutic modalities, such as small molecules, vaccines and nucleic acids.

The company currently has a bile duct cancer program in phase I/II clinical development. Bile duct cancer is an orphan indication without any approved medicinal products and a high medical need for better local treatments. It is an indication well suited for PCI treatment, with easy light access for intraluminal surface illumination through routine endoscopic methods and an active generic drug (gemcitabine) significantly enhanced by PCI.

The company is also developing PCI as a CTL (Cytotoxic T Lymphocyte) induction technology for therapeutic and prophylactic vaccination. It has been demonstrated both in vivo and ex vivo that PCI significantly increases the number of activated antigen-specific CTLs by enhancing the MHC I antigen presentation of antigen presenting cells. When applied in the emerging field of cancer immunotherapy, PCI can be used to enhance the important cytotoxic effect of therapeutic cancer vaccines.

PCI Biotech follows a strategy to create value by improving the effect both of existing cancer drugs and by realizing the large potential in new therapeutics, including therapeutic vaccines.

For more information visit: www.pcibiotech.com

NLSDays 2015: Meet international life science leaders and discuss the sector’s future at the Nordic region’s largest partnering meeting

NLSDays September 9-10 at Stockholm Waterfront is the Nordic region’s premier life science event. The global life science sector is undergoing major structural changes, and as part of a strong established hub, companies in Sweden and the Nordic countries are of great interest when international investors and corporations are looking for new partners.

The entire value chain from basic research to the introduction of new therapies is subject to transformation – not least due to rapid developments in digital health. Life science companies therefore need to find new ways to collaborate and fund their projects. Since the Nordic region offers a modern, competitive environment for academia and research companies alike, the region has become highly attractive for the global life science industry.

 • NLSDays has become the most important meeting place for global investors and corporations that are looking for new collaborations in the Nordic region. The event is on course for record numbers and deals such as the recent one between Alligator Bioscience and Janssen Biotech which illustrates that Swedish companies offer major value to partners, says Jonas Ekstrand, CEO SwedenBIO, the Swedish national life science industry organization which founded the event three years ago.

Overall, the life science sector is currently very active in the Nordic countries. For example, the Oslo Cancer Cluster Innovation Park, an investment of around 100 million Euros opens today (24 August). Furthermore, AstraZeneca recently announced a Euros 260 million investment in a new plant for bio-pharmaceutical production and from January 2014, 18 life science companies across all subsectors from medtech to biopharma have been listed on Nasdaq Nordic at a combined value of about Euros 250 million (Source Nasdaq). Furthermore, initiatives and companies in new areas such as personalized medicine, digital health and outcomes based provision are emerging at an accelerating pace.

During Nordic Life Science Days 2015 the main theme is “The New Value Chain”. The 2 day program covers several sessions in which international life science leaders will discuss strategies on how new partnerships can be established and how medical research and the life science industry in the Nordics can contribute.

Super Sessions from the program:

 • International Investors (9 September at 11.30 – 12.30)

International life science investors talk about their investment models and what they look for from entrepreneurs.

 • Personalized Healthcare – Matching Medicines to Patients (September 10 at 08:45 – 09-45)

How will big data and new diagnostic methods impact the future of medical research and treatment modalities? Listen to how the Digital Doctor Watson can revolutionize health care.

 • Oncology 2025 (10 September 11.30 – 12.30)

Immuno-oncology is hotter than ever and there is an ongoing competition between the big global companies to take on the most promising projects. Representatives from several of the major players talk about their strategies.

Currently, 800 delegates are registered for this year’s NLSDays, which is 33% more than at the corresponding time last year. This strongly indicate that the meeting will attract over 1,000 participants, outnumbering last year’s number of delegates.

The conference is organized September 9-10, 2015 at Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericssons Plan 4 in Stockholm. More info on www.nlsdays.com.

 

About NLSDays

Founded in 2012 the Nordic Life Science Days has grown rapidly to become the largest Nordic partnering conference for the global life science industry. In 2014, 890 delegates from 28 countries attended the meeting. The 580 companies attending offered 490 licensing opportunities in the partnering system and during the two days 1600 one-on-one meetings were scheduled. Among the investors and big pharma already registered for the meeting in September 2015 are AbbVie, Alexion, Almi Invest, Astellas, AstraZeneca, Bayer HealthCare, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Cadila Pharma, Johnson & Johnson, HealthCap, Industrifonden, Karolinska Development, Merck-MSD, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, P.U.LS. AB, Recipharm, Roche, Seventure Partners, SR-One.

In addition to partnering, NLSDays also offers an exhibition and a seminar program with 10 super session and four topic specific workshops. Speakers include senior representatives from the global life science companies, investors, and academic leaders who will all share their expertise and views for the future.

About SwedenBIO

SwedenBIO who is the founder and organizer of the Nordic Life Science Days is the Swedish life science industry organization. Our nearly 200 members operate across all sub-sectors from pharmaceutical, biotechnology, medical technology to diagnostics. SwedenBIO serves to the benefit the entire life science industry in Sweden and is a member-driven, private, non-profit organization. The main objective is to improve the conditions for the life science industry for the benefit of industry growth and business development.

 

Oncology Super Session in Stockholm

Oslo Cancer Cluster is hosting a Super Session at the Nordic Life Science Days in Stockholm. International thought leaders will discuss current game changing innovations and their impact on the industry in the years ahead.

Oncology is at the forefront of realizing the promises of precision medicine. Huge and complex datasets are exploited for novel drug development as well as for informed and real-time care decisions. Emerging Cancer immunotherapies represent a paradigm shift for cancer treatment triggering a global R&D race and novel partnerships. Furthermore, the convergence of the genetics and digital revolution creates novel types of products, companies and growth opportunities transforming the sector.

 

Moderator: Mr. Richard Godfrey, CEO, BergenBio, Norway

Session Outline:

 

Min Topic Speaker
5 Introduction by moderator ·        Dr. Richard Godfrey, CEO BerGenBio

 

10 Topic 1 –global company – perspectives from industry leader – Precision Medicine ·        Dr. Vaios Karanikas, Senior Biomarker and Experimental Medicine Leader, Tumor Immunology, Roche Pharmaceutical Research and Early Development, Innovation Center Zurich
10 Topic 2 – Digital Health company – Big Data / artificial intelligence -> impact on cancer R&D and care ·        Dr. Anthony Bak, Principal Data Scientist, Ayasdi
10 Topic 3 – global company – perspectives from industry leader – Immuno-Oncology ·        Dr. Tim Fisher, Global Lead, Immuno-Oncology / Oncology, Search & Evaluation, Bristol-Myers Squibb
25 Panel Discussion ·        All speakers, joined by Dr. Erik Lund, Director, Worldwide Licensing at MSD (Merck & Co., Inc.)

 

Target Audience: Start-ups, Biotechs, Pharma, investors, academic innovators, TTOs

 

45 MNOK to innovative cancer treatments and diagnostics

The Norwegian Research Council and Norwegian Cancer Society are teaming up to make the results of medical and biotechnical research faster available for cancer patients.

The call on 45 MNOK will be administered through the Research Council’s program for biotechnology (BIOTEK21) and commercialization (FORNY2020).

– This is an exciting and unique collaboration between the Norwegian Cancer Society and the Norwegian Research Council. There is a long way from scientific idea to finished product. The process before the product is on the market and used by many patients are demanding and costly. These funds will provide important impetus to future-oriented Norwegian research. There is enormous potential in research and innovation in health, says the Norwegian Cancer Society General Anne Lise Ryel.

Arvid Hallén, CEO of the Norwegian Research Council agrees:

– I think it can mean much that the Norwegian Cancer Society and the Norwegian Research Council will work together on this. To be successful it is important that we also work closely with Norwegian companies that develop products and services for cancer diagnosis and cancer treatment. Fortunately, we have not only excellent researchers and clinics in health and biomedicine, we also have many companies that have shown that they can develop innovative products and services that can help cancer patients, says Hallén.

Applicants for this call will be commercial players who are affiliated research institutions. The announcement will be available on the Research Council’s website from the end of June and has a deadline of 9 September.

 

255 MNOK to biomedical research

The Norwegian Research Council recently announced four large investments in biomedical research on a total of 255 MNOK.

Of these investments, 60 MNOK will go to to sequencing and precision medicine, 80 MNOK to national biobanks, 65 MNOK to brain research and 50 MNOK to Norwegian Clinical Research Infrastructure Network.

– This is great news. Biomedical research affects not only a nation’s health, but international competitiveness too, says Ketil F. Widerberg, General Manager in Oslo Cancer Cluster in a comment.

 

Oslo Cancer Cluster Incubator filling up

12 companies will have offices and lab in Oslo Cancer Cluster Incubator from August on. Bjørn Klem, General Manager of the Incubator, anticipates full house by January 2016.

– If each and every company we have given a quote so far, accepts, we actually are over booked. As of now, we have a good mix of companies. We look forward to have even more start-ups as a result of the activity in Oslo Cancer Cluster Innovation Park and the increased focus on commersialization of cancer research the building represents, says Klem.

The companies will start moving into the Incubator the first week of August, and from then on it is business 24/7. The Oslo Cancer Cluster Managament Team will support the incubator companies with competence within business development, communication, partnering, investor contacts and so on thorugh Oslo Cancer Cluster´s extensive network.

 

Overview Oslo Cancer Cluster Incubator companies as of mid-June:

 • DNB
 • Curida
 • Intersint
 • Ultimovacs
 • Inven2
 • Lifandis
 • Medivir
 • Pharmalink
 • Normetrix
 • Lytix Biopharma
 • Radium Hospital Research Foundation
 • Oslo Cancer Cluster Management Team

 

 

Great media interest in immunotherapy against cancer

On June 11 Oslo Cancer Cluster and  Norwegian Cancer Society arranged a breakfast meeting on immunotherapy against cancer. Norwegian media showed huge interest in the topic. Below we have collected some of the coverage – and we know more is coming.

Grand Opening of the Oslo Cancer Cluster Innovation Park

When the Prime Minister opens the Oslo Cancer Cluster innovation Park at Montebello in August, the founder Jónas Einarsson are already planning the next steps for the Radium Hospital Innovation Campus.

Monday August 24th is the official opening of the Oslo Cancer Cluster Innovation Park. This unique project is built on private enthusiasm and builds on the long history of cancer research and treatment performed at the Norwegian Radium Hospital. The Innovation Park includes Ullern High School, The Cancer Registry of Norway, Oslo Cancer Cluster Incubator, and Institute for Medical Informatics and Pathology at Oslo University Hospital – as well as global biopharmaceutical and biotech companies.

Integrated high school
Early 2000, Jónas Einarsson, CEO at the Radium Hospital Research Foundation, and Kaare Norum, former principal of the University of Oslo, realized that a natural cluster for cancer research, development and innovation emerged in the Oslo-area. Together they established Oslo Cancer Cluster, a research and industry cluster within cancer.

They soon realized that the milieu needed a physical innovation center for collaboration, innovation and networking across disciplines. The idea of an innovation park were born, optimally placed right next to the Norwegian Radium Hospital and with Ullern High School as an integrated part to attract and develop talents to cancer R&D and entrepreneurship.

“As a former principal and a man with education as his focus, Kaare Norum came up with the idea to integrate Ullern High School,” says Einarsson. “Ullern and principal at that time, Paal Riis, was very positive from day one, “Einarsson explains, “The collaboration started in 2009 and is expanding every year, and we look forward to being located in the same building.”

All ready for next steps
Oslo Cancer Cluster Innovation Park aims to create one of Europe’s leading centers for education, research and industry in cancer. “By building the park right next to the hospital and Institute for cancer research, the value chain from basic research to industry is brought together at one place: The Radium Hospital Innovation Campus.

Einarsson is already planning the next steps to strengthen the campus further; “We will expand with more buildings and facilities,” he says. “The need for a new clinic building at the Radium Hospital is urgent, and the Oslo-area lack a center for proton treatment. We have investors and drawings in place already”.

Unique project
“We are honoured to have Prime Minister Erna Solberg opening Oslo Cancer Cluster Innovation Park. Governing Mayor of Oslo, Stian Berger Røsland and Head of Oslo University Hospital, Bjorn Erikstein are also part of this celebration “ says  Arne Baumann, Chairman of the Board of the Innovation Park. “We look forward to show them the uniqueness of this project; the park integrates education, excellent research and innovations, and represents a real opportunity to make biotech and health research a new Norwegian industry. Oslo Cancer Cluster Innovation Park is really one of a kind,” Baumann states.

 

Facts:

Oslo Cancer Cluster Innovation Park AS

Total space: 36 000 m²

Tenants: Oslo university Hospital, The Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norwegian Cancer registry, Oslo Cancer Cluster SA, Oslo Cancer Cluster Incubator AS, The Norwegian Radium Hospital Research Foundation, The Oslo Hospital Pharmacy, Ullern High School, global pharma companies, Norwegian biotech companies.

Opens officialy August 24.th 2015 by the Prime Minister of Norway, Erna Solberg.

Targovax and Oncos Therapeutics join forces to create a Nordic leader within immuno-oncology

Targovax and Oncos Therapeutics join forces to create a Nordic leader within immuno-oncology and contemplate a private placement of NOK 125–150 million to fund the combined business

Tagovax has entered into an agreement with the shareholders of Oncos Therapeutics to acquire the shares of Oncos with settlement in Targovax shares. The combined company with multiple assets in research and development will be a Nordic leader within immuno-oncology. The new company will have a strong senior management team and be financially backed by reputable institutional investors with sector specialist HealthCap as the largest shareholder.

To fund the combined company, Targovax contemplates to raise NOK 125-150 million through a private placement directed towards Norwegian and international investors, and has already received indications from leading institutional investors for a substantial amount, including but not limited to a NOK 26 million commitment from HealthCap, NOK 25 million from Datum Invest AS and NOK 5 million from the Norwegian Radium Hospital Research Foundation. In addition, the Private Placement is directed towards the 24 employees of Targovax and Oncos and their respective subsidiaries, and companies controlled by any such employees.

 

Rationale for the Transaction

Targovax and Oncos—based in Oslo and Helsinki, respectively—are both clinical-stage biotechnology companies with broad pipelines addressing the immuno-oncology market, which currently is quite modest, but is expected to grow to USD 30-35 billion over the next decade.

By combining Targovax and Oncos, a larger and more visible Nordic immuno-oncology player with a more extensive portfolio will be created. Furthermore, the combination of two highly competent and complementary organizations will promote more efficient execution and accelerate the development of ongoing and future programs.

Clinical results to date confirm the safety and the mechanisms of action for both technology platforms. Safety data from Targovax and Oncos programs have been collected on approximately 250 and 290 patients, respectively. Both companies have completed Phase I and are now in Phase II development, or about to enter Phase II development, with broad pipelines, and both utilize an immuno-oncology approach that is highly suitable for combination therapies. Clinical programs in several indications will provide increased opportunities for newsflow over the next 18 months.

“The combination of Targovax and Oncos creates a major Nordic player within immuno-oncology. We will have a wide array of programs in the pipeline and multiple shots at goal. The companies’ complementary technologies will provide a unique platform for the development of cutting-edge immunotherapies, and we will have a higher chance of success, thus offering investors an even more compelling opportunity. I am excited to lead an organization of highly skilled professionals with deep industry experience”, said Gunnar Gårdemyr, Chief Executive Officer of Targovax.

 

Senior Executives and Board of Directors

After the Transaction, the highly experienced senior management team will consist of the following members:

 • Gunnar Gårdemyr (Chief Executive Officer) has more than 30 years of international experience in the pharmaceutical and biotech industry from companies such as Nycomed and Takeda
 • Magnus Jäderberg (Chief Medical Officer) has more than 25 years of experience from R&D functions and was previously CMO at Bristol-Myers Squibb (Europe)
 • Øystein Soug (Chief Financial Officer) has prior experience as the Chief Financial Officer of Algeta and in positions with the Orkla Group
 • Jon Amund Eriksen (Chief Operating Officer) was the co-founder of Targovax and has 35 years of R&D experience in the pharmaceutical and biotech industry, of which 25 years were within immuno-oncology

After the Transaction, the proposed Board of Directors will consist of the following members:

 • Jónas Einarsson (Chairman of the Board of Directors), Chief Executive Officer of the Norwegian Radium Hospital Research Foundation
 • Johan Christenson (Board Member), Partner at HealthCap
 • Per Samuelsson (Board Member), Partner at HealthCap
 • Lars Lund-Roland (Board Member), CEO of Bringwell, with more than 25 years of experience from various executive positions within Merck
 • Bente-Lill Romøren (Board Member), Board Member of the Norwegian Radium Hospital Research Foundation and Chairman of Farmastat and Photocure
 • Robert Burns (Board Member), Chairman of Haemostatix, previously CEO of 4-Antibody, Affitech, and Celldex Therapeutics, all three being early companies in the immuno-oncology space

 

The Transaction and the Private Placement

Targovax has entered into an agreement with the shareholders of Oncos to acquire the shares of Oncos with settlement in Targovax shares. After completion of the Transaction, the shareholders of Oncos will own 50 per cent of the combined company. The shareholders of Oncos will in aggregate receive 9,429,404 new Targovax shares that are to be issued at NOK 25.00 per share.

Targovax further contemplates to raise NOK 125-150 million in equity through the Private Placement to fund the combined business. The subscription price in the Private Placement is set to NOK 25.00 per share. The application period commences today on 11 June 2015 at 09:00 (CET) and will close on 19 June 2014 at 16:00 hours (CET). The Company, together with the Joint Global Coordinators (as defined below), reserve the right to close the application period at any time at their sole discretion, at short notice. The minimum order size and allocation in the Private Placement has been set to offer shares worth the NOK or share equivalent of EUR 100,000. The minimum order size and allocation amount does not apply to Eligible Employees. The allocation of shares will be determined at the end of the application period. The final allocation will be made at the Board’s sole discretion.

ABG Sundal Collier, Arctic Securities and DNB Markets are acting as Joint Global Coordinators and Bookrunners for the Private Placement (the “Joint Global Coordinators”). DNB Markets has acted as financial adviser to Targovax in relation to the Transaction. Guggenheim Securities, LLC has acted as financial adviser to Oncos in relation to the Transaction.

 

About Targovax
Targovax is an Oslo-area based global biotechnology company, dedicated to the design and development of immunotherapy vaccines for patients with RAS-mutated cancers. Established in 2010 by the inventors of this RAS-targeted technology and the Norwegian Radium Hospital Research Foundation in Oslo, Targovax has over 25 years of direct experience and has seen more than 250 patients treated with this promising technology.

 

About Oncos
Oncos is a privately funded clinical-stage biotechnology company focused on the development and commercialization of targeted cancer immunotherapy. Oncos’ product candidates induce a tailored response by the immune system directed at each patient’s unique cancer cells. Oncos’ lead product candidate, ONCOS-102, has successfully completed Phase I clinical studies. Additionally, a promising pipeline has been developed using Oncos’ patented adenovirus-based cancer immunotherapy platform, for the treatment of several cancer types, including soft tissue sarcoma, ovarian cancer and mesothelioma. The novel immunotherapy platform is based on engineered oncolytic viruses armed with potent immune-stimulating transgenes.

 

 

Centre for Cancer Biomedicine in Nature – again

In a recent article in Nature, published on-line 3rd June, PhD student Marina Vietri and her co-workers in Harald Stenmark’s group at Centre for Cancer Biomedicine and Institute for Cancer Research have uncovered a new cellular mechanism that contributes to keep our genome intact.

The authors of the Nature paper. Front row, from left: Kay O. Schink, Harald Stenmark, Marina Vietri (first author), Coen Campsteijn (co-corresponding author). Middle row, from left: Camilla Raiborg, Liliane Christ, Sebastian W. Schultz. Back row, from left: Andreas Brech, Catherine Sem Wegner, Sigrid B. Thoresen. Photo: Tore Skotland.

This is the second article in Nature the group has published the last two months – you may read the other article here.
NRK Viten has published this article about the research: Norske forskarar har avdekka mysterium bak celledeling

The research by Vietri and her colleagues explains how the cell protects the DNA from damage during cell division: During cell division, the nuclear envelope breaks down so that duplicated chromosomes can be separated by the microtubule-containing spindle apparatus.  Upon completion of this process, in anaphase, new nuclear envelopes are formed around the two daughter nuclei, and the mitotic spindle is disassembled by a mechanism that has not been known.

Vietri and her co-workers noticed that certain subunits of a protein complex known as endosomal sorting complex required for transport (ESCRT) accumulate around the reforming daughter nuclei in anaphase. This observation made them uncover a mechanism whereby ESCRT proteins coordinate nuclear envelope sealing and mitotic spindle disassembly. The ESCRT proteins are recruited to points in the reforming nuclear envelope that are intersected by microtubules. Here, they recruit an enzyme, Spastin, that severs microtubules. The remaining holes in the nuclear envelope are then sealed by the membrane-healing activity of the ESCRT proteins.

Vietri and co-workers also addressed what happens if this process goes wrong. By interfering with normal ESCRT functions during anaphase, the researchers observed that DNA becomes damaged, so evidently the novel mechanism of spindle disassembly and nuclear envelope sealing is important for keeping our genome safe.

Because genome instability is strongly connected to cancer development, it will now be interesting to examine which roles the ESCRT machinery play in preventing cancer.

 

Links:
Spastin and ESCRT-III coordinate mitotic spindle disassembly and nuclear envelope sealing
Marina Vietri, Kay O. Schink, Coen Campsteijn, Catherine Sem Wegner, Sebastian W. Schultz, Liliane Christ, Sigrid B. Thoresen, Andreas Brech, Camilla Raiborg & Harald Stenmark
Nature (2015) doi:10.1038/nature14408
Published online 03 June 2015

Nature | News & Views:
Cell biology: Nuclear dilemma resolved
Brian Burke
Nature (2015) doi:10.1038/nature14527
Published online 03 June 2015

www.nrk.no/viten:
Norske forskarar har avdekka mysterium bak celledeling

Vaccibody part of project that has successfully landed EU Horizon 2020 funding

Oslo Cancer Cluster member Vaccibody AS wil take part in SAPHIR, a 4 year collaborative research project that has succesfully raised 78 million NOK from the EU Horizon 2020 program. SAPHIR brings together interdisciplinary expertise from 14 academic institutions, 5 small and medium-sized enterprises  and 2 pharmaceutical companies. The project aims to improve animal production and health through development of improved vaccination strategies. 

Vaccibody is dedicated to the development of novel immunotherapies and vaccines for prevention and treatment of cancer and infectious diseases for human and veterinary purposes. For SAPHIR, Vaccibody will provide vaccines against Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus for evaluation in pigs. Upon successful completion of the SAPHIR project, Vaccibody will have increased expertise and network within the veterinary vaccine and administration field.

Tom Pike, Chairman and Acting CEO of Vaccibody, commented: “This is another example of how Vaccibody intends to broaden the use of our platform technology in collaboration with acknowledged partners. We recently attended the kick-off meeting in Paris and we are proud to be a part of this international consortium with expertise within veterinary vaccine development. The support from EU for collaborative initiatives like SAPHIR will allow Vaccibody to expand its experience of the technology within the veterinary field while the company remains fully focused on the clinical development of it’s lead drug candidate, VB10.16 for treatment of HPV16 induced precancer and cancer.”

 

About Vaccibody AS

Vaccibody is a biopharmaceutical company dedicated to the discovery and development of novel immunotherapies, prophylactic and therapeutic vaccines which target cancer and infectious diseases, for human and veterinary use. Vaccibody’s lead drug candidate VB10.16 is a therapeutic DNA vaccine against HPV16 induced pre-malignancies and malignancies. The company is currently entering it’s first-in-man study that will evaluate the safety and immunogenicity of VB10.16 in women with high grade cervical intraepithelial neoplasia (HSIL; CIN 2/3).

 

Vaccibody aquaculture collaboration granted 10 MNOK

The research collaboration “New Targeting Vaccines for Sustainable Aquaculture” has received a grant of NOK 10 Million through the Norwegian Research Council’s program Biotek2021. Oslo Cancer Cluster member Vaccibody is a partner in the project together with The Norwegian Veterinary Institute, Pharmaq AS, Kjeller Innovasjon and Kongla AS. 

 

The purpose of the project is to develop customized targeted fish vaccines based on the Vaccibody principle.  The NOK 10 million will be awarded over 3 years.

Tom Pike, Chairman and Acting CEO of Vaccibody, commented: “We are very pleased to be a part of this collaboration and for the funding it will receive from the Norwegian Research Council .The fish farming industry are facing a number of challenges related to infections and the Vaccibody technology is well suited to attack these challenges in a sustainable manner, without the global issues associated with antibiotics. We are also proud to work with a consortium of well qualified partners.  The project fits well with Vaccibody’s strategy to develop its technology platform together with partners while focusing the main share of its internal resources on the development of VB10.16, a therapeutic DNA vaccine to treat precancerous lesions of the cervix currently entering Phase I/IIa.”

 

About Vaccibody AS

Vaccibody is a biopharmaceutical company dedicated to the discovery and development of novel immunotherapies, prophylactic and therapeutic vaccines which target cancer and infectious diseases, for human and veterinary use. Vaccibody’s lead drug candidate VB10.16 is a therapeutic DNA vaccine against HPV16 induced pre-malignancies and malignancies. The company is currently entering it’s first-in-man study that will evaluate the safety and immunogenicity of VB10.16 in women with high grade cervical intraepithelial neoplasia (HSIL; CIN 2/3).

NLS Days – time to sign up

Oslo Cancer Cluster is one of the supporting organizations for this years Nordic Life Science Days in Stockholm. Members of the cluster benefit from special rates on participation plus we host an Oncology 2025 Super Session.

In collaboration with LMI, Nansen Neuroscience Network and other healthcare industry actors in Norway, Oslo Cancer Cluster will attend NLSDays to promote Norwegian Healthcare Industry and the cluster members.

Questions regarding the conference may be directed to Jutta Heix, International Advisor or Elisabeth Kirkeng Andersen, Head of Communicaton.

Read the latest newsletter from NLSDays 2015 below or online

The 3rd annual Nordic Life Science Days partnering conference will take place September 9–10 in Stockholm, Sweden, at the Waterfront. NLSDays Super Sessions and Workshops feature top industry leaders and executives speaking on relevant trends to industry decision makers.


Already 50+ Company Presentations confirmed

Presenting at NLSDays is the perfect chance to increase your visibility and attract more partners. Pitch your company’s profile, strategy and objectives to a global audience. Be seen by BD executives, investors, analysts, media and get more activity in partneringONE®. Still a few 6mn and 12mn available slots, don’t miss the opportunity to book your presentation when registering.


Already 50+ Exhibitors confirmed
NLSDays brings hundreds of Life Science Industry leaders from 30+ countries together for 2 days of intensive networking. As an exhibitor, you will reach high-level executives and influential decision makers who come to NLSDays to meet with new players in the industry and initiate partnerships. Still a few 4sqm, 6sqm and 9sqm available stands, don’t miss the opportunity to book yours now.


Oncology 2025 Super Session
Hosted by Oslo Cancer Cluster. Oncology is at the forefront of realizing the promises of precision medicine. Huge and complex datasets are exploited for novel drugs devolpment as well as for informed and real-time care decisions. Emerging cancer immunotherapies represent a paradigm shift for cancer treatment triggening a global R&D race and novel partnerships. Furthermore, the convergence of the genetics and digital revolution creates novel types of products, companies and growth opportunities transforming the sector.


International Investors Super Session

Hosted by Business Sweden, co-hosted by Industrifonden and HealthCap. Meet the investors actively investing in European Life Sciences companies. What are they looking for? What are the learnings in biotech and medtech investing over the past decade? How are these learnings being applied in current investments decisions? How is the financial climate in Life Sciences today?


Member of a supporting organization?
Since Oslo  Cancer Cluster is a supporting organization, members get a discount. Send an e-mail to Elisabeth Kirkeng Andersen, Head of Communicaton to get the Promotion Code and benefit from discount on all registration fees. Remember that Regular Rate registration period ends on June 30, 2015.


Interested in
sponsoring, exhibiting, presenting ? Contact: Olivier Duchamp

Large Oslo Cancer Cluster delegation to BIO2015

More than 15 Oslo Cancer Cluster members will be present at BIO2015 in Philadelphia in June. BIO is the world´s largest biotech fair and a very important partnering event for the cluster.

The companies attending BIO from the cluster are: BerGenBio, Lifandis, Lytix Biopharma, Nextera, Nordic Nanovector, Normetrix, Pharmalink Oncology, Inven2, BTO, Targovax, Ultimovacs, Vaccibody, The Radium Hospital Research Foundation, Chiltern and DNB Healthcare.

International Advisor Jutta Heix will represent Oslo Cancer Cluster Managment Team.

International Cancer Cluster Showcase
Oslo Cancer Cluster will also this year arrange International Cancer Cluster Showcase at BIO, together with other world-leading cancer clusters.  New partners are OBN, UK with a strong international investor network and the Wistar Institute from Philadelphia as local partner.

Member companies pitching at the International Cancer Cluster Showcase are Inven2, Ultimovacs and Nordic Nanovector.

Inven2, Norway´s largest TTO, will pitch their portfolio of early projects which is really strong in immuno-oncology, Ultimovacs will present the clinical development of their universal cancer vaccine, whilst Nordic Nanovector will present the clinical development of their targeted radiopharmaceutical treatment of lymphoma. Nordic Nanovector went public this March with one of the biggest IPO´s in European biotech so far this year.

We are very proud to have two Oslo Cancer Cluster members sponsoring the International Cancer Cluster Showcase this year: Chiltern and DNB Healthcare.

DNB Healthcare is also hosting a special healthcare event in New York on June 12 prior to BIO.

 

Ultimovacs, Inven2 and Nordic Nanovector will present at ICCS

Oslo Cancer Cluster will for the 4th time arrange International Cancer Cluster Showcase, ICCS in collaboration with leading cluster partners from Europe and North America. 20 oncology biotechs will pitch their latest innovations and partnering opportunities.

Member companies pitching at ICCS are Inven2, Ultimovacs and Nordic Nanovector:

 • Ultimovacs will present the clinical development of their universal cancer vaccine
 • Inven2, Norway´s largest TTO, will pitch highlights from their portfolio which is particularly strong in immuno-oncology
 • Nordic Nanovector will present their lead clinical-stage product opportunity Betalutin™, the first in a new class of Antibody-Radionuclide-Conjugates (ARCs).Nordic Nanovector went public this March with one of the biggest IPO´s in European biotech so far this year.

Below you may find some more information on this years edition of ICCS and BIO2015.

International Cancer Cluster Showcase 2015, June 15th, 2015 – Philadelphia Convention Center

General BIO Info:

 • BIO 2015 takes place in Philadelphia. From what we hear the hotels are filling up, so be sure to book your housing soon if you are attending
 • Oslo Cancer Cluster will not feature a booth this year, but International Advisor Jutta Heix will be present at BIO and participate in partnering meetings

 

 

Opptak: Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling?

28. april arrangerte Oslo Cancer Cluster sammen med LMI, Astra Zeneca og MSD et møte om tilgang til nye kreftmedisiner. Møtet ble strømmet og kan sees i sin helhet her.

På møtet hørte vi innlegg fra flere om hvordan norske pasienter i dag slett ikke har lik tilgang på nye kreftmedisiner.  I tillegg var det paneldebatt, der helsepolitikere fra Ap, Høyre, Krf og Frp deltok for å svare på kritikken mot beslutningsforum og metodesystemet.
Se fullstendig program her.

Dette var det andre møtet i en serie om fremtidens kreftbehandling. Møteserien setter søkelys mot hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandling på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden.

Det tredje møtet vil finne sted torsdag 13. august under Arendals-uka med tema persontilpasset kreftmedisin.


 

 

PCI Biotech starts collaboration in siRNA therapeutics

PCI Biotech, a Norwegian cancer focused biopharmaceutical company, announced that it is initiating a pre-clinical research collaboration with RXi Pharmaceuticals (NASDAQ: RXII). RXi is an American biotechnology company focused on discovering and developing innovative therapeutics, that address high-unmet medical needs primarily in the area of dermatology and ophthalmology.

The partnership is governed by a pre-clinical research collaboration agreement. Initially, the purpose of the pre-clinical research collaboration is to utilize the companies’ complementary scientific platforms to explore potential synergies.

In brief the pre-clinical research collaboration will evaluate technology compatibility based on in vitro and in vivo studies. The costs related to the research collaboration will be covered by each company separately. The companies will evaluate results achieved from this research collaboration and then explore the potential for a closer collaboration.

Both companies will retain exclusive ownership rights to existing registered intellectual property. However, any inventions arising from the collaboration will be jointly owned by the companies.

 

About PCI Biotech
PCI Biotech is a cancer focused biopharmaceutical company headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange (Axess). The company is developing therapeutic products based on its proprietary photochemical internalization (PCI) technology. Originating from world leading research at the Norwegian Radium Hospital, the PCI technology works by inducing triggered endosomal release and may be used to unlock the true therapeutic potential of a wide array of modalities, such as small molecules, ADCs and siRNA. Two programs are currently in clinical development in patient populations with a high unmet medical need; recurrent head and neck cancer (phase II) and bile duct cancer (phase I/II).

The company is also developing PCI as a CTL induction technology for therapeutic and prophylactic vaccination. It has been demonstrated both in vivo and ex vivo that PCI significantly increases the number of activated antigen-specific CTLs (Cytotoxic T Lymphocytes) by enhancing the MHC I antigen presentation of antigen presenting cells. When applied more specifically to the emerging field of cancer immunotherapy, PCI can be used to enhance the important cytotoxic effect of therapeutic cancer vaccines. PCI Biotech follows a strategy to create value by improving the effect both of existing cancer drugs and by realizing the large potential in new therapeutics, including therapeutic vaccines.

 

Nordic Nanovector raised MNOK 500

Oslo, 20 March 2015. Nordic Nanovector ASA (“Nordic Nanovector”, the “Company”, OSE ticker code: “NANO”) announces the successful completion of the bookbuilding period for its initial public offering (the “Offering”), which was multiple times oversubscribed for the full amount of the Offering (including over-allotment) throughout the narrowed indicative price range.

In summary:
• Nordic Nanovector will issue 15,625,000 new shares in connection with the Offering, raising gross proceeds of NOK 500 million. There will in total be 42,175,291 shares in issue following the issuance of the new shares.
• The Managers (as defined below) have over-allotted 2,343,750 shares, representing 15% of the number of shares issued and sold in the Offering before over-allotments, and exercised their option to borrow an equal number of shares from HealthCap VI L.P. for the purpose of covering such over-allotments.

• The shares are priced at NOK 32 per share. The price implies a market capitalisation of Nordic Nanovector of approximately NOK 1,350 million (excluding shares that may be issued in connection with the over-allotment).

• Trading of the shares in Nordic Nanovector on the Oslo Stock Exchange will commence on 23 March 2015.

Approximately 91% of the shares in the Offering have been allocated to investors in the institutional offering and approximately 9% of the shares have been allocated to investors in the retail offering. Following the Offering, Nordic Nanovector is expected to have approximately 1,200 shareholders.

Luigi Costa, CEO of Nordic Nanovector, said: “We are delighted with the positive support Nordic Nanovector and its team has received by domestic and international investors. This has enabled us to upsize our IPO and raise additional funds to advance the development of Betalutin™, our first-in-class Antibody-Radionuclide-Conjugate, beyond the first regulatory submission planned in 2017”.

Luigi Costa continued: “Betalutin™ is specifically designed to deliver better treatment outcomes for patients with non-Hodgkin lymphoma by improving and complementing current therapy options. Betalutin™ targets CD37, a different antigen compared to standard CD20-targeted therapies with a short-range radiotherapy effecting tumour cell death while minimizing exposure to healthy cells. Based on this mechanism of action and promising clinical results to date, we have designed a robust development plan through to commercialisation.”

Notifications of allocated shares and the corresponding amount to be paid by investors are expected to be communicated to investors today (20 March 2015). Investors having access to investor services through their VPS account manager will be able to check the number of shares allocated to them from approximately 09:00 hours (CET) on 20 March 2015. The Managers may also be contacted for information regarding allocations.

The Company has granted the Managers an over-allotment option, exercisable by ABG Sundal Collier as stabilisation manager within 30 days from the first day of listing to cover over-allotments and short positions in connection with the Offering. A separate disclosure will be issued by the stabilisation manager regarding the over-allotment and stabilisation activities.
ABG Sundal Collier and DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, are acting as Joint Global Coordinators for the Offering and ABG Sundal Collier, Carnegie and DNB Markets are acting as Joint Bookrunners for the Offering. The Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners are herein referred to as the “Managers”.

 

About Nordic Nanovector

Nordic Nanovector is a biotech company focusing on the development and commercialization of novel targeted therapeutics in haematology and oncology. The Company’s lead clinical-stage product opportunity is Betalutin™, the first in a new class of Antibody-Radio-Conjugates (ARCs), designed to improve upon and complement current options for the treatment of Non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL).

NHL is an indication with substantial unmet medical need and orphan drug opportunities, representing a growing market worth over $12 billion by 2018.
Betalutin™ comprises a tumor-seeking anti-CD37 antibody conjugated to low intensity radionuclide (Lutetium 177). It has shown promising efficacy in Phase 1 studies in a difficult-to-treat NHL patient population and as well as a very favourable tolerability. Betalutin™ is fast advancing through clinical development and with first approval anticipated in 2018.
Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialization of Betalutin™ in core markets, while exploring potential distribution agreements in selected geographies. The Company is committed to developing its ARC pipeline to treat a number of select cancer indications.

 

 

NLSDays 2015 – Early Bird through March 31

Oslo Cancer Cluster is one of the supporting organizations for this years Nordic Life Science Days in Stockholm, as we were last year. This means that members of the cluster benefit from special rates on participation. Through March 31 you may also get early-bird discount.

In collaboration with other healthcare industry actors in Norway, Oslo Cancer Cluster will have a stand at NLSDays to promote Norwegian Healthcare Industry and the cluster members.

Questions regarding this conference may be directed to Jutta Heix, International advisor or Elisabeth Kirkeng Andersen, Head of Communicaton.

Read the latest newsletter from NLSDays 2015 below.

 

Why registering now?
Benefit from our Early Bird rates by registering before March 31st, 2015. Book and secure your company presentation slot when registering.

Benefit from an exclusive discount on all NLSDays’ registration rates. Please contact your organization to get your promotion code.

 

Why attending NLSDays 2015?

NLSDays annually attracts the best from pharma, biotech, medtech and finance the Nordic region has to offer for two days of intense networking. NLSDays’ Super Sessions, topical workshops and vibrant exhibition along with thousands of prescheduled face-to-face meetings make this event the place to be for companies across the Life Science value chain to meet and do business.

Attend NLSDays and take advantage of the opportunity for more partnering meetings in two days than in the rest of the year.

Based on attendance at previous events, NLSDays 2015 will bring together more than 1000 executives from biotechnology, medtech, pharmaceutical and finance companies from the Nordic region and from around the world, who will engage in some 2,000+ face-to-face meetings.

 

Why presenting at NLSDays 2015?

Presenting at NLSDays gives you a chance to increase your visibility and attract more potential partners. Pitch your company’s profile, pipeline and strategy to a selected audience representing over 30 countries. Be visible by business development executives, investors, media, and increase your activity in the partneringONE platform.

NB: Company presenters receive much more requests and schedule more meetings than non-presenting companies! Presenting companies are also spotlighted in NLSDays marketing material leading up to the event, as well as onsite.
Don’t miss the opportunity to book your presentation slot when registering.

Benefit from Early Bird rate on Company Presentation fees through March 31, 2015.

 

Why exhibiting at NLSDays?

The 2015 NLSDays Exhibition reflects our 2015 manifesto: “The Life Science Value Chain”.

Regional and country pavilions, from the Nordic Region and Europe, will showcase and host many companies from their regions or countries. Pharma, biotech, medtech and servives providers will join NLSDays exhibition as well.
About partneringONE™, the leading conference networking solution

partneringONE™ powered by EBD Group increase your ROI at the Nordic Life Science Days conference, reduce your overall business development costs and enhance your partnering effectiveness before, during and after the event. partneringONE allows you to:

• Search companies to source potential collaborations and funding opportunities

• Communicate directly with potential investors and/or partners

• Pre-schedule 30-minute face-to-face meetings to be organized onsite.